Novéna k 34. výročiu zjavení Kráľovnej pokoja v Medžugorí

525

 

Drahí priatelia,m pozývame vás k spoločnej modlitbe – novény k Panne Márii ako poďakovanie za všetky milosti, ktoré sme prijali prostredníctvom jej príhovoru pred Najvyšším.

Novénu sa začíname modliť spoločne s farnosťou Medžugorie  15. júna 2015. Počas novény budeme tí, ktorí žijeme v Medžugorí, vystupovať každý deň na Podbrdo a takto sa v modlitbe spájať spolu s vami

GospaNovéna pozostáva z modlitby ruženca, a to na tieto úmysly

1. deň – modlime sa za vizionárov

2. deň – modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo farnosti Medžugorie

3. deň – modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie

4. deň – modlime sa za zodpovedných v Cirkvi

5. deň – modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí boli v Medžugorí

6. deň – modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí prídu do Medžugoria

7. deň – modlime sa za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré má Boh

prostredníctvom Medžugoria

8. deň – modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá vo svete, ktoré sú spojené s Medžugorím

9. deň – modlime sa na úmysly Kráľovnej pokoja

Stiahnúť plagát s novénou do počítača

Ak by ste mali záujem o TLAČENÚ VERZIU mesačníka Svetlo Máriino. Aby to bolo možné realizovať, je potrebných aspoň 100 záujemcov. V tomto prípade náklady spoločne s tlačou a poštovným sú celkovo 70 – 80 centov za výtlačok.

Takto by Vám každý mesiac  časopis Svetlo Máriino chodilo poštou domov v tlačenej farebnej verzii. O tlačenú verziu SM sa môžu prihlásiť aj záujemcovia z ČR.

Prihlásiť samôžete zaslaním Vašej adresy mailom na: info@svetlomariino.com,

alebo objednať na telefónnom čísle: 0949 100 112

Pripojte sa k nepretržitej modlitbe sv. ruženca za úmysly Panny Márie a pokoj vo svete! Je to tak dôležité poslanie.
Zapísať k modlitbe sv. ruženca sa môžete na stránke www.mir.com.hr.
 Oficiálna slovenská internetová stránka Medžugoria, priame prenosy večerného programu v slovenskom a českom jazyku: www.medjugorje.sk
Medzugorie s CK AVEMA