Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. augusta 2015: Musíte povedať svoje Áno Bohu

252

 

„Drahé deti!  Aj dnes vás pozývam, aby ste boli modlitbou.   Modlitba nech sa vám stane krídlami pre stretnutie s Bohom. Svet je vo chvíli pokušenia, lebo zabudol a opustil Boha. Preto vy, deti, buďte tými, ktorí hľadajú a milujú Boha nadovšetko. Ja som s vami a vediem vás ku svojmu Synovi, ale vy musíte povedať svoje Áno, v slobode Božích detí. Prihováram sa za vás a milujem vás svojou bezhraničnou láskou.   Ďakujem vám že ste prijali moje pozvanie!“ 

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie,  25. augusta 2015