Ľudmila Mušková: Sčítania sa nezúčastním

479

 

Milí priatelia! Dostali sme e-mail od bývalej dlhoročnej poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky pani Ľudmily Muškovej, v ktorom sa verejne vyjadruje k sčítaniu obyvateľstva, domov a bytov  2011. Uverejňujeme ho v plnom znení:

Subject: Ospravedlnenie

Vážený pán Selecký,

ak je možné, prosím uverejnite toto moje vyhlásenie.

Ospravedlňujem sa občanom Slovenskej republiky, že som ešte ako poslankyňa NR SR v minulom období podporila Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Neuvedomila som si totiž, že by sčítanie mohlo prebiehať takýmto neanonymným spôsobom, naviac s označením fyzických osôb – ľudí čiarovým kódom ako tovar.

Ja sama sa z tohto dôvodu sčítania nezúčastním.

Ďakujem.

S pozdravom

Ľudmila Mušková