Orol TV: Dar z Neba

354

Dano a Helena sú „obyčajní“ ľudia. Neobyčajní sú azda  v tom, že ako manželia a rodina sa snažia reálne žiť Evanjelium.

A tak skutočnosť, že sa odovzdali do Božej vôle, ich sprevádza, prekvapuje a napĺňa.

Často sa stretávame s argumentom: Dnes sa to nedá, svet je zlý, musíme sa prispôsobiť, a podobne. Náš dokument Dar z Neba  chce priblížiť skutočnosť, že  Boh má svoje prekvapenia a dary pre každého z nás, ak sme ochotní dať sa mu do rúk, aby mohol povedať:  „Tvoje viera ťa uzdravila.“

Panna Mária to v poslednom čase potvrdzuje nespočetnými milosťami, ktoré vyprosuje tým, ktorí sú „malí a pokorní“.  A preukazuje to najmä svojou láskou, o ktorú nás Ona – Kráľovná Neba a naša milujúca Matka – doslova prosí.  Dano s Helenou, a napokon aj ich synček Tobiáš – sú toho dôkazom.    Anton Selecký