Máriina výzva

485

Milí priatelia, dočkali sme sa 20-teho výročia prvého zjavenia sa Panny Márie na Hore Zvir v Litmanovej.
Pamätám si moju prvú správu v novinách Slovenský denník. Odpoveďou na ňu bol dlhý list z biskupského úradu v Prešove, v ktorom mi bolo vytýkané, že sa pletiem do záležitostí Cirkvi.

Dnes máme za sebou už 17 rokov vydávania mesačníka M ROSA. Hora Zvir dospela do vyhlásenia pútnického miesta na Slovensku. Navštívili ju státisíce pútnikov. Mnohí sa tu obrátili, uzdravili, našli vo svojom živote posilu. Okrem toho nás prišla Mária pripraviť. Pripraviť na finále dejín, na našu vlastnú Kalváriu:„Prichádza doba, ktorá je už tu. Zostaňte v mojom Srdci pre túto dobu!“ Nepodceňujme ani slová pápeža Benedikta XVI.: „Pripravte sa na mučeníctvo!“ Veď je napísané: „Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.“ (Lk 21, 17). Dnes sú tieto slová aktuálnejšie ako kedykoľvek v dejinách!

Prinášame vám posolstvá Nepoškvrnenej Čistoty z Hory Zvir. Pretože to, čo je pre nás všetkých dôležité – je to, čo prišla povedať. Zamyslime sa nad tým. Tie posolstvá sme čítali desiatky krát. Ale šírime ich? Žijeme ich?Rozmýšľajte nad tým čo hovorím! – povedala Nepoškvrnená Čistota vo svojom poslednom posolstve na hore Zvir – „Ja vás milujem, a čakám vás v Nebi…“ Uvažuj nad tým, čo prišla povedať a čo povedala Panna Mária. Pretože bez Nej je to všetko ostatné, všetko, čo sa hovorilo a aj dnes hovorí – len prázdnou frázou.

Aj dnes nám odkazuje: „Rozširujte moje posolstvá v tomto unavenom svete!“

Prečítaj si teda ešte raz posolstvá z Hory Zvir. A šír ich ďalej. Ešte je veľa tých, ktorí ich potrebujú počuť. A najmä prijať. Pretože – milý priateľ – je zrejme práve toto jednou z posledných príležitostí záchrany…

Posolstvá Panny Márie z Litmanovej

Anton Selecký