Peter, Sue and Marc: Birds of Paradise

515

CHVÍĽA PRE PESNIČKU: NEBESKÍ VTÁCI
Peter, Sue and Marc

Kto si ty ? Kto som ja? Je to skutočné? Dotkli sme sa neba?
Nič nie je skutočné, všetci títo muži, kŕdeľ nebeských vtákov.
Bojím sa, nevidíš? Povieš mi, kam ma nesieš? Čoskoro si uvedomíš kŕdeľ nebeských vtákov.
Letieť domov, letieť domov, do krajiny, ktorú si niekedy poznal,
do mieru, čo bol raz skutočný, pre malú dievčinu, ako ty.
Letieť domov, letieť domov, zo sveta vytvoreného z kameňa,
pokiaľ tvoje srdce je ľahké a voľné, tak ako to raz malo byť…

Ako mám ísť vpred, keď moje oči zmáha plač? Šetri slzami, usuš si oči,
kŕdeľ nebeských vtákov, tak ako časy plynuli – povedz ahoj, musíme letieť,
už nikdy viac, smutné letné oči, kŕdeľ nebeských vtákov…
Počúvaj túto pieseň, uviď svetlo teraz, keď viem, že tvoja cesta je správna
ranné slnko ťa môže urobiť múdrym, kŕdeľ nebeských vtákov…

Letieť domov, letieť domov, do krajiny, ktorú si niekedy poznal,
do mieru, ktorý bol raz skutočný, pre malú dievčinu, ako ty.
Letieť domov, letieť domov, zo sveta vytvoreného z kameňa,
pokiaľ tvoje srdce je ľahké a voľné, tak ako to raz malo byť..