Kráľovná pomoci, 15. januára 2012: Poďte so Mnou meniť svet

345

Moje deti!

Objímam vás celým srdcom a s veľkou láskou vás žehnám. Niektoré z vás, milé deti, neviete ako kráčať ďalej a cítite sa stratené. Dovoľte mi vziať vás za ruku a priviesť vás na cestu dobra a lásky, na cestu každodenného obrátenia.

Poďte spolu so mnou meniť svet tak, že budete meniť svoje srdcia. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. januára 2012

webová stránka: www.avemaria.sk
vizionári:  dechtice@avemaria.sk