Pomoc bezdomovcom v Bratislave (adresy a kontakty)

17804

Milí priatelia, je tu čas blížiacej sa zimy, čas bohužiaľ náročný pre tých, ktorí sú z akýchkoľvek príčin na ulici, teda prišli o svoj domov.

Tieto informácie sú pre tých, ktorí by to azda potrebovali, ako aj pre tých, ktorí aspoň takouto informáciou môžu pomôcť blížnym v núdzi, s ktorými sa stretnú.  Nezabúdajme na slová Ježiša:

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ 

Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť?  Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa?  Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ 

Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ 

(MT 25, 34-40)

Výdaj stravy utorok, štvrtok, sobota – 19,30 hod. v parčíku na Račianskom mýte. (v prípade veľkých mrazov minulú zimu bol výdaj každý deň)

Linka 0907 733 388 pre prípad nutnosti odvozu a aj v noci 0949 655 555 streetwork Vagus-Ivánska cesta-Charita Slovenska-de Paul

UBYTOVANIE PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA V BRATISLAVE

*************************************************************

DEPAUL  (nocľaháreň)

adresa:    Ivánska cesta 32, BA – Ružinov, blízko letiska (tel. 0911 447 577)
čas:         vstup od 19.00 do 22:00 (pracujúci aj po 22h ale s potvrdením)
nutnosť opustiť o 7h (cez deň sa ubytovanie neposkytuje!)

cena:       0,85 €
alkohol:   možnosť vstupu aj pod vplyvom

*************************************************************

MEA CULPA  (útulok)

adresa:           Hradská cesta 2/B, BA – Vrakuňa (tel. 02/43 42 58 70)

čas:                 od 18:00 do 21:55 (v lete od 19:00 do 21:55)

cena:               1 €

alkohol:           klient nesmie byť vôbec pod vplyvom
***************************************************************

DOMOV PRE KAŽDÉHO  (útulok)

adresa:           Hradská 2C BA – Vrakuňa (tel. 0915 894 925, 0903 353 515)
čas:                 ide o dlhodobejšie ubytovanie, prijatie po osobnom vstupnom rozhovore
cena:               informovať sa priamo v zariadení
alkohol:           nutná abstinencia počas celej doby ubytovania

*************************************************************

BETLEHEM MATKY TEREZY

Len pre ťažko chorých ľudí bez domova

adresa:           Rovniankova 10, Petržalka (tel. 02/63 81 07 54)
čas:                 ide o dlhodobejšie ubytovanie
cena:               zdarma

alkohol:           nutná abstinencia počas celej doby ubytovania

***************************************************************

Útulok sv. LUJZY DE MARILLAC <http://slovakia.depaul.mwdev.co.uk/_uploads/slovakia/documents/ziadost_o_prijatie_do_utulku_sv_lujzy.doc>

Len pre ťažko chorých ľudí bez domova
adresa:           Krčméryho 8 – 10, BA – Staré mesto (tel. 0904 738 749)
čas:                 prijatie len po osobnom vstupnom stretnutí s klientom
cena:               informovať sa priamo v zariadení
alkohol:         nutná abstinencia počas celej doby ubytovania
***************************************************************

RESOTY  – páter Srholec – sestra Rita  (ubytovňa

adresa:           Pri Trati 13, Bratislava-Podunajské Biskupice
čas:                 prijatie len po osobnom vstupnom stretnutí s klientom počas     denných hodín
cena:               140 € / mesiac (v cene sú aj raňajky a obed)
alkohol:           nutná abstinencia počas celej doby ubytovania
kontakt:           02/ 433 352 68
Väčšina spomínaných služieb v rámci ceny ponúka raňajky, večeru a sprchu.
SPRCHA A OŠATENIE
PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA V BRATISLAVE
***************************************************************

MILOSRDNÍ BRATIA   (denné centrum)

adresa:           Hatalova 6, BA – Nové mesto
čas:                 pondelok až piatok od 8 do 14h
typ služby:      sprcha, opratie, ošatenie, ošetrenie
cena:                          zdarma, ale prášok si klient musí doniesť. Sušenie v sušiarni (treba prísť už ráno), ošatenie (za malý poplatok)
alkohol:           klient môže byť pod vplyvom alkoholu, ale nesmie sa správať agresívne

****************************************************************

DOMOV PRE KAŽDÉHO  (stredisko osobnej hygieny)

adresa:           Hradská 2C (pri Vrakuni)
čas:                 denne 9,00 – 11,30 a 13,00 – 19,00
cena:               všetko zdarma
alkohol:           aj pod vplyvom alkoholu (nutnosť nie agresívneho správania)

***************************************************************

Betlehem sv. Matky Terezy  – mimo ťažko chorých

adresa:           Rovniankova 10, Petržalka
čas:                 sobota od 08:30 do 11:30 (len muži)
pondelok od 08:30 do 11:30 (len ženy)
cena:               všetko zdarma (ošatenie, sprcha)
alkohol:           nesmie byť vôbec pod vplyvom

****************************************************************

SKLAD SOLIDARITY  (Slovenská katolícka charita)

Poskytuje iba oblečenie
adresa:           Jasovská 6, Petržalka (tel. 02/62 25 00 09)
čas:                 utorok, streda, piatok a sobota od 12.00 do 17.00 hod
cena:               raz týždenne 3 kusy oblečenia za 1 €
alkohol:           ———–

 o.z. VAGUS a KRESŤANIA V MESTE

Poskytuje iba oblečenie
adresa:          park Račianske mýto (priamo na ulici)
čas:                 v prvý a posledný utorok v mesiaci o 19.30 hod (po skončení výdaja stravy)
cena:               zdarma
alkohol:           využitie služby aj pod vplyvom alkoholu

Sprcha a ošatenie sú taktiež doplnkovými službami viacerých ubytovacích služieb pre ľudí bez domova ale len pre ubytovaných klientov. Niektoré tu vymenované služby poskytujú aj iné služby.

Mimo Bratislavy: Pomoc cez www.charita.sk