Kráľovná pomoci, Dechtice, Veľkonočná nedeľa 2012: Modlite sa za dar viery

515

Na Veľkonočnú nedeľu 8. apríla 2012  sa niekoľko stovák pútnikov  nedalo odradiť ani chladnejším počasím a prišli na modlitby s Kráľovnou pomoci na horu Boričky nad Dechticami.

O 12 hod začína pravidelná púť, modlitbou Anjel Pána a piesňou Celá krásna si Mária.  JOzef Danko privítal pútnikov pri dolnom kríži m.i. slovami:  “ Vítam Vás všetkých a želám vám veľa Božích milosti a radosť z toho, že Ježiš je pre nás veľká nádej.“

Sprievod, idúc  k miestu zjavenia,  sa spoločne modlil. Na hore Boričky potom v slávnostnom sv. ruženci   odzneli pre tento čas viaceré  aktuálne posolstvá Panny Márie:

 

Moje deti, celé nebo sa raduje

spolu s celou zemou, všetci sa tešíme spoločne,že môj Syn Ježiš zlomil osteň smrti a tak daroval Vám deti moje život. Život večný.

Moje deti, ceňte si ho a nedajte si ho vziať, uvedomte si, že do neba sa môžete dostať vďaka tejto láske, ktorá sa obetovala za vás.

Moje deti, mojím dnešným želaním je,

aby ste otvorili svoje srdcia radosti, ktorú Vám prináša môj zmŕtvychvstalý Syn. Dovoľte, nech sa Vaše srdcia zapália touto radosťou, nech horia ako pochodeň, šíria radosť z toho, že život smrťou nekončí, ale pokračuje v Ježišovi, ktorý je život sám.

Viac prinášame na našom videozázname z tejto veľkonočnej púte:

Viacerí pútnici, ktorí sa s nami podelili o svoje dojmy a skúsenosti, sa prihovárajú prostredníctvom nás aj vám, milí priatelia, aby povzbudili duše v nádeji a v pokoji:

Bez Boha to nejde

Mária D. Suchoňová, dôchodkyňa (Šenkvice)

„Viera v mojom živote je veľmi dôležitá, bez blízkosti Boha a Panny Márii už neviem žiť. Veľmi by mi chýbalo, keby som nebola účastná každodennej svätej omše a tiež ledva čakám, keď znovu a znovu pôjdem na túto púť do Dechtíc. Pre mňa je to veľkým povzbudením vo viere v Boha, posilnenie v modlitbách a načerpanie síl v nesení svojho kríža. Veľa veci som tu vyprosila pre seba, aj pre moju rodinu. Preto chcem povzbudiť všetkých, ktorých v živote všeličo ťažké a smutné stretne, nech sa neboja prísť sem na toto miesto a nech dajú priestor Bohu a Panne Márii, oni im pomôžu v ťažkostiach a nesení kríža.

Tiež sem chodiť aj ďakovať za pomoc Božiu v rodine, za pokoj a lásku a za trpezlivosť. Moje úmysly púte bývajú rôzne, podľa potreby, ale je to za pokoj vo svete a pokoj v rodinách.  Bez Boha to nejde. Na povzbudenie by som povedala, že jedine s Ježišom a Pannou Máriou zdoláme všetky prekážky, nebojte sa prísť k Bohu a dôverovať mu.“

Radosť z modlitieb

Lucia Chovanová 24 r. Skalica

„V minulosti som nebola taká horlivá vo viere, ale keď som bývala často smutná a cítila som pri srdci úzkosť, som začala chodiť viac k Bohu a k Panne Márii a pocítila som, že to všetko odo mňa odišlo a to bola veľká výzva nastúpiť horlivú cestu k Bohu. Odvtedy som si upevnila vzťah s Pánom Ježišom a Pannou Máriou, dôverujem im v každej situácii a vyprosujem veľa milosti pre moju rodinu pre otecka, mamičku, pre priateľov a všetkých ľudí v núdzi.

 Často rozprávam o Bohu, ako mi pomáha a tiež aj sem pozývam priateľov a priateľky, aby sa presvedčili o Božej prítomnosti osobne. Takýto spôsob života ma veľmi napĺňa a posilňuje, cítim vo svojom srdci veľkú radosť o ktorú sa teraz chcem podeliť s každým, kto to bude čítať, táto radosť pramení z modlitieb a Božej prítomnosti a ochrany Panny Márie.“

 

Požehnanie spoločnej cesty

Katka Koňuchová a Michal Hlucháň (Hrabovka pri Trenčíne)

Michal :  „Ďakujem svojej priateľke Katke, že ma sem pozvala, veľmi sa teším na túto púť, je to prvé osobné stretnutie s Pannou Máriou. Určite mám aj svoje úmysly tejto púte, plánujeme so svojou priateľkou spoločný život a tak dnes by som si vyprosil aj požehnanie pre svoju budúcnosť a tiež sa chcem poďakovať za rodičov, že mi odovzdali vieru v Boha a lásku k Panne Márii. Veľmi som rád, že môžem kráčať svoj život s Pánom Bohom.“

Katka : „Na túto púť som sa dostala vďaka mojej kamarátke, veľmi ma oslovil jej spôsob života, že všetko čo robí, robí s láskou, radosťou , vidieť na nej, že žije posolstva Panny Márie a ja som tiež túžila takto žiť a preto som prijala pozvanie sem do Dechtíc a priznám sa, že som odovzdala svoje srdce Bohu a Panne Márii a oni konajú v mojom živote, menia sa moje hodnoty a učím sa všetko konať v Božej láske.  Chcem sa poďakovať Bohu, že mi dal do cesty veriaceho priateľa s ktorým chceme vytvoriť v budúcnosti požehnaný manželský zväzok a o to chcem poprosiť aj Pannu Máriu, aby nám žehnala našu cestu a aj naše rozhodnutia, aby sme vedeli plniť s láskou Božiu vôľu.“

Boh sa dá spoznať

Marek, 29 r. Bratislava

„O tejto púti som sa dozvedel v našej farnosti v Bratislave Dúbravka a som rád, že som tu. V roku 2010 som bol v Medžugorí a odvtedy sa môj život zmenil, zmenil sa môj vzťah k Bohu a k Panne Márii, začal som žiť viac duchovne a tiež sa aj modliť.

Doma som sa už spoločne modlil so sestrou, rodičia sú tiež veriaci, ale ešte sme sa všetci spoločne nemodlili, hoci si myslím, že by to bolo pekné. Ja sa snažím vytvoriť si Pánom Ježišom vzťah a prehĺbiť dôveru a o to prosím aj v dnešnú púť.

Moje okolie je aj veriace, aj neveriace, myslím si, že ak sa modlíme, za ich obrátenie, že raz im to Boh dá, aby spoznali jeho lásku a a načerpali pri ňom pokoj.“

Rozhovory zaznamenala Mária Víziková