Mark Miravalle (Vox Populi, USA) hovorí o Panne Márii Spoluvykupiteľke… 

238

Video:
http://www.motherofallpeoples.com/marycast-video/historical-high-points/mary-coredemptrix-and-the-amsterdam-prophecy-of-the-dogma.html

Jednou z úloh súkromných zjavení je sprevádzať Cirkev vedenú Duchom Svätým v tom, ktoré aspekty zjavení sa majú premietnuť do jej magistéria v danom časovom období. Už pomohli pri prijímaní dogiem a môžu pomôcť aj pri rozvoji a prijímaní piatej mariánskej dogmy a už pomohli v proklamácii 5. mariánskej dogmy.

Som profesor Dr. Mark Miravalle, profesor teológie a mariológie Františkánskej univerzity v Steubenville.

Hovoríme o príbehu Márie Spoluvykupiteľky. O tom, na čom Mária spolupracuje s Ježišom, na vykúpení celého ľudstva. Diskutujeme zjavenia Matky všetkých národov, schválené miestnym biskupom. To hovorí o Máriinej plnej spolupráci s Kristom na našom vykúpení.

Prečítam jedno z posolstiev Ide Pederman, pretože jasne pomenúva toto univerzálne volanie po piatej mariánskej dogme. Aby sme sa pochopili, dogma nespočíva na odsúhlasenom zjavení. Práca Ducha Svätého spočíva vo vyzdvihnutí tých bodov zjavení, ktoré nakoniec môžu vyústiť do prijatia dogiem.

Vidíme to napríklad v histórii na dogme o Nepoškvrnenom počatí, kedy Panna Mária v roku 1813 prišla na Rue de Bac s prosbou o medailu „Oroduj za nás, Nepoškvrnené počatie“ . Pohyb s tým súvisiaci nakoniec vyústil do prijatia dogmy.

Tu máme zjavenie, ktoré je podobné. 31.5. 1954, Panna Mária dala Ide proklamáciu budúcej dogmy:

„ Stojí pred tebou Spoluvykupiteľka, Sprostredkovateľka a Orodovnica . Vybrala som si tento deň : V tento deň bude Matka korunovaná. Teológovia a apoštoli Pána Ježiša, počúvajte pozorne: Podala som vám vysvetlenie novej dogmy. Pracujte a žiadajte túto dogmu. Mali by ste poslať petíciu svätému otcovi. Pán Ježiš Kristus ustanovil mnoho veľkých vecí a dá vám dokonca viac pre tieto časy, pre toto 20-te storočie. V tento dátum obdrží Matka všetkých národov tento svoj titul oficiálne. Zaznamenajte dobre: tieto tri koncepty v jednom. Tieto tri – (Panna Mária zdvihla tri prsty a pohla druhou rukou okolo seba až kým sa nezahalila do jemnej hmly) . Teraz som demonštrovala tieto tri koncepty vám teológom. Tieto tri koncepty ako jeden celok. Hovorím to dvakrát, pretože sú niektorí, ktorí akceptujú len jeden koncept. Svätý otec bude súhlasiť s predchádzajúcim, ale ja mu pomôžem objaviť ho ako celok. Neurob v tom žiadnu chybu.

Týmto spôsobom, dieťa moje, vás nechám spoznať, aká je Vôľa pána Ježiša Krista. Tento deň bude v čase Korunovačného dňa Jeho Matky, Matky všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou.

„Keď vyhlásia túto dogmu, poslednú dogmu dejín Márie, Matka všetkých národov prinesie pokoj, ozajstný pokoj všetkým. Národy sa ale musia modliť moju modlitbu jednotne spolu s Cirkvou. Musia vedieť, že Matka všetkých národov prišla ako Spoluvykupiteľka, Sprostredkovateľka a Orodovnica. “

Takže Panna Mária zdvihla tri prsty a hovorí o troch konceptoch v jednom. Takže nehovoríme o troch rôznych dogmách. Hovoríme o jednej pravde Duchovného Materstva našej Matky . Pozrime sa aj na naše životy. Ak máme dobrú matku, trpí s nami, stará sa o nás a právne nás zastupuje. Ale nemáme preto tri matky. Máme jednu matku s týmito troma funkciami. Tak Panna Mária. Je Duchovnou Matkou a vystupuje v týchto troch funciách – Spoluvykupiteľky, Sprostredkovateľky a Orodovnice pre všetkých ľudí.

Povieme nie je problém uznať Pannu Máriu ako Sprostredkovateľku všetkých milostí. Problém spočíva v tom, že predtým musí byť uznaný ako Spoluvykupiteľka, iný postup je herézou. Tak ako pri svätej omši. Nemôže nastať prijímanie, kým nenastane premenenie. Takže ak nemáme Pannu Máriu ako Spoluvykupiteľku, nemôžeme plne prijímať jej rolu Sprostredkovateľky a Orodovncie. To je dôvod, prečo Panna Mária osobne hovorí: bojujte za Spoluvykupiteľku.

Čo sa týka svätého otca a petície, nepredstavujme si ju ako bežnú petíciu akú posielajú občania vládam. To je svätý otec, duchovný otec.

V posledných vetách o prinesení pokoja národom po prijatí tejto poslednej mariánskej dogmy vidíme jasnú kontinuitu s Fatimou, kde Panna Mária povedala: Moje Nepoškvrneneé srdce nakoniec zvíťazí.

Poviete si – prečo je to tak? Preto, lebo je to Boží plán, zveriť nastolenie pokoja do rúk Panny Márie. Ak teda nebude prijatá táto dogma, mier prisľúbený vo Fatime nenastane. Pretože musíme uznať to, čo Otec od nás chce aby my sme uznali. My sme povinní povedať naše fiat. Preto nie je prekvapením, že Panna Mária povie, chcem od vás aby ste pracovali .

http://www.ladyofallnations.org/messages.htm