Posolstvá Panny Márie: Buďte veľkodušní v zriekaní sa, pôste a modlitbe, Boh je vám blízko, Dokument: Víťazstvo

3023

Milí  priatelia, opäť vám ponúkame nové číslo M ROSY EXTRA, môžete si ju stiahnuť. Kto by nás chcel podporiť, prípadne si M ROSU sťahuje pravidelne, môže výrobu nášho mesačníka podporiť dobrovoľnou sumou.

A to zloženkou typu H  na adresu  Magnificat Slovakia, Belinského 24, 851 01 Bratislava, s uvedením odosielateľa a poznámkou v správe   – magnificat.sk  Podporovateľom pošleme darček  vo forme niektorého z nami  vydaných materiálov (DVD, či publikácia)   Táto ponuka platí len tentoraz, podporovateľov budeme zároveň považovať za predpatiteľov. Takže kto nás podporíte, pošlite nám zároveň svoju e-mailovú adresu na magnificatslovakia@gmail.com,  s poznámkou  Podpora M ROSY..Budete M ROSU v pdf formáte  dostávať pravidelne už na svoju adresu.  (redakcia M ROSY)

Na stiahnutie:

MRosa 10_2017

Blahorečenie don Titusa Zemana 30. september 2017, Bratislava-priamy prenos

http://www.tvlux.sk/nazivo/

Buďte veľkodušní v zriekaní, pôste a modlitbe

„Drahé deti!
Pozývam vás, aby ste boli veľkodušní v zriekaní, pôste a modlitbe za všetkých tých, ktorí sú v pokušení a sú vašimi bratmi a sestrami. Zvlášť vás prosím, aby ste sa modlili za kňazov i za všetkých zasvätených, aby ešte vrúcnejšie milovali Ježiša, aby Duch Svätý naplnil ich srdcia radosťou, aby vydávali svedectvo o nebi a nebeských tajomstvách. Mnohé duše sú v hriechu, pretože niet tých, ktorí sa obetujú a modlia za ich obrátenie. Som s vami a modlím sa za vás, aby vaše srdcia boli naplnené radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Prostredníctovm Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. septembra 2017

Boh je vám blízko

Moje milované deti!
Dnes zvlášť ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca vaše rodiny a povzbudzujem vás ku spoločnej modlitbe, aby ste prežívali radosť, že Boh je vám blízko. Želám si, aby ste Boha milovali a ctili si ho nadovšetko.

Ak ho budete milovať a ctiť pravdivo so živou vierou, potom sa dokážete milovať a ctiť aj navzájom medzi sebou. Mám k vám, deti moje, ešte jednu prosbu a to, aby sa svätý kríž nášho Pána vrátil do vašich príbytkov na čestné miesto, aby bol vašim svetlom. Žehnám vás materinským požehnaním.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. septembra 2017

Víťazstvo

VÍŤAZSTVO (dokument z Medžugoria)

Posted by Magnificat Slovakia on Monday, September 25, 2017