Video: Kráľovná pomoci, Dechtice, 7. októbra 2012: Vaše modlitby prinášam pred môjho Syna

364

 

Milí priatelia, prinášame vám opäť záznam z púte a zjavenia Panny Márie – Kráľovnej pomoci v Dechticiach. Začal sa mesiac sv. ruženca, ktorý Panna Mária tak odporúča na modlitbu. Sami vidíme, v akej haravare sa ľudstvo nachádza, ba je už na pokraji apokalyptickej vojny.

Panna Mária – Kráľovná pokoja – v Medžugorí povedala: „Modlitbou môžete zastaviť aj vojny a zmeniť prírodné zákony.“  Čo ešte potrebujeme? Netreba naháňať politikov, netreba ani meniť vlády (bodaj by sa každá pred svojimi zasadaniami modlila!) Treba len konečne vziať slová Panny Márie za svoje…
Ako vidíte, predkladáme vám tu aj tvrdé veci, správy a videá. Chceme vás nie strašiť a pohoršovať, ale chceme našimi návštevníkmi aj  zatriasť, pretože otupenosť a ľahostajnosť nadobúda hrozivé rozmery.
Venujme náležitú pozornosť Panne Márii. Pretože Ona tu nebude donekonečna, tak ako aj my môžeme s týmto webom poľahky skončiť, resp. bude s nami skončené. Preto, pokiaľ môžme, venujme duchovnému zápasu dneška pozornosť. Ide totiž o každého jedného z nás.  Anton Selecký