Monitoring: Levočská púť 2013

997

Tisíce veriacich putovali na Mariánsku horu v Levoči

07.07.2013 09:35:32|Zdroj:TA3TASR|Foto: SITA

Kroky tisícov veriacich smerovali na jedno z najvýznamnejších pútnických miest Slovenska – na Mariánsku horu v Levoči.

Už niekoľko dní je tam púť, na ktorú prichádzajú státisíce veriacich. Mariánska hora v Levoči patrí aj do skupiny dvadsiatich najvýznamnejších pútnických miest Európy.

 

Liturgiu slúžil pápežský legát, kardinál Franco Rodé
„Myslím, že som to bol ja, kto tu dnes dostal odkaz. Viera, ktorú som tu našiel, je viera veľmi úprimná a veľmi hlboká, je to viera, ktorú vyznávajú jednotlivci, ale aj celý ľud. Je to veľký odkaz, ktorý Slovensko dalo mne i celej cirkvi,“odpovedal po skončení omše novinárom kardinál Rodé na otázku, s akým odkazom prišiel na Slovensko z Vatikánu.
Vo svojej kázni na prvom mieste vystihol pokoru Panny Márie, ktorá si bola vedomá, že sa stala nástrojom v rukách Božích, a tým sa stala veľkou.
„Zároveň nás otec kardinál v druhej fáze povzbudzoval, aby sme si uvedomili, že aj tá každodenná všednosť má zmysel v živote rodiny, v zamestnaní i spoločnosti. To si myslím, že bolo také pekné a povzbudivé, pretože niekedy tá každodennosť, monotónnosť ubíja mnohých ľudí,“dodal spišský diecézny biskup Štefan Sečka, ktorý bol hlavným celebrantom dnešnej svätej omše a zároveň v slovenskom jazyku prečítal kázeň kardinála Rodého.
Podľa organizátorov prišlo počas víkendu na Mariánsku horu k Bazilike Navštívenia Panny Márie odhadom asi 500.000 pútnikov. Nechýbali medzi nimi ani peší pútnici z Muráňa, ktorí do Levoče zavítali už po 22. raz.
„Pochádzame z Oravy, z Hruštína, sme veľmi spokojné s tým, čo sme tu zažili, sme tu prvýkrát. Veľa sme sa tu toho naučili, najmä po tej duchovnej stránke, našli sme si tu veľa kamarátov a stretli sme skvelých ľudí. Púť nebola až taká náročná, ako sme si mysleli. Pešo sme šli 70 kilometrov z Muráňa až do Levoče, prvé dva dni sme prešli po 20 kilometrov, ďalšie dni po 10 kilometrov. Určite by sme chceli prísť aj na budúci rok,“povedali pre TASR sestry Škapcové z Hruštína.
Do Levoče zavítalo množstvo návštevníkov z celého Slovenska, na parkoviskách sa však objavili aj zahraničné poznávacie značky. Nechýbali ani domáci veriaci, pre ktorých je výstup na Mariánsku horu tradíciou.„Prišli sme sem pre povzbudenie duše, pre pohľad na tých krásnych mladých ľudí, ktorým by sa zo strany cirkvi mohlo venovať viac pozornosti. Chodím sem opakovane, tento rok sme prišli s takou väčšou partiou,“dodala jedna z oslovených Levočaniek. Ján Michlík z Levoče chodí na Mariánsku horu nielen počas konania najstaršej púte, ale modlí sa tu pravidelne každú nedeľu.„Chodím sa sem modliť za zdravie najbližších, priateľov i nepriateľov, veľmi mi to pomáha,“zdôraznil.
Levočská púť, ktorá sa tento rok niesla v znamení Roku viery, sa začala v utorok 2. júla slávnosťou navštívenia preblahoslavenej Panny Márie. Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska a korene mariánskeho kultu tu siahajú až do 13. storočia. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Dosiaľ najväčšia púť z pohľadu návštevnosti tam bola za prítomnosti Svätého Otca Jána Pavla II. pred 18 rokmi, keď Mariánsku horu navštívilo asi 650.000 pútnikov.

Čítajte viac:

http://www.ta3.com/clanok/1022941/tisice-veriacich-putovali-na-mariansku-horu-v-levoci.html