Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. októbra 2015: Kráčajte bez strachu, Správy z Medžugoria, Sv. ruženec

1500

„Moje deti! 

Prinášam vám materinské požehnanie a náruč plnú Božích milostí, ktoré chcem rozdať každému, kto prichádza ku mne s dôverou. Mám radosť z toho, že sa pre vás modlitba stáva radostným a vzácnym časom, stráveným v Božej blízkosti. Každý deň kráčajte bez strachu s vedomím, že vás stráži a chráni ruka Dobrého Pastiera.“

Mojim želaním je, aby ste sa na Ježiša obracali s vierou a dôverou. Modlite sa k nemu slovami žalmu: „ Pán je môj pastier, nič mi nechýba….“, a On vo vás rozmnoží vieru a dôveru. Rozjímajte nad týmto žalmom, aby ste spoznali, ako veľmi ste milovaní. S očami upretými na Ježiša budete kráčať s rozjasnenou tvárou, lebo budete vedieť, komu ste uverili a komu dôverujete. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom  Martina Gavendu, Dechtice 15. októbra 2015,   http://avemaria.sk/dechtice/

Správy z Medžugoria

Ohrozené tajomstvá?

MirjanaMedžugorská vizionárka  Mirjana Dragičevičová – Soldová  naznačuje že Fr Petar Ljubičič , už nemusí byť jej vybratým kňazom pri zverejňovaní medžugorským tajomstiev.  Hoci Mirjana tvrdí, že Panna Mária jej dal slobodu vybrať si sama k tejto úlohe kňaza, naznačila, že rozhodnutie závisí od Panny Márie.  Mirjana  dodáva, že hoci Fr Petar zostáva jej vybratým kňazom, ak by ju pápež požiadal dať Pannou Máriou zverené tajomstvá jemu, tak poslúchne.

Zákaz TV prenosov

marytvlogoDenis Nolanová , prevádzkovatelia inernetového tv spojenia oznámila, že stanici Mary TV už nie je povolené prenášať  anglickú omšu z Medžugoria. 

Nie je jasné, kto uložil obmedzenia, ale Nolanová  na stránkach Mary TV uvádza, že zákaz pochádza od vyššej autority ako od miestneho biskupa v Mostare. 

 

Ján Pavol II. a Gospa

PápežnMirjana spomína: „Jeden kňaz mi povedal, že sv. otec Ján Pavol II.  dva mesiace pred zjaveniami v  Medžugorí, sa modlil k Panne Márii, aby opäť prišla na zem. Povedal: „Nemôžem  spraviť všetko sám, keď Juhoslávia, Československo, Poľsko atď., sú komunistické krajiny.

Nemôžem to urobiť na vlastnú päsť. Potrebujem ťa! “ Keď sa dopočul, že sa Panna Mária  zjavila v Medžugorí, povedal, „toto je odpoveď na moje modlitby.“

Záplavy v Medžugorí

10stpŤažké dažde priniesli  problémy v mnohých oblastiach Bosny a Hercegoviny.  Rieky zaplavili  Čitluk a Mostar. Správy hovoria o zosuvoch  pôdy a  nehodách. 

Medžugorie sa tiež muselo  vysporiadať s problémom záplav .  Dážď spôsobil škodu na súkromných rezidenciách a podnikoch. ( crownofstars, r )

Premenenie

„Bol som trochu nadšený, keď som šiel do Medžugorje, – rozpráva nám Joel. So sebou som niesol, v súmraku dlhého a hektického života, svoje problémy, žiale, zopár zrád, všetky prísady, ktoré naznačujú pomerne pesimistickú budúcnosť.

Sprevádzal nás

Eucharistiamladý seminarista. Bol veľmi milý, no liezol mi tak trochu na nervy, so všetkými svojimi istotami. Som právnik, preniknutý kartuziánskou logikou, a som zvyknutý riešiť svoje problémy na vlastnú päsť. . Akonáhle sme tam dorazili, cítil som tú materskú prítomnosť, všetko obklopujúcu, veľmi láskavú, zároveň však veľmi mocnú a rozhodnú. Dovolil som jej teda chytiť ma za ruku, aby som tak povedal, a na každom kroku som zakúšal lásku od ostatných. Svätá Matka prevzala nad tým kontrolu, pozná nás dokonale, a vie, čo potrebujeme.

Po návrate do Francúzska

ma poslala Najsvätejšia Matka do školy. Chcel som slúžiť, takže som tu a tam vypomáhal s maličkosťami. Bez ohľadu na všetku moju nemotornosť, dostalo sa mi toho od ostatných veľa, odpustení, zhovievavosti, lásky. Čoraz častejšie som počas omše, pri vyzdvihnutí, cítil silnú potrebu veľmi pozorne a so zápalom sledovať Hostiu. Ten mladý seminarista, o ktorom som hovoril, sa medzičasom stal kňazom, a prišiel celebrovať svoju prvú omšu do mojej farnosti.

Pokľakol som

a zavrel oči. Keď som počas pozdvihnutia oči otvoril, bol som ohromený: Kňaz sa postupne strácal a namiesto neho som videl nášho Pána Ježiša, obklopeného svojimi učeníkmi. Okrem toho, všetci ľudia, ktorí boli na omši, vrátane mňa, boli stále tam. A videl som veľa anjelov, ktorí svojou prítomnosťou, žehnali tento výjav, ktorý nebol ničím iným, ako Pánovou poslednou večerou! Čo ma však najviac zasiahlo bolo, že táto večera prebiehala, nebola statická! Okrem veľkej nádhery, tento výjav zo seba vyžaroval takú lásku a nezmierný pokoj, ktoré boli na míle vzdialené všetkým trápeniam v našich životoch! Takže by som najradšej nikdy nechcel opustiť toto miesto, kde sa človek cíti tak úžasne.

Nebola to halucinácia,

nemám pochýb o tom, že to bolo skutočné. Postupne sa všetko vrátilo do svojho pôvodného stavu, ale nikdy nezabudnem na toto stretnutie so živým Ježišom, a vždy budem zakúšať Svätú Eucharistiu odlišným, oveľa plnším spôsobom.“

Objímte Ježiša v kňazovi

Na tomto mieste použila Panna Mária výraz, nad ktorým sa musíme zamyslieť. Mária nám to vysvetľuje: Modliť sa za kňazov, obetovať samých seba úplne pre nich sa rovná objatiu Ježiša.

Nepoznám žiadny iný spôsob objatia Ježiša v kňazovi, než sa za nich modliť a za Cirkev, a obetovať sa pre ich dobro. Tento boj je predovšetkým o vnútornom zápase, pretože objatie, ktoré môžeme ponúknuť Ježišovi prostredníctvom jeho kňazov je vnútorné.  

Sestra Emmanuela Maillard, Medžugorie, 15. Sept.  2015 

Vojna sa skončí!

Panna Mária Ružencová je titul, pod ktorým sa Mária predstavila vo Fatime. V r. 2017 oslávime sté výročie jej príchodu do Fatimy. Vo Fatime žiadala, aby sa na ukončenie prvej svetovej vojny modlil ruženec. Október je mesiacom ruženca, a preto je aj príležitosťou zastaviť, pouvažovať a opýtať sa samých seba: „Čo som urobil so svojím ružencom, aby som ukončil konflikty?“ Toto opatrenie, ktoré môže prekaziť smrtonosné plány satana je také mocné ako bolo už pred storočím, v skutočnosti, ešte mocnejšie! (sté výročie Fatimy je v roku 2017).

Keby ste čítali na googli takúto informáciu: „Je tu zázračný prostriedok, vynájdený uznávaným vedcom. Umožňuje vám získať jasnú myseľ, pokoj srdca, a koniec rodinných konfliktov. Je to prostriedok, ktorý fungoval roky v každej vrstve spoločnosti, prostriedok, ktorý môžete dostať len v centre Číny a nemožno ho exportovať. Tento prostriedok je veľmi účinný, ale stojí veľa peňazí.“

rosaryStavím sa, že množstvo ľudí by sa tam nahrnulo, dokonca by popredali svoje majetky, aby zaplatili za cestu a za zázračný produkt. A mali by pravdu!

Tento zázračný prostriedok leží vo vašom šuplíku alebo visí na vašom zaprášenom zrkadle. Stojí jeden dolár, ak by ste si ho chceli kúpiť. A je to váš ruženec! Takže, prečo ho nezobrať a vrúcne sa ho modliť? Prečo spochybňovať sľuby Panny Márie, keď k nám hovorí pre jediný dôvod, aby sme sa vyhli mukám vojny, vnútorným aj vonkajším? Prečo ignorovať jej slová a miesto toho uprednostňovať ilúzie falošného šťastia ponúknutého médiami alebo väzením našej duchovnej lenivosti? Hovorí nám, „Drahé deti, zobuďte sa zo spánku svojej duše! Prišla som, aby som vám pomohla! Chcem vás zobrať do náručia, ale vy nechcete.“ „Milujem všetky vaše modlitby srdca, ale špeciálne váš denný ruženec.“ „Jednoduchý ruženec môže urobiť zázraky vo svete a vo vašich životoch!“

Tým, ktorí sa modlia ruženec, Panna Mária dala nádherné sľuby bl. Alainovi de la Roche, OP.

„Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.

Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.

Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.

Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.

Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.“  Sestra Emmanuela, Medžugorie,  október 2015,