Posolstvá Kráľovnej pokoja: Žite s Ježišom, Vydávajte svedectvo z lásky k Bohu

2544

 

„Drahé deti! Moje materinské srdce plače, keď sa pozerám na to, čo moje deti robia. Hriechy sa množia, čistota duše je stále menej dôležitá, na môjho Syna sa zabúda, čoraz menej sa uctieva a moje deti prenasledujú.

0024-vision-of-our-lady-virgin-mary-by-mirjana-dragicevic-soldo-in-medjugorje-visionaries-of-medjugorje-matt-writtle-photographerPreto vy, deti moje, apoštoli mojej lásky, dušou a srdcom vzývajte meno môjho Syna. On má pre vás slová svetla. On sa vám zjavuje, s vami láme chlieb a dáva vám slová lásky, aby ste ich premieňali na milosrdné skutky a tak boli svedkami pravdy. Preto, deti moje, nebojte sa. Dovoľte môjmu Synovi prebývať vo vás. On si vás použije, aby sa postaral o ranených a obracal stratené duše.

Preto, deti moje, vráťte sa k modlitbe ruženca. Modlite sa ho s pocitmi dobroty, obety a milosrdenstva. Modlite sa nielen slovami, ale skutkami milosrdenstva. Modlite sa s láskou za všetkých ľudí. Môj Syn obetou povýšil lásku. Preto žite s ním, aby ste mali silu a nádej, aby ste mali lásku, ktorá je životom a ktorá vedie k večnému životu. Z Božej lásky som i ja s vami a materinskou láskou vás budem viesť. Ďakujem vám.“    Panna Mária bola veľmi smutná.

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. decembra 2016

pavlovic „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa vrátili k modlitbe. V tomto milostivom čase mi Boh dovolil, aby som vás viedla k svätosti a jednoduchému životu, aby ste v malých veciach objavili Boha Stvoriteľa. Aby ste sa do neho zaľúbili a aby váš život bol chválou Najvyššiemu za všetko, čo vám Boh dáva. Milé deti, nech je váš život v láske darom pre druhých a Boh vás požehná. A vy vydávajte svedectvo bez záujmov, len z lásky k Bohu. Som s vami a prihováram sa u svojho Syna za vás všetkých. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, 25. novembra 2016

Vo Francúzsku musia odstrániť sochu Panny Márie: Veriaci sú pobúrení.

PARÍŽ – Mesto Publier na východe Francúzska dostalo od súdu nariadenie, aby odstránilo z parku sochu Panny Márie. Dôvodom je celoštátny zákaz vystavovania náboženských symbolov na verejných priestranstvách. Informoval o tom spravodajský server BBC News s odvolaním na starostu mesta.

Podľa BBC dal súd mestu Publier tri mesiace na to, aby sochu z parku odpratali. Ak mesto neposlúchne, bude platiť pokutu sto eur denne. Starosta mesta Gaston Lacroix uviedol, že sa pokúsi dielo premiestniť na súkromný pozemok.

 Socha Ježišovej matky stojí pri brehu Ženevského jazera od roku 2011. Dielo je predmetom miestnych sporov vzhľadom na to, že bolo hradené z verejných fondov. Množstvo ľudí však na sociálnych sieťach kritizovalo nariadenie sochu odstrániť, pričom niektorí kládli otázky, či to neobmedzuje slobodu prejavu.

http://www.topky.sk/cl/11/1593303/Vo-Francuzsku-musia-odstranit-sochu-Panny-Marie–Veriaci-su-pobureni–ak-mesto-neposluchne–tak—