Kráľovná pomoci 15. decembra 2011: Zanechajte hriech

325

Moje deti !
Prichádza čas milosti, kedy sa Ježiš narodí vo vašich srdciach. Preto poďte k Nemu, zanechajte hriech a jeho otroctvá, ktorým ste sa doposiaľ klaňali a pokloňte sa s čistým srdcom pravému Bohu, pravému svetlu, ktoré prišlo na tento svet. Keď príde radostný deň a uvidíte môjho Syna v náručí, modlitbou otvorte svoje srdcia, aby som vám ho mohla darovať. Iba v ňom ostanete v láske a budete schopné dávať lásku. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15.12.2011