Medžugorie: Cirkev v rukách Matky

940

Správy sestry Emmanuely z Medžugoria (15.mája 2011)

Drahé deti Medžugoria, chvále Ježišovi a Márii!
Behom mojej cesty po Číne minulý mesiac, som navštívila provinciu Hebei, na severe zeme. Tam ma priatelia zoznámili s postavou, ktorá je im veľmi drahá. S ich vlani zosnulým biskupom Mons. Raymondom Wang-Chong-Lin-Linom.

Zatknutý ako kňaz v roku 1958 a väznený celých 21 rokov sa mohol domov vrátiť až v roku 1979. Na biskupa bol konsekrovaný v roku 1983.Ale jeho diecéza bola na dne: Ani kňazi, ani rehoľníci a rehoľníčky, ani kláštor, žiadny kostol, nič… Vykonal púť do mariánskej svätyne Shanxi, aby prosil sv. Pannu. Miloval ju veľkou láskou. Hovoril svojim blízkym: „Vy viete, aké vznešené je povolanie, stať sa biskupom, a ako ťažká je táto zodpovednosť! Nemôžem nič iné, ako zveriť sa Panne Márii! Cirkev ma urobila biskupom, ale Cirkev tu nič nemá! Ani pozemok, ani izbičku, ani bohoslovcov. Aký chudobný pastier som! Čo chce Matka Božia?“

Počul hovoriť o mariánskej svätyni v Banshishan, kde sa Panna Mária zjavovala od roku 1982, a rozhodol sa tam ísť. „Mal som pocit že počujem hlas, ktorý ma povzbudzoval, ísť sa tam stretnúť s našou Matkou. Modlili sme sa ruženec na kolenách, a behom modlitby sa mi zjavila blízko kostola. Bola bielo oblečená, s modrým pásom. Pozrel som sa do Jej očí a ona sa pozerala do mojich. Ó Matka, kiež by si mohla mať svoj pohľad stále obrátený na mňa!
O deň neskôr som v kostole celebroval sv. omšu na Jej úmysly. Tato misia bola pre mňa veľmi dôležitá, pretože som zasvätil Panne Márii všetkých 60 000 veriacich mojej diecézy, sám seba a celú moju diecézu.
Povedal som jej: „Keďže nič nemám, nemôžem nič robiť. Tak zasväcujem svoju diecézu tebe, moja Matka! Postaraj sa o ňu Ty sama!“

A moja Matka mi povedala: „Dieťa moje, neznepokojuj sa, ja sa o teba postarám, ako som sa starala o svojho Syna Ježiša“. A tak sa stalo. Panna Mária prijala jeho prosbu. Po jeho návrate začali prichádzať kňazi a bohoslovci. Za krátku dobu mohol otvoriť seminár (1985), obnoviť Kongregáciu sv. Terezky, otvoriť sirotinec, stredisko pre povolania, stredisko pre formáciu laikov…
Tento biskup mohol dokázať nemožné. V jeho radikálnej chudobe a osamelosti sa modlil s vierou, všetko zasvätil Panne Márii a zveril sa Jej s dôverou dieťaťa. Vedel, že si vezme k Srdcu záležitosti svojho Syna, lepšie ako ktokoľvek iný.
Dnes, koľko Bohu zasvätených sú tvárou v tvár podobným situáciám biedy, osamelosti, a sú v pokušení nechať klesnúť ruky pred rozsiahlosťou svojej úlohy! Ale *Panna Mária je pripravená robiť zázraky, akonáhle sa jedná záležitosti Jej Syna a spásy jej detí! Aj v Medžugorí sa už 30 rokov snaží dostať nás „na kolená“…

Pohľad pápeža

Na internáte QUEEN OF PEACE (New Jersey, USA), bol Franck vybraný, aby v októbri 1995 privítal Jána Pavla II. na letisku a zúčastnil sa na pápežskej sv. omši na gigantickom štadióne. Franck bol príkladný žiak, dobre vychovaný, pokojný a veľmi nadaný. Iba malý problém: Franck bol protestant, nerozumel úlohe pápeža v Cirkvi a neustále ho kritizoval. Čím viac sa blížil dátum návštevy, tým viac brojil proti pápežovi. Franck prijal tú voľbu, pretože mu to umožňovalo opustiť na 24 hodín internát a stretnúť sa s osobnosťou svetového významu.
Po návrate tak žiaril, až ho kamaráti zasypali otázkami. Porozprával:
Dnes ráno pred príchodom pápeža som očakával ,že uvidím jednu arogantnú a egoistickú osobnosť. Ale vo chvíli, keď pápež šiel k zástupu a začal žehnal ľudí, som sa ocitol pri bariére, ktorá oddeľovala dav. Keď sa priblížil, pozrel sa mi rovno do očí, zodvihol pravú ruku a urobil mi na čele krížik. Keď sa ho pýtali, aký účinok to na neho malo, Franck odpovedal: “Keď som sa pozrel do
jeho očí, videl som Ježiša! Pred ním nie je možné ubrániť sa pocitu, že sa človek nachádza tvárou v tvár Nebu, človek vidí Nebo v jeho očiach!“

Franck už od toho dňa nie je tým, čím bol. Ján Pavol II. sa stal jeho priateľom, jeho bratom, jeho hrdinom a jeho otcom. Nikdy nestratí príležitosť hovoriť o svojom „stretnutí s Nebom“, a ohľadne pohľadu Jána Pavla II. ne nevyčerpateľný. A jeho najväčší poklad, ktorý opatruje ako vzácnu relikviu, je ruženec, ktorý mu pápež dal. Dnes je Franck ohnivým apoštolom, ktorý priťahuje davy ku Kristovi. Nestal sa katolíkom, ale je ohnivým nástrojom jednoty. Ján Pavol II. je stále v jeho srdci, a… ešte nepovedal svoje posledné slovo..

 

Srdcia pastierov
Dňa 2. mája 2011 Mirjana opäť mala zjavenie Gospy pri Modrom kríži. Potom nám odovzdala toto posolstvo:
Drahé deti! Boh Otec ma posiela, aby som vám ukázala cestu spásy, lebo on, deti moje, vás chce spasiť a nie odsúdiť. Preto vás ako Matka zhromažďujem okolo seba, pretože vám chcem svojou materinskou láskou pomôcť, aby ste sa oslobodili od špiny minulosti a začali žiť znovu a inak. Pozývam vás, aby ste v mojom Synovi vstali z mŕtvych. Vyznaním hriechov – dobrou sv.- spoveďou – sa zrieknete všetkého toho, čo vás vzďaľovalo od môjho Syna a robilo váš život prázdnym a neúspešným. Povedzte v srdci „ÁNO“ Otcovi a vykročte na cestu spásy, na ktorú vás pozýva prostredníctvom Ducha Svätého. Ďakujem vám!

A dodala: „Ja sa zvlášť modlím za pastierov, aby im Boh pomáhal byť s vami celým srdcom“.
Deň po blahorečení Jána Pavla II. Panna Mária vyjadrila modlitbu svojho Srdca! Nie je to práve ono, čo nás udivovalo v živote Jána Pavla II.? Vynikajúce srdce pastiera, a to až do posledného výdychu! Dňa 2. apríla 2005 sa mohol naposledy obrátiť ku mladým, zhromaždeným pod jeho oblokom a povedal im: „Ja som hľadal vás, a teraz ste to vy, čo prichádzate ku mne! Ďakujem vám!“
Modlime sa ku Jánovi Pavlovi II. viac ako inokedy! Kiež všetci pastieri dostanú také srdce, tesne spojené s Kristom a tak blízke ľuďom!

Tanec slnka
Jedna portugalská priateľka cestovala do Fatimy na veľké oslavy 13. mája, výročie prvého zjavenia Panny Márie v roku 1917. Tohto roku ale Fatima oslavovala taktiež blahorečenie Jána Pavla II. Veľké obrazovky premietali záznam blahorečenia. Pri bazilike bolo zhromaždených 20 000 pútnikov. Naša priateľka rozprávala, že okolo 13.30 hod. keď sa na obrazovkách objavili portréty Jána Pavla II., veľmi široký svetelný kruh sa náhle sformoval kolo slnka. Bol ako dúha, ktoré vystreľovala lúče všetkých farieb. Slnko začalo na Nebi tancovať, akoby sa chcelo pripojiť k celebrácii. Túto informáciu vysielali aj portugalské médiá.
Zaiste bol Ján Pavol II. veľmi spojený s Fatimou. Po atentáte 13. mája 1981 pripisoval svoju ochranu Panne Máii Fatimske: „Jedna ruka vystrelila“ – hovoril – „a materská ruka tú guľku riadila“. Pápež hesla „Totus Tuus“ (Celý Tvoj, Mária) nám azda chcel dať znamenie?
* * *

 

Tridsiate výročie zjavení v Medžugorí bude slávených 25. júna. Bohaté milosti budú pršať na tých, ktorí prídu alebo sa pripoja k modlitbe farnosti, chopme sa ich, pokiaľ prichádzajú! Jedného dňa Gospa povedala modlitbovej skupine:
Mojou najväčšou radosťou je, keď vás vidím modliť sa k môjmu Synovi spoločne, zhromaždených v jedinom srdci.“

Drahá Gospa, ako ti poďakovať za mimoriadne poslanie,ktoré realizuješ medzi nami už 30 rokov? Príď nám pošepkať do srdca, aký darček by si od nás rada dostala!

Sestra Emmanuela, Medžugorie, 15. mája 2011
Drahé deti Medžugoria, chvála Ježišovi a Márii!