Oznamy-správy: Púte do Medžugoria, F. Holland na návšteve lóže a i.

568

V Medžugorí ponúkame ubytovanie v penzióne pre pútnikov za prijateľné ceny podľa dohody,

pre skupiny pútnikov, farnosti, rodiny i jednotlivcov.

Taktiež zabezpečujeme sprievodcovské služby s tlmočením, návštevy vizionárov a p.

Hľadáme serióznu pomocníčku v našom penzióne zo Slovenska  na dlhodobejší pobyt, podmienky podľa dohody.

Oľga – Anton Merković

Medjugorje – BIH

mobil: 00387-63-320 757,

email: anton.merkovic@tel.net.ba


 Púť do Medžugoria

 Nanebovzatie Panny Márie  v dňoch 13.8.-25.8.2012
 s pobytom v Medžugorí: 5 dní  pobyt pri mori: 6 dní (Makarska)
 Cena: 225,- EUR / osoba

 Kontakt pre záujemcov:  Věnceslava Matisová
 Lomonosovova 38, Košice 040 01,   tel: 055/6786852,        mobil: 0905 174183

 *********************************************************************************

 Internetová modlitebná skupina organizuje Novénu pred slávnosťou

Zoslania Ducha Svätého 

(http://www.thewarningsecondcoming.com/latest-news/) na úmysly:

ZA VŠETKÝCH KŇAZOV A CELÉ DUCHOVENSTVO

ZA NÁŠHO MILOVANÉHO SV. OTCA PÁPEŽA BENEDIKTA XVI

ZA CELÚ KATOLÍCKU CIRKEV

Deviaty deň novény zároveň bude CELOSVETOVÝM DŇOM MODLITBY všetkých štyroch tajomstiev Sv. Ruženca (http://www.internetgebetskreis.com/en/)

Modlitby deviatnika sú z kňazského breviára.

**********************************************************************************

Nový francouzský prezident se byl představit u zednářů!

ouzský socialistický prezident Francois Hollande, který v pondělí složil slib a stal se vládcem Elysejského paláce, skáče, jak zednáři pískají. Na tomto videu je zachyceno jeho vystoupení v chrámu Velkého Orientu francouzského z 22. listopadu 2011, kde jej uvedl Velmistr Guy Arcizet. Hollande zde nemá zednářskou zástěru a šerpu, takže to vypadá, že zednářem není, což je ale v podmínkách francouzské politiky stěží představitelné. A to tím spíše, pokud byl vybrán, aby byl novým prezidentem této země.

Pro ty, kdo si myslí, že to je ta zvrácená Francie a u nás by se to stát nemohlo, připomínám, že u nás jsou politici propojení se zednáři v neztenčené míře, jen se tím nechlubí. Údajné pronásledování za totality (hned dvakrát za minulé století) je zřejmě vede k obezřetnosti a k tomu, že své zednářství tají a to, čím se za první republiky chlubili, za to se stydí. Ve Francii alespoň člověk ví, jak na tom s daným politikem je. V Česku se zednářské pikle kují pokoutně.

A propos – co takový český kandidát na prezidenta Jan Fischer? Podle některých je členem polotajného židozednářského spolku B´nai B´rith. Tady jsme psali o tom, kdo ho zakládal (respektive obnovoval) v roce 1991… – B´nai B´rith a Česko(slovensko) 2/2. Seznam zakládajících členů lóže

P.S. Kdo z ctěných čtenářů ovládá francouzský jazyk a chtěl by se s ostatními podělit o to, co za moudra to Hollande u zednářů vykládal, nechť to napíše do komentáře nebo pošle na redakci…

čtěte také:

Adieu, Francie. Do vedení země nastupuje radikální socialista, stoupenec multikulturalismu a genderového fašismu
Českou politiku ovládají zednáři
Česká republika a svobodní zednáři
B´nai B´rith a Česko(slovensko) 1/2

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1790-video-novy-francouzsky-prezident-se-byl-predstavit-u-zednaru-jak-jinak-.aspx

Španielsko: Biskup uverejňuje svedectvá bývalých homosexuálov

Alcala de Henares, 14.5.2012 (kath.net/LSN/jg) 015 243 – Juan Antonio Reig Plá, biskup Diecézy Alcalá de Henares pri Madride, na svojej internetovej stránke uverejnil svedectvá bývalých homosexuálov. Reagoval tak na útoky španielskych zväzov homosexuálov.

V homílii na Veľký piatok biskup Reig Plá hovoril o následkoch hriechu na dušu. Ako príklad uviedol hriešny spôsob života a okrem manželskej nevery a lúpeže spomenul aj homosexualitu:

      „Ideológiami ovplyvnení ľudia, ktorí si myslia, že majú homosexuálne sklony, si to chcú aj dokázať. Niektorí sa venujú prostitúcii alebo chodia do homosexuálnych nočných klubov. Ubezpečujem vás, že tam nájdu peklo,“ uviedol biskup v homílii.

Predovšetkým posledná veta vyvolala u homosexuálnych zväzov a socialistických organizácií ostrú kritiku. Ohlásili, že biskupa Reig Pláa zažalujú za „homofóbiu“ a „štvanie“.

 

   ‚Hlásam vám iba náuku Cirkvi‘

V interview biskup vysvetlil svoj postoj podrobnejšie a zdôraznil:

„Nehlásam nič iné, ako náuku Cirkvi. Deti, mládež aj dospelí programom cielenej dekonštrukcie sa vyzývajú k tomu, aby spochybnili svoju sexuálnu identitu. Niektorí chcú sebe i ostatným dokázať homosexuálnu orientáciu.“

„Kňazi, ktorí sú s týmito ľuďmi v kontakte, dobre vedia o hrozných následkoch. Tí kňazi, ktorí poznajú osobnú situáciu týchto ľudí, ktorí im načúvajú a ktorí pomáhajú tým, čo o to prosia, vedia, že dôsledky pre mnohých ľudí sú utrpenie a ničenie, teda jasne povedané ‚peklo na zemi’.“

„Kto chce odložiť svoj homosexuálny spôsob života, tomu je možné pomôcť. Božie slovo, sviatosti Cirkvi a jej náuka, ako aj modlitba sú účinnými pomôckami pre život v zdržanlivosti. Niektorí okrem toho vyhľadávajú aj psychologickú pomoc. To nie je možné bez námahy, ale to platí istým spôsobom pre každého, kto chce žiť podľa Božej vôle,“ povedal biskup Reig Plá.

 Svedectvá bývalých homosexuálov

Biskup Reig Plá na stránke napísal, že dostal viac ako 100 svedectiev bývalých homosexuálov. Všetkým sa poďakoval, pretože spolupôsobia na tom, „aby sa preboril múr mlčania o možnosti zmeny, ktorý obklopuje pre tých, ktorí to naozaj chcú.“

 

„Mala som 18 rokov, keď som sa zaplietla do prvého homosexuálneho vzťahu“, píše istá žena. „Začalo sa to zvedavosťou a aby som raz urobila niečo iné, ale skončilo sa to v mori zmätenia“, pokračuje. Po prvej homosexuálnej skúsenosti poprosila o pomoc psychológa. No ten jej iba povedal, že sa má prijať taká aká je. Veď konečne sa vraj takou narodila. Po ďalšom lesbickom vzťahu, v ktorom bola zneužívaná, našla pomoc u katolíckej organizácie, ktorá pomáha ľuďom prekonať homosexuálny štýl života.

Osemnásťročný muž potvrdzuje porovnanie biskupa:

„Moje homosexuálne skúsenosti boli pre mňa skutočne peklom“, píše muž a pokračuje: „Homosexuálne tendencie nespočívajú iba v sklone, ale je za tým rad faktorov a zranení, ktoré tento sklon podmieňujú“. V jeho prípade to bolo odmietanie rovesníkov, ktoré prežíval už ako dieťa. Následkami boli pocity menejcennosti, osamelosti, sebaľútosť a strach. Okrem toho vyvinul veľkú náchylnosť k pornografii a masturbácii, aby ušiel realite. „No odkedy som začal prekonávať svoje homosexuálne sklony, môj život sa dramaticky zmenil. Teraz bojujem proti pocitom sebaľútosti, negativizmu a mentalite obete. Pestujem šport a opustil som svoju izoláciu, ktorú som si sám zvolil. Na tejto ceste som sa naučil mužov správne posudzovať a už si ich neidealizovať. Tak často miznú aj homosexuálne sklony.“

Na konci svojho svedectva gratuluje muž biskupovi Reig Pláovi k jeho boju proti „gayovskej lži“. Hovorí, že je dôležité tieto informácie šíriť, aby ľudia, „ktorí túto ´gayovskú lož´ poznajú, vedeli, že zmena je možná, že existuje pomoc pre tých, ktorí už nechcú žiť v tomto utrpení, v tomto pekle.“ –zg-

 

Propotratová a prohomosexuální mládežnická lobby odešla z OSN s nepořízenou

Mladí aktivisté dorazili na začátku května hromadně do OSN ve snaze ovlivnit 45. zasedání Komise OSN pro populaci a rozvoj (CPD), aby podpořila práva homosexuálů a potraty. Státy však jejich požadavky odmítly a vytvořily poměrně vyvážený výsledný dokument, který se zaměřuje na naléhavější záležitosti, jako je vzdělávání mládeže, zaměstnanost, zdraví a rozvoj.

Viac na:

http://res.claritatis.cz/zpravy/z-domova/propotratova-a-prohomosexualni-mladeznicka-lobby-odesla-z-osn-s-neporizenou/5567

 

Príprava vstupu  do Európskej Únie?

Na konferencii Arcidiecézy Rijeka v Chorvátsku vystúpia osoby,

propagujúce homosexualitu, ktoré majú problémy s náukou Cirkvi

Chorvátsko, 14.5.2012 (kath.net) 015 239 – V Chorvátsku nastal medzi katolíkmi rozruch kvôli podujatiu Arcidiecézy Rijeka. Pri príležitosti osláv 10. výročia založenia pastoračného úradu zorganizovali k Medzinárodnému dňu rodiny konferenciu s názvom „Rodina potrebuje odbornú pomoc a podporu“. Podľa programu na nej vystúpi chorvátska ministerka pre sociálnu politiku a mládež, Milanka Opačić. Táto socialistická politička sa už roky zasadzuje za potraty a má napomáhať aj homosexualitu. Chcela by, aby aj Chorvátsko zaviedlo homosexuálne „manželstvo“.

Na konferencii sa zúčastňujú aj ďalšie sporné osobnosti. Vzhľadom na podivné tendencie podujatia človeka neudiví, že bol pozvaný aj Rolf Sauer, vedúci oddelenia ‘Manželstvo a rodina’ na Pastoračnom úrade v rakúskom Linci. Ten sa už viackrát postaral o pobúrenie svojimi výpoveďami o homosexualite, ktoré boli nezlučiteľné s náukou Cirkvi. Tak v r. 2009 na diecéznej webovej stránke uverejnili Sauerovu tézu, v ktorej tvrdil, že „5 až 10% ľudí je homosexuálov a v prípade jednovaječných dvojičiek sú s 50% pravdepodobnosťou obe homosexuálne, ak je také jedno z nich – znamenie toho, že zdedenie tohto sklonu hrá veľkú, ale nie výlučnú úlohu pri sexuálnej orientácii“.

Sauer ďalej napísal, že genetický výskum ľudského chromozómu X by mohol bez pochýb lokalizovať „prinajmenšom gén spoluzodpovedný za homosexualitu“, ktorý bol uznaný zaregistrovaním na celosvetovo platnej génovej karte ako gén GAY-1. Pre Sauera je sexuálna orientácia človeka stanovená prinajmenej v druhom roku života a potom sa už nedá zvrátiť.

Sauer vtedy ďalej tvrdil, že homosexualitu treba považovať nie za slobodne zvoliteľnú prax, ale za vopred danú a stanovenú konštitúciu človeka. Odmietanie žitej homosexuality s odôvodnením Cirkvi, že homosexuálne akty „sú olúpené o ich podstatné a nevyhnutné určenie“ a síce o plodenie potomstva Sauer označuje ako „najspornejšiu výpoveď rímskeho učiteľského úradu“.

Bez akéhokoľvek dôkazu vedúci Referátu pre manželstvo a rodinu vtedy tvrdil, že vo farnosti s 3000 farníkmi je asi 150 homosexuálov a lesieb. Pre Sauera je aj „objasnené“, že homosexualita nie je choroba či perverznosť.

Biblické výpovede k homosexualite – vo Svätom písme sa homosexualita jasne odmieta – Sauer potom vykladá nasledovne: „Áno, sú miesta, kde sa homosexuálne správanie odsudzuje. Tie vychádzajú z toho, že ide o správanie zneužívania u heterosexuálnych mužov. Vtedy sa nevedelo nič o homosexuálnej orientácii osobnosti, ktorú moderná veda teraz pozná. Práve tak ako v súčasnosti nemožno chápať príbeh stvorenia ako prírodovedecké pojednanie, tak bol pre biblických autorov nemysliteľný aj ľúbostný vzťah rovnakých pohlaví.“  -zg-

 

Gang opakovaně zneužíval 15letou dívku, v dětském domově nikomu nechyběla

Británii šokují nové informace o gangu Britů pocházejících z Pákistánu, který zneužil na padesát teenagerek. Jednou z nich byla i patnáctiletá dívka, jež bez většího zájmu vychovatelů opouštěla dětský domov s 24hodinovou péčí. Gang ji mohl opakovaně znásilňovat i díky fatálním chybám úředníků.

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/267376-gang-opakovane-zneuzival-15letou-divku-v-detskem-domove-nikomu-nechybela.html?ref=boxD