Kráľovná pomoci: Proste za dar živej viery, English-language edition apparitions of the Blessed Virgin Mary in Dechtice: Hear My Voice, Die Erscheinungen der Jungfrau Maria in Dechtice Lernt meine Stimme kennen

524

Pochválený buď Ježiš Kristus! Keď Matka Božia prišla medzi nás všetkých nás, s naozaj veľkou láskou pozdravila a vyzvala nás k tomu, aby sme v jednoduchosti srdca prosili spoločne za dar živej viery, skrze modlitbu Otče náš a Sláva Otcu. Potom som Matke Božej zveroval všetkých, čo sa s nami duchovne spájajú a modlia, všetkých nás tu prítomných a všetkých chorých, celú rodinu Kráľovnej pomoci.

Potom s Matkou Božou som sa modlil a vyprosoval modlitby, aby sme tento požehnaný adventný čas ozaj prežívali v jednoduchosti srdca a v očakávaní spolu s ňou, že Pán Ježiš tak nanovo príde do našich sŕdc. V modlitbe sme prosili, aby sme sa skrze jednoduché  čisté srdce, ktoré je umyté Božím milosrdenstvom,  otvorili pre Božiu lásku. Aby sme dokázali naozaj milovať Boha, bratov a sestry, svojich blížnych. A Tak som to dal Panne Márie, aby nám vyprosila tento dar, aby sme milovali Boha aj ľudí. Nakoniec nás Matka Božia požehnala.

Martin  Gavenda, 6. decembra 2015, hora Boričky, Dechtice

anglicka

Kniha Počúvajte môj hlas vyšla v anglickom a nemeckom jazyku

*****************************************

Hear My Voice“

‘Hear My Voice’ is an English-language edition of the book which describes the daily apparitions of the Blessed Virgin Mary who has been appearing to five young people for 20 years. The book contains the testimonies of many people who have experienced conversion or recovery and who have been freed from addictions. Broken families have been reunited and filled with peace and love. The Blessed Virgin Mary appears to the visionaries every day even in places where they are at that moment. 

You can buy the book „Hear My Voice“ in the stand in Dechtice or you can order it via e-mail:  m.barnasova@centrum.sk or via telephone: 00421517745102.

 nemeckaLernt meine Stimme kennen

 eine deutsche Ausgabe des Buches, in welchem die Erscheinungen der Jungfrau Maria in Dechtice während der zwanzig Jahre täglicher Erscheinungen an fünf junge Menschen beschrieben sind. Im Buch befindet sich eine Menge von Zeugnissen der Menschen, die eine Bekehrung, Heilung, Befreiung von Süchten erlebt haben, in viele Familien kehren der Friede und die Versöhnung zurück. Die Erscheinungen der Jungfrau Maria werden täglich fortgesetzt, und dies auch auf Stellen, wo sich die Visionäre gerade befinden.

Das Buch hat 218 Seiten und mehr als 16 Seiten farbiger Fotos.

Das Buch „Lernt meine Stimme kennen“ kann man in Dechtice am Stand kaufen, oder auf der folgenden E-Mail-Adresse bestellen: m.barnasova@centrum.sk, oder auf der Telefonnummer 0042151 7745102.

Povedali nám po púti: 

Marcinár Marián Trenčín (50)

str9.O Dechticiach som sa dozvedel od známych, ktorí ma sem pozvali. Mojim úmyslom je načerpať tu Božie povzbudenie, obohatenie vo viere a vyprosiť veľa milostí pre mojich blízkych.

Teším sa na tieto stretnutia s Pannou Máriou. Sila, ktorá sa mi dostáva,  mi veľmi pomáha zvládať rôzne ťažké situácie v živote. Naša mamička mne aj mojej sestre odovzdala vieru a lásku k Panne Márii. Teraz je sestra chorá a tak ja prosím aj za ňu a jej zdravie.

Situácia vo svete je vážna a je to tragické, že sa sem valí do Európy toľko utečencov. Veľmi by sa malo zvážiť, komu sa podá pomocná ruka a malo by sa to odovzdávať do Božích rúk a veľa sa za Slovensko modliť,  lebo si nemyslím, že je správne, aby sme sa miešali s moslimami.

Oni majú svoje náboženstvo a my svoje a spájať to nejde. Čo sa týka modlitby svätého ruženca povedal by som, že to nie je modlitba len pre ženy, ale že sa ju môžu modlievať aj muži, je to modlitba potešujúca srdce.       

rozh.3Lukáč Marián,  Vištuk (55)

Keď som bol malý videl som veľký vzor mojej mamičky ako sa vrúcne modli a utieka k Panne Márii celá naša rodina je zbožná, pochádzajú z nej aj kňazi a rehoľne sestry, je to vďaka aj modlitbám starých rodičov. V mojich modlitbách som sa často obracal k Bohu, aby poslal Pannu Máriu na Slovensko a sa toto splnilo a je to neďaleko môjho bydliska. Je to úžasne, že takto blízko sem prichádza.

Vždy keď sem prídem s láskou nesiem sochu Panny Márie cez dedinu až k miestu zjavenia. Je to síce socha, ale ja mám pocit, ako keby veľa mňa kráčala skutočná Panna Mária. Vždy si vyprosím veľa milosti a pomoci. Čo sa týka toho, že po každej púti robím pre pútnikov občerstvenie z rôznymi dobrotami (koláče, syry, klobáska, zákusky, káva vínko a pod), tak to je vďaka Bohu za to, že sa mi veľa dostáva a preto aj viem dávať, pútnikov to poteší.

 Kazimírová Monika Slovenka žijúca vo Viedni

s.9Bola som sem pozvaná Rakúskym spoločenstvom, hoci som z východného Slovenska. Vo Viedni žijem, chodí sem objednaný autobus, ktorí sa naplní pútnikmi z Viedne ale aj pútnikmi žijúcimi vo Viedni, či už zo Slovenska, alebo z inej krajiny.  Pripadá mi toto miesto ako malé Medžugorie, ľudia sa tu zbožne modlia a nás to veľmi povzbudzuje a aj posolstva Panny Márie sú povzbudzujúce. Spoločenstve v ktorom som vo Viedni nás formuje k hlbokej úcte Panny Márie, mávame aj pobožnosti 13. v mesiaci k Panne Márii.

Čo sa týka súčasnej migračnej krízi,  povedala by som, že je treba rozlišovať akú pomoc a komu túto pomoc dať. Často krát je táto pomoc zneužitá, preto treba byť opatrný. Úmysly dnešnej púte sú rôzne, niečo osobné som si priniesla v srdci a tiež za pokoj, mier, porozumenie vo svete. Za naplnenie Božou láskou všetkých.

str9Baláž Ľubo,  Prašice (45)

Dechtice mi k srdcu prirástli od roku 2002 na Veľkonočnú nedeľu, kde ma sem pozval kamarát. Zo začiatku som moc nevnímal prítomnosť Panny Márie, žil som dosť svetským spôsobom života, som jeden z tých, ktorý nosí sochu Panny Márie, no a keď po čase tejto služby som kráčal, tak som stále vnímal, ako keby Panna Mária ku mne hovorila, zmeň svoj život, zanechaj to čo robíš, nebuď taký ľahostajný, obráť sa viac na Pána Ježiša.

No nie je to jednoduché zanechávať staré chodníčky, ale vďaka Panne Márii sa to darí. Veľa veci sa zmenilo v našom živote, pomohla nám v ťažkých rodinných situáciach, keď nám ochorela moja neter, a príbuzná. Po modlitbách sme vždy boli povzbudení, vymodlíme si pomoc Božiu, pokoj a tiež pomoc pri hľadaní zamestnania. Skutočne Panna Mária je pre  je veľkou pomocou a nádejou.  (Mária Víziková)