Kráľovná pomoci, 15. októbra 2011: Oheň lásky a jednoty

315

 

Moje deti!

Dnes prichádzam s túžbou, aby viera vo vašich rodinách bola živá. Mojim želaním je, aby ste sa spoločne modlili svätý ruženec. Skrze túto jednoduchú modlitbu sa vaše srdca otvoria pre Ježiša, môjho Syna, ktorí zapáli vaše srdcia mocou svojho Ducha. V srdciach, v ktorých horí oheň živej viery, horí oheň života a ním je Ježiš sám. A tak vaše rodiny nebudú chladné, ale bude v nich horieť oheň lásky a jednoty. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu (na obr.), Dechtice, 15. októbra 2011