Panna Mária v Kibeho: Kajajte sa…

1425

13.12.2010, (magnificat.sk) – Jeden z dvoch žijúcich vizionárov vo svete, ktorí majú cirkevný súhlas v súvise s hlavným miestom zjavenia v KIbeho  (Rwanda) vydal pokojné varovanie pred budúcnosťou ľudstva.

Vizionárkou je Anathalie Mukamazimpaka z Kibeho, Rwanda, ktorá počas tohto mesiaca povedala skupine amerických pútnikov, že Panna Mária varovala, že svet smeruje k bezodnej priepasti a to kvôli hriechom proti čistote a kvôli materializmu. Slová, ktoré nejde brať na ľahkú váhu, keďže Panna Mária použila podobný jazyk v presnej predpovedi krvavej genocídy, ktorá následne vtrhla do krajiny.

Indikátory pre iné národy – pre svet ako celok – ale ako ukazovatele vážnych udalostí existujú: „Videla som hory,  ako na seba navzájom narážajú. Kamene vyletovali zvnútra zo zeme ako keby boli nahnevané. Videla som búrky ako na seba navzájom narážali a z nich sálajúci oheň. Neviem čo to znamená. Bolo povedané, že ľudia to zapríčiňujú a tak to príde.“, hovorí Anathalie.

Bolo to 19. augusta 1982, kedy hlavní vizionári dostali víziu ľudí, ktorí sa navzájom zabíjali a opustené telá nemal kto pochovať. „Krvavá rieka“ sa stala realitou v roku 1994 a ostala v pamäti ako jedna z najintenzívnejších genocíd v ľudskej histórii. V skutočnosti tou riekou bola rieka Kagera, kde na mieste vzdialenom len 500 metrov od miesta zjavení, bolo nahádzaných 10 000 tiel. Mŕtve telá boli používané aj ako barikády. Spoločným znakom boli hlavy sťaté mačetami.

Počas genocídy boli zavraždení traja z vizionárov. Anathalie prežila vďaka premiestneniu sa do inej oblasti a v jednom momente ukrytá pod oltárom počas dvoch dní, kedy Hutuovia hľadali ďalšie obete.

Súčasnosť, ako hovorí Anathalie je „časom návštevy“, kedy Mária prechádza, aby nás varovala a volala späť na správnu cestu. Posledná vizionárka z Kibeho, Alphonsine Murmereka je rehoľníčkou a žije v zahraničí. Vydala ale podobné varovania ako Anathalie.

Otec Gabriel Maindron, kňaz, ktorí mal blízko zjaveniam, napísal, že „Alfonzína nám hovorí, že Panna Mária prišla do Kibeho, aby nás pripravila na príchod svojho Syna“, hoci Alfonzína jeho slová priamo nepotvrdila. Ďalšia z vizionárok , Marie-Claire bola citovaná ako hovorí, že „čas ľudstva na zemi sa chýli ku koncu.“ Cirkevne schválený text je však takisto vážny: „Kajajte sa, kajajte sa, kajajte sa.“ Marie – Claire uviedla, že Panna Mária jej povedala: „Keď ti toto hovorím, nehovorím to výlučne tebe, dieťa, ale robím výzvu pre celý svet. Dnes človek zbavuje všetky veci od ich pravých hodnôt. Tí, čo sa sústavne dopúšťajú hriechov tak robia bez akejkoľvek akceptácie toho, že to, čo robia, je zlé. “

Tieto posolstvá boli sprevádzané fenoménmi, ktoré sú mimoriadne aj pri štandardných zjaveniach. Tisíce svedkov potvrdilo, že okrem zázraku „pulzujúceho slnka“ boli momenty, keď sa počas zjavenia polovica oblohy stala úplne jasnou a druhá polovica úplne temnou.

Podľa vizionárky Immaculée Ilibagizy, keď dedinčania žiadali o znamenie, objavil sa pred vizionármi Ježiš a povedal, že ak by dal znamenie, bolo by podobné tomu čo nasledovalo inokedy ako dramatický fenomén, keď prítomní odrazu videli mesiac a hviezdy náhle zatemnené, celá obloha sa stala tmavou a ľudia mali problém nájsť cestu z miesta zjavenia domov.

Neuveriteľných 25 000 obetí genocídy malo len Kibeho. Neskôr miesto slúžilo ako utečenecký tábor pre ľudí, ktorí unikli holokaustu a boli bez domova.

.Je len málo proroctiev v histórii mariánskych zjavení, ktoré sa zrealizovali tak rýchlo a presne. O to väčšia je váha toho, čo Anathalie videla ako udalosti, ktoré ešte nenastali. So skupinou pútnikov strávila viac ako hodinu a takisto povedala, že „Cirkev prejde mnohými skúškami“ a že si nie je istá, či do týchto skúšok patria aj aktuálne pretriasané kauzy obťažovania alebo problémy, ktoré ešte len prídu. „Veľa sa modli za Cirkev.“ , bolo jej povedané pri zjavení, kde boli kľúčové slová o čistote, ako aj o hodnote utrpenia a oddanosti Sedembolestnej Panne Márii.

Ako v Lurdoch, a pri iných zjaveniach sa k pôvodným trom vizionárom pridali ďalší. Najprv 7 vizionárov tvrdilo, že vidí Pannu Máriu, neskôr 12. Niektoré odhady hovoria aj o čísle 170. V Lurdoch bolo celkovo 50 vizionárov , všetci odmietnutí, a dokonca odsúdení biskupom, s výnimkou Bernadetty a ženy menom Marie Courrech. Títo „periférni“ vizionári z Kibeho majú posolstvá, ktoré sú ešte apokalyptickejšie, než u hlavného vizionárskeho prúdu, hoci aj tieto sú dostatočne silné.

Anathalie sa ďalej podelila s jedným momentom v čase trvaní zjavení. Modlievala sa ruženec hlboko v blízkom lese a vždy keď´ sa modlila, útočil na ňu leopard. “Vrčal a štekal po mne. Občas na mňa skočil a zhodil ma dole. Pritom mi zranil ruku, čo som pred rodičmi ukryla.“, hovorí Anathalie. To ju ale neodradilo od toho čo mala robiť : Modliť sa celý ruženec jednu hodinu pri prechádzaní sa v prírode. „Poslednýkrát prišlo veľké pokušenie zastaviť túto misiu. Prekážky ako táto boli neustále, ale bolo mi povedané, aby som napriek útokom diabla vydržala.“ Bol to teda diabol sám?

Natalie si užila aj dvojtýždňovú slepotu, ako aj záhadnú chorobu pečene. Bola 14 dní bez jedla a vody a pretrpela aj iné skúšky. Teraz trávi čas v tichej modlitbe v blízkosti svätostánku.

Anathaliin odkaz pre nás znie : „Modlite sa celým srdcom. Pridajte aj trochu umŕtvovania. Telesného aj duševného. Nehľadajte utrpenie, ale ak príde, nerebelujte voči nemu. Utrpenie prináša očistenie. Otvára takisto srdcia. Panna Mária chce aby sme boli šťastní . V živote budeme trpieť, ale to nám pomôže získať vstup do Neba. “

Fotografie z Kibeho dnes:

1. V areáli sa nachádza najvyššia socha Božieho milosrdenstva na svete. Ježiš pozerá dolu v bronzovej soche vysokej cca 7 metrov. Bola požehnaná pápežom Jánom Pavlom 2. a Ježiš má vo svojom srdci uloženú relikviu sestry Faustíny a pápežský ruženec.

2.  Panna Mária sa zjavila v Kibeho ako Matka Slova

3.   Svätyňa

4.   Za miestom zjavení sa nachádza priestranstvo schopné ubytovať 18 000 pútnikov, najmä 28. novembra, na výročie prvého zjavenia v roku 1981.

5. Pútnici v Kibeho

Foto a text:  M. Brown, expedícia Kibeho december 2010