Píšete nám: Svedectvo z Prahy

361

Milí priatelia, už niekoľko rokov o.z. Magnificat Slovakia organizuje spolu s našim českými bratmi a sestrami modlitbové stretnutia v Prahe, na úmysel vzájomnej duchovnej záchrany a zachovania kresťanskej Európy. Prinášame vám list, ktorý sme dostali, ako aj pozvánku na ďalšie stretnutie, ktoré sa bude konať v Prahe koncom apríla 2011. Informujeme o tom troška skôr, pretože úmysel tohto stretnutia, modlitby za prinavrátenie Mariánskeho stĺpa na Staromestské námestie – (stĺpa, ktorý bol pri založení ČSR strhnutý slobodomurámi), by mal zmobilizovať čo najviac verných mariánskych ctiteľov. Tento stĺp musí byť vrátený na svoje miesto, aby tak bola odčinená urážka, ktorej sa dostalo našej nebeskej Matke, a aby sa tak dostalo v Európe možnosti duchovného uzdravenia všetkých, za ktorých naša Nebeská Matka oroduje.   Anton Selecký

———————————–

Srdečne pozdravujem čitateľov M Rosy a webu Magnificat Slovakia.  Rozhodla som sa Vám napísať svedectvo uzdravenia z Prahy v októbri 2010. Už štvrtý krát sa zišli pútnici z celého Slovenska na modlitbovom pochode, aby bol znova postavený Mariánsky stĺp na Staromestskom námestí. Tiež sme sa modlili za český a slovenský národ za celú Európu, aby si zachovala vieru v Pána Boha.

V našom autobuse nás bolo 47. Nadránom ostalo jednej  našej  pútničke veľmi zle, takže autobus musel hneď zastaviť. Bola veľmi bledá, celkom bez života. Jej priateľka čo s ňou sedela jej poskytovala prvú pomoc. Nič jej nepomáhalo, dokonca odpadla. Po prebratí prišla celá bledá, takmer bez seba naspäť do autobusu. Vyzeralo to tak, že musí vyhľadať prvú pomoc.

V tom sme sa všetci v autobuse začali za ňu modliť, aby sa uzdravila. Takto to pokračovalo až do Prahy. Bolo treba vystupovať, lebo nás čakal otec Jaroslav. Ten meškal, tak sme vyše pol hodiny čakali na neho. Bola medzi nami aj naša chorá pútnička, ktorá povedala, že ona si netrúfa pochodovať Prahou, že vyhľadá lekára. Keďže sme mali ešte času dosť, začali sme sa všetci pred kostolom sv. Jozefa vrúcne modliť. Prosili sme P. Máriu a sv. Jozefa Otca nebeského o jej uzdravenie, aby nebola potrebná žiadna pomoc, aby zostala s nami. Po modlitbách prišiel otec Jaroslav, pomodlil sa nad ňou, požehnal ju a my sme pokračovali v ceste Panne  Márii Rýnskej, prešli sme Staromestské námestie, potom cez Karlov most až ku Pražskému Jezuliatku. Túto cestu prešla aj naša chorá pútnička. Vrátila sa jej zdravá farba, všetko jej zázrakom prešlo – nebol potrebný žiadny lekár. Po príchode z Prahy išla na druhý deň na vyšetrenie. Lekárka jej vraví: „Vy ste mali ale šťastie, prekonali ste mozgovú príhodu.“

Tu niet čo dodať. Ďakujeme Tebe, Panna Mária a sv. Jozef,  za ochranu a pomoc, lebo ste sa ujali svojich detí. Týmto ďakujem celému Nebu. Ďakujem najmä Vám, pútnici z autobusu. Boli sme ako jedna rodina, veľa sme sa modlili. Len vo vďačnosti nám ukáže Pán Boh, koľko sme vyprosili.

Až bude Božia vôľa, tak sa chystá ďalšia púť, a to 29. IV.- 1.V. 2011, teda začiatok mája, na sviatok Božieho Milosrdenstva. Prihlášky prosim telefonovať na 038 538 3803.  Túto púť organizuje o.z. Magnificat Slovakia.

Program ešte upresníme.                                                                                                              Anna Dvončová