OROL TV: Ako pochodujú veriaci Rusi

289

Unavení, špinaví,  so zodratými nohami. Nie je to o tom, že sa niekam pohodlne dovezú, postoja si na námestí resp prejdú zopár ulíc a „stratia“ dve hodiny – a aj toto príde absolvovať len malá hŕstka.    

Kiež by nám Rusi, ktorí vedia, čo je to prenasledovanie a kríž, boli príkladom!

Velikorecký krížový pochod

Pochod Dňa 14. sept. 2013 15.00 Nám SNP Bratislava 

Letak1

Milí priatelia,

ďakujeme v mene celého Slovenska za vašu podporu otvoreného listu. Minister Lajčák sa vyjadril, že nečakal taký odpor verejnosti a práve masívny odpor bol hlavný dôvod malého víťazstva v tomto zápase. Aj vy ste prispeli k tomu, že minister Lajčák napokon návrh Stratégie stiahol, degradoval ho na pracovný dokument s tým, že sa má po širokej diskusii vypracovať nová Stratégia, ktorá sa prijme v júni 2014.
Podľa atmosféry na rokovaní výboru úradu vlády, nie je však vôľa upustiť od základných smerovaní, ktoré vedú k morálnemu rozvratu a k ohrozeniu našich detí. Preto treba mobilizovať všetky sily, a naďalej vystupovať masovo a jednotne, aby sme počas nasledujúcich 10 mesiacov si vydobili také opatrenia, ktoré nás a naše rodiny ochránia pred demoralizačným bahnom.
Aby bolo hlas Slovenska počuť, rozhodli sme sa pridať a vás všetkých požiadať o účasť a spoluprácu na dvoch už dlho vopred plánovaných veľkých akciách, a to v Bratislave 21.9. (pochod Hrdí na rodinu – začiatok o 15:00 pred NR SR) a 22.9. v Košiciach (Pochod za život). Ak sa nemôžete zúčastniť veľkých podujatí, pokúste sa zorganizovať na vašej dedine, či vo vašom meste 21.9. súbežné podujatie, hoci aj malých rozmerov: napr. pochod mestom, besedu v materskom centre, či hoci aj rozhovor s rodičmi na detskom ihrisku. O témach z otvoreného listu je treba hovoriť a varovať spoluobčanov, čo sa chystá, aby sme sa všetci spolu bránili. Verejná prezentácia zdravých myšlienok a kritika chystaných zmien môže vytvoriť hrádzu zlu, najmä ak zaznie z mnohých hrdiel naraz ako názor Slovenska.
Cez menovaný víkend odštartuje veľká petičná akcia za prijatie ústavného zákona na ochranu rodiny ako zväzku muža a ženy a práva rodičov na výchovu detí. A tu sa črtá tiež jedna z možností zorganizovania drobnej akcie v mieste vášho bydliska: zbierať podpisy na verejnom mieste a prezentovať myšlienky zvedavým spoluobčanom.
Tí z vás, ktorí by mali záujem zúčastniť sa akcií 21.9., prípadne ich spoluorganizovať, či vymyslieť, napíšte mejl s heslom HRDÍ NA RODINU. Pokúsim sa pospájať vás vzájomne podľa bydliska, aby ste sa povzbudli a pomohli si. Záleží na každom z vás. Aj jediný človek môže v mnohom prispieť. Nebojte sa prihlásiť, za pokus to stojí a nanajvýš to nevyjde.Petičné hárky sa budem snažiť včas elektronicky rozposlať, alebo Vás budem informovať, kde ich môžete nájsť na stiahnutie. Sú k dispozícii v elektornickej forme už aj informačné plagátiky.
Aktuálne informácie budeme prinášať na internetovej stránke, ktorá sa spustí v asi v piatok pod názvom
Ohláste sa nám, hoci i s malou akciou, hoci len so štipkou ochoty. Štipka k štipke, a bude z nich kopa. Pomôžeme vám spojiť sila, poradíme, ak bude treba. Žiaľ, je vojna, a povoláva nás na front. Využime spolu 21.september na to, aby sme prehovorili.
Následne nás o vašom podujatí informujte – akcie budeme sumarizovať a medializovať.
Srdečne Vás zdraví
Iva Vranská Rojková,
koordinátorka otvoreného listu MO MS BA1 ministrovi Lajčákovi
PS: aby ste tušili, čo na našu spoločnosť už má pripravené protistrana, a čo môže zaviesť na školy, ak prehráme, uvádzam pár linkov.
Pracovné listy k sexuálnej výchove pre 2.stupeň ZŠ:
Ako prebieha sexuálna výchova v Nemecku