LGBTI: A homosexuáli valcujú ďalej…

462

Vláda schválila výbor pre práva LGBTI ľudí

Správa z tlače:  BRATISLAVA. Vláda SR súhlasila dnes (3. októbra 2012) so zriadením výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb.

Pôjde o stály odborný orgán Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Jeho predsedom bude minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru), pričom úlohy sekretariátu výboru bude plniť práve toto ministerstvo. Dodatok svojho štatútu prerokovala ľudskoprávna rada 30. júla, pričom odporučila vláde jeho zriadenie. Vytvorí sa tým priestor na odbornú diskusiu ohľadom zlepšenia postavenia osôb s odlišnou sexuálnou orientáciou, zvýšenia ochrany ich práv a zefektívnenia tvorby a realizácie štátnej politiky SR.

Na stiahnutie tohto bodu z rokovania vyzvali aktivisti občianskeho združenia  Fórum života. S jeho vznikom nesúhlasilo ani KDH či Konferencia biskupov Slovenska.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, (na obr.) ktorý predsedá ľudskoprávnej rade, ako podčiarkol, od Slovenska, ktoré má množstvo medzinárodných záväzkov, sa očakáva, že sa k tejto otázke postaví zrelo. 

Podľa neho netreba pred citlivými témami strkať hlavu do piesku. Dodal, že takto sa zodpovední politici, vláda ani spoločnosť nespráva.

Aktivisti oceňujú zriadenie nového výboru

Členka Rady Adriana Mesochoritisová zo združenia Možnosti voľby povedala, že tak lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym osobám prvý krát v histórii našej krajiny „priznaná“ tá istá pozícia akú majú ostatné diskriminované menšiny, s ktorými štát svoje politiky konzultuje.

„Napriek tomu, že k tomuto kroku pristúpila slovenská vláda ako jedna z posledných v EÚ, a že zatiaľ ide o poradný orgán vlády, je to významný posun k faktickému zrovnoprávneniu LGBTI ľudí a zlomová udalosť v rámci ich emancipácie a spoločenskej akceptácie,“ uviedla Mesochoritisová.

Výbor chceli Únia aj OSN

Konštruktívny prístup oceňuje aj Martin Macko z Iniciatívy Inakosť. Zároveň upozornil, že prešľapovanie na mieste v tejto oblasti si už totiž SR ako moderný európsky demokratický štát nemôže dovoliť.

V posledných rokoch Slovenskú republiku pravidelne vyzývajú inštitúcie EÚ, Rady Európy – a naposledy aj OSN – k prijímaniu konkrétnych opatrení v oblasti dodržiavania a presadzovania ľudských práv LGBTI osôb,“  zdôraznil.

Cirkev je sklamaná

Konferencia biskupov Slovenska je sklamaná z rozhodnutia vlády, ktorým dnes zriadila výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Ako povedal dnes pre agentúru SITA hovorcakonferencie Jozef Kováčik, ide o presadzovanie protirodinnej ideologickej agendy. „Nielen cirkev, aj občianske združenia i občania budú vláde pripomínať túto agendu s tým, že ide o rozklad spoločnosti do budúcnosti,“ vyhlásil Kováčik.

Konferencia biskupov Slovenska nesúhlasila so zriadením osobitného výboru pre práva LGTBI a preto v auguste zaslala ministrovi zahraničných vecí zásadné pripomienky

„Požiadavky LGBTI komunity narúšajú právnu ochranu inštitútov manželstva a rodiny, ktoré požívajú privilégiá vyplývajúce z objektívnych prínosov pre spoločnosť, ako sú plodenie a výchova detí, vytváranie ekonomického, sociálneho, kultúrneho a duchovného zázemia,“ napísal v liste predseda KBS   Stanislav Zvolenský

http://www.sme.sk/c/6554883/vlada-schvalila-vybor-pre-prava-lgbti-ludi.html

*******************************************************************************

Stanovisko k zriadeniu Výboru pre homosexuálov – Fórum života

Na dnešnom rokovaní vláda SR schválila zriadenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďalej len Výbor pre práva homosexuálov).

Vláda SR tak dala najavo svoj skutočný postoj k rodine a manželstvu. Dovolíme si upozorniť na dvojtvárnosť v jej konaní. Na jednej strane sa  vo svojom programovom vyhlásení zaviazala realizovať „dôsledné uplatňovanie základnej zásady Zákona o rodine, podľa ktorej je manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a napomáhať jeho dobro…“ Na druhej strane schválila Výbor pre homosexuálov. Vláda týmto svojím krokom dala jasne najavo, že jedno je programové vyhlásenie vlády a druhé sú praktické kroky vlády v neprospech inštitútu manželstva a rodiny.

Za zmienku stojí fakt, že vláda ako prvý bod svojho rokovania schválila Výbor pre homosexuálov. Následne vypustila zo svojho rokovania deväť bodov, ktoré sa týkali ekonomiky (investičné stimuly pre zamestnávateľov)  a problematiky zamestnanosti. Tieto body boli vypustené bez toho, aby sa o nich diskutovalo, prípadne aby sa hľadali na úrovni vlády lepšie riešenia v prospech ľudí na Slovensku. Vláda miesto toho, aby riešila skutočné problémy veľkej väčšiny obyvateľov (700.000 obyvateľov Slovenska sa nachádza na hranici chudoby,  mnohé regióny zápasia s vysokou nezamestnanosťou, dochádza k poklesu životnej úrovne), vytvorila  nadbytočnú novú inštitúciu- Výbor pre homosexuálov.

Marek Michalčík, Občianske združenie Fórum života
Martin Dilong, právnik

V Bratislave 3. 10. 2012     Autor : Fórum života – Dátum : 3. 10. 2012

************************************************************

Human rightsand family policy institute

Inštitút pre rodinné práva a rodinnú politiku

Komentár:     Výbor pre LGBTI

Katarína Danišková

Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb bol schválený vládou SR. Strana SMER-SD dala tomuto výboru zelenú. Čo môžeme od výboru očakávať?

Gudrun Kugler, riaditeľka Observatória pre netoleranciu a diskrimináciu kresťanov v Európe z Viedne, naznačuje, že podobne ako v iných krajinách, takýto výbor bude presadzovať päť hlavných tém.

Prvou agendou bude presadenie zákona o registrovaných partnerstvách homosexuálov. Návrh zákona, ktorý je v súčasnosti v parlamente, kopíruje zákon o rodine. To znamená, že registrované partnerstvá, tak ako sú navrhované, by mali rovnaké výsady a povinnosti, ako manželstvo. Rozdiel je len v tom, že by im nebola umožnená adopcia detí.

Práve tá bude druhou témou výboru pre LGBTI. Ako sa uvádza na stránke Queer Leaders Forum, ich cieľom je možnosť osvojenia dieťaťa a nediskriminujúci prístup k službám asistovanej reprodukcie (umelé oplodnenie a náhradné rodičovstvo).

Treťou témou bude výchova detí v školách. Vo Veľkej Británii sú do škôl distribuované rozprávky o princovi, ktorý si hľadal nevestu a nakoniec stretol iného princa, do ktorého sa zamiloval a zobrali sa. Alebo o dievčatku, ktoré jej dve mamy poslali na cestu do vesmíru.

Štvrtou agendou budú tzv. „hate speech crimes“. To znamená, že otvorený nesúhlas s homosexuálnym správaním bude trestaný ako nenávistný prejav. Podobné prípady sa už udiali v západnej Európe, kedy bol kňaz obvinený kvôli kázni, kde označil homosexuálne správanie za hriech.

Poslednou témou bude antidiskriminačná legislatíva.To znamená,

že ak odmietnete ubytovať homosexuálny pár v izbe s manželskou posteľou, ako sa to stalo v malom rodinnom penzióne v Anglicku, môžete zaplatiť pokutu, ktorá vás zruinuje. Alebo, ak sobášny úradník odmietne zosobášiť homosexuálny pár, môže stratiť prácu (tento prípad sa udial v Londýne). Anglická katolícka charita sa už nemôže venovať adopciám, pretože odmietala zveriť deti homosexuálnym párom. O takýchto a ďalších prípadoch sa môžete dočítať na stránke Observatória pre netoleranciu a diskrimináciu kresťanov v Európe.

Fakt, že sa zriaďuje špeciálny výbor pre LGBTI osoby ako aj jeho zloženie (vo výbore chýbajú združenia, ktoré by odmietali registrované partnerstvá) naznačuje, že tento výbor jednoznačne bude slúžiť na presadzovanie radikálnej homosexuálnej agendy. Ak niekto tvrdí opak, je buď naivný alebo klame.

http://hfi.sk/blog/katarinadaniskova/121-vybor-pre-lgbti

Výchova našich detí v blízkej budúcnosti