Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. X. 2012: Ukážte svetu Ježiša

833

 

Moje deti!
Dnes prichádzam, aby som vás zjednotila modlitbou prosiac za dar živej viery. Vaše srdcia nech sú jedno, aby Duch Svätý ich zapálil ohňom živej viery. Posilnené mocou Svätého Ducha budete schopné vydávať svedectvo o svojom Spasiteľovi, ktorý vám daroval nový život. Je ešte veľa mojich detí, ktoré o Ježišovi nič nevedia, alebo majú z neho strach. Iné o ňom nechcú počuť, alebo ho nenávidia.

Deti, ktoré ste zakúsili lásku a dobrotu môjho Syna svojim životom ukážte svetu Jeho pravý obraz. Som matkou vás všetkých a žehnám celému svetu svojim materinským požehnaním. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, 15. októbra 2012

Oznam obecného úradu v Dechticiach pre pútnikov dňa 4. Novembra 2012

 Obecný úrad Dechtice oznamuje, že dňa 4. novembra 2012 bude od 08.00 hod do 11.30 hod obmedzený prístup na ulici vedúcej k Hornému kostolíku, taktiež parkovanie na priľahlom parkovisku a ceste z dôvodu 840. výročia osláv písomnej zmienky o Hornom kostolíku (rotunde).

Sväté omše v Dechticiach budú v tento deň vo farskom kostole ako zvyčajne o07.30 a10.30 hod.

Obecný úrad Dechtice prosí všetkých návštevníkov obce, či pútnikov alebo občanov navštevujúcich hroby, aby v nedeľu dňa 4. novembra 2012 dôsledne dbali na pokyny Polície SR a usporiadateľov.

Žiadame organizátorov autobusových pútí a vodičov autobusov aby umožnili vystúpiť cestujúcim na námestí a potom zaparkovali autobusy pri Poľnohospodárskom družstve. Parkovanie autobusov na námestí a v priľahlých uliciach nebude povolené.

Taktiež žiadame návštevníkov – vodičov osobných motorových vozidiel, aby sa nesnažili na námestí odbočiť vpravo ku hornému kostolíku, alebo zaparkovať svoje auto na námestí alebo v priľahlých uliciach. Parkovanie osobných motorových vozidiel doporučujeme pri Poľnohospodárskom družstve. Parkoviská pre osobné motorové vozidlá na námestí, pri kostole, pred Obecným úradom a kultúrnym domom budú vyhradené pre účastníkov osláv. Prístup osobnými motorovými vozidlami ku ceste medzi vinohradmi bude do 11.30 hod možný len ZOZADU od Poľnohospodárskeho družstva.

Prosíme všetkých občanov aby pochopili zložitosť organizácie pohybu osôb a motorových vozidiel 4. novembra 2012 v Dechticiach, aby boli maximálne tolerantní voči sebe a svojim blížnym.