Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. mája 2015: Potrebujem vaše srdcia…

619

„Drahé deti, otvorte svoje srdcia a pokúste sa cítiť, ako veľmi vás milujem a ako veľmi si želám, aby ste milovali môjho Syna. Želám si, aby ste k nemu všetci prišli a lepšie ho spoznali, pretože je nemožné aby ste ho poznali a nemilovali ho – pretože On je láska. Ja, moje deti, vás poznám.

Viem o vašej bolesti a utrpení, pretože ich s vami prežívam. Prežívam s vami aj smiech a vašu radosť a plačem s vami vo vašej bolesti. Nikdy vás neopustím. Vždy budem s vami hovoriť s materinskou nežnosťou. A ja ako matka, potrebujem vaše srdcia otvorené, aby šírili lásku môjho Syna s múdrosťou a jednoduchosťou. Potrebujem, aby ste boli otvorení a citliví k dobru a milosrdenstvu.

Potrebujem, aby ste sa spojili s mojím Synom, pretože si želám, aby ste boli šťastní a aby ste priniesli šťastie mirjanavšetkým mojim deťom. Moji apoštoli, potrebujem, aby ste všetkým ukázali pravdu o Bohu, pretože tak moje srdce, ktoré trpelo a dnes trpí toľko bolestí, môže vyhrať v láske. Modlite sa za svätosť vašich pastierov, aby v mene môjho Syna mohli robiť zázraky, pretože svätosť robí zázraky. Ďakujem Vám!“

Prostredníctvom  Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. mája 2015

Otázka večnosti
Moje drahé deti! Milujem vás! Prosím, prosím, prosím, rozmýšľajte nad mojimi slovami. Zmeňte svoj život, ale spravte to kvôli láske. Zmeňte ľudí okolo seba, ale spravte to láskou. Ďakujem, že ste sem prišli… (Nepoškvrnená Čistota na hore Zvir, 7. mája 1995)
Láska! Jediné slovo, ktoré obsahuje všetko, celé Evanjelium, dominuje v tomto májovom posolstve, alebo skôr výkriku Nepoškvrnenej Čistoty. Trikrát prosí: rozmýšľajte nad mojimi slovami… Na to rozmýšľanie sme mali presne 20 rokov. Keď sa MariaMamapozriem okolo seba, keď otvorím akúkoľvek webovú stránku, či noviny, alebo len telefonujem s priateľmi, ohlušuje ma jediné: Boj o to, komu veriť a komu nie, alebo vyvracanie či potvrdzovanie rôznych skutočností. Bojuje sa v konečnom dôsledku o biznis, vplyv, o presadenie sily, zákonov a plánov, zlých či dobrých. Bojujú spoločnosti o zákazníka a o trhy, bojujú politici o voliča, o svoj post, proti sebe navzájom.
Bez ohľadu na to, že len jedna z akýchkoľvek dvoch protistrán háji možno aj pravdu, je tu dnes pre nás Panna Mária so svojím posolstvom. Otázka je, kam som si ju – Posla Neba, zaradil ja. Či pre mňa stojí v rade spravodajcov zo všetkých strán, či som si ju zaradil vedľa „Topiek“ „Aktualít“, Nového Času, do poradia rôznych agentúr, alebo dokonca šíriteľov konšpirácií. Alebo či je pre mňa Majákom, ktorý mi prišiel vyriešiť chaos, vonkajší i ten môj osobný, Maják – ktorý mi ponúka východisko, pevný smer, záchranu, a tú najväčšiu – Božiu Pravdu.  Dnes prízvukuje: Potrebujem, aby ste boli otvorení a citliví k dobru a milosrdenstvu.

Milý brat, milá sestra, na ktorom mieste v tomto všetkom pre teba stojí Tvoja nebeská Matka? Ak sa opieram o Máriu, milí priatelia, nemôžem mať problém. Ak mám problém s tým, či mám prijať a žiť Lásku, je to len vo mne. Napokon, v poslednej bodke môjho pozemského  času, nebude existovať nijaká výhovorka. Bude mi položená otázka, smerujúca do môjho srdca a svedomia. Prijal si Lásku? A bude to otázka života, alebo smrti. Otázka mojej večnosti. Aj tvojej,  aj všetkých nás.  Anton Selecký

Perly Evanjelia

(príhovor sestry Emmanuely z Medžugoria)