Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. júla 2015: Žite osobnú modlitbu, Cyklus videosvedectiev – Bol som mimo, Video: Eucharistické zázraky, KINO: Posledný hriech

927

 

Moje deti!
Ako vyprahnutá zem opätovne ožije po zúrodňujúcom daždi, tak aj vy ožijete živou vierou, ak sa otvoríte pre Božie milosti skrze osobnú modlitbu.

Želám si, aby ste sa spolu so mnou modlili a modlitbou otvorili svoje srdcia pre mocné pôsobenie Ducha svätého, ktorý vás obnoví a vovedie do osobného a živého vzťahu s mojim Synom Ježišom.
Som vašou milujúcou Matkou a chcem vás svojou starostlivosťou voviesť do života modlitby, v ktorej sa Martin-200x300stretnete nie s mŕtvym, ale živým Bohom, ktorý vás miluje a záleží mu na každom z vás.

Ako deti jednej Božej rodiny sa modlite s láskou jeden za druhého, aby ste si navzájom vyprosili dobro a Božie požehnanie. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. júla 2015

Zjavenie Kráľovnej pomoci, 5. júla 2015, Dechtice

Michal Hirko z cyklu Bol som mimo: Dať zmysel života

DVD svedectvá autora  Michala Hirku si možno objednať na: 

michalhirko@gmail.comtel: 0948 730 066

Príbehy z cyklu BOL SOM MIMO:

Atillova méta,  Cenacolo post scriptum,  Dať zmysel života,  Díler Božieho Slova,  Dokonalé rozpúšťadlo,  Hľadal som slobodu,  Chcem sa opiť,  Ja, Vlado Bočev,  K teen cez pervitín,  Návrat, Nič, len Provvidenza, Odteraz po tvojom,  Ochmelená story,  Oklamaný učeník,  Tam a späť, Tesárov hoblík – hoblíkov tesár,  Vagabund na kolenách,  Vydreté metamorfózy, Joint náš každodenný,  Posledný enter,  Zabetónovaný v Bohu.

Tieto príbehy sú z rozličných oblastí života a situácií, v ktorých sa môže nachádzať ktokoľvek z nás. Majú však jedného menovateľa, a tým návrat alebo cesta k Bohu, viac či menej tŕnistá a náročná, ktorú títo ľudia prešli a prechádzajú, aby nám o tom povedali svoje svedectvo.

Možnosť dodať jednotlivcom, katechetickým pracovníkom, duchovným a charitatívnym spoločenstvám,

alebo cirkevným školám.  

Eucharistické zázraky

Už kresťanský starovek poznal eucharistické zázraky. Prvý nachádzame v rozprávaní evanjelia o Emauzských učeníkoch. Oni nepochopili, kto je ich spoločníkom na ceste.

Ale pri lámaní chleba spoznali Ježiša. A po tomto prvom zázraku nasledovali ďalšie. To, čo sa uskutočňuje v Eucharistii, teda skutočná prítomnosť Ježiša Krista s jeho osláveným telom, je mimo našej zmyslovej skúsenosti.

Eucharistické zázraky, sú však mimoriadnymi prípadmi premenenia počas svätej omše, ktoré môžeme pozorovať zmyslami. Stávajú sa viditeľným znakom Ježišovej skutočnej prítomnosti.

Vo svete sa nachádza viac ako 132 miest, kde bolo možné pozorovať eucharistické zázraky. Posledným prípadom nášho storočia bol zázrak v Číne. Niektoré zo zázrakov, ako uvidíme, pretrvávajú vo svojej podobe až dodnes.

KINO: Posledný hriech
Boh je medzi nami a sprevádza nás každý deň aj každú chvíľku.. Je to film na zamyslenie.