Kráľovná pokoja: Je čas bdenia, Zjavenie Panny Márie v Dechticiach

3600

Posolstvo Kráľovnej pokoja

Deti, je čas bdenia

„Drahé deti, prichádzať k vám a zjavovať sa vám,  je veľkou radosťou pre moje materské srdce. Je to dar môjho Syna pre vás i pre druhých, ktorí prídu. Ako Matka vás pozývam, aby ste milovali môjho Syna nad všetko ostatné.

mirjanaAby ste Ho milovali celým srdcom, musíte Ho spoznať. Spoznáte Ho modlitbou. Modlite sa srdcom i citmi. Modliť sa znamená myslieť na Jeho lásku a obetu. Modliť sa znamená milovať, dávať, trpieť i obetovať sa. Deti moje, vás pozývam, aby ste boli apoštolmi modlitby a lásky. Deti moje, je čas bdenia. V tomto bdení vás pozývam na modlitbu, lásku a dôveru.

Keďže môj Syn sa pozerá do vašich sŕdc, moje materinské srdce túži, aby v nich videl bezpodmienečnú dôveru a lásku. Jedine skrze lásku mojich apoštolov môže žiť, víťaziť a odhaľovať zlo. Deti moje, bola som Kalichom Bohočloveka, bola som Božou Prostredníčkou. Preto aj vás, mojich apoštolov pozývam, aby ste boli kalichom pravej, čistej lásky môjho Syna. Pozývam vás, aby ste boli prostredníkmi, skrze ktorých všetci tí, ktorí nespoznali Božiu lásku, ktorí nikdy nemilovali, ju pochopia, prijmú a spasia sa.“

Prostredníctvom  Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. novembra 2016

*************************************************************