Kráľovná pokoja, Dechtice, 15. apríla 2014: Ponorte sa do svetla

683

Pred Veľkou Nocou 2014 dostal Martin Gavenda v Dechticiach svoje pravidelné mesačné posolstvo od Panny Márie – Kráľovnej pomoci. Panna Mária nás upozorňuje na to najpodstatnejšie: na odpúšťanie a lásku.  Kiež nám je toto posolstvo práve v týchto týždňoch smernicou, majákom a upozornením. Pretože tak ako Ježiš, aj my máme vniesť do tohto rozbitého a znepriateleného ľudstva Jeho pokoj.

Moje deti! Viniem si vás k môjmu materinskému srdcu, ktoré každým svojim tlkotom svedčí o ľúbeznej láske, ktorou vás nežne milujem. 

Dechtice-6.4-24-200x300Modlím sa, aby vás môj Syn obdaril živou vierou, ktorá vám pomôže zotrvať v láske vo chvíľach utrpenia, ale najmä v pokušeniach, keď chcete nelásku odplácať nenávisťou a vaše ruky chcú brať kamene namiesto odpustenia.

Ježišov kríž hovorí o veľkej láske a víťazstve nad svetom plným nenávisti a každým hriechom. Pozrite na Ježiša, ktorý odsudzuje hriech nie človeka. Ponorte sa do svetla, ktoré vychádza z Ježišových slov na kríži a nechajte sa nimi viesť, aby sa vo vás zrodil úsvit veľkonočného rána, ktoré žiari radostným víťazstvom.

Ponáram vás do víťazstva lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. apríla 2014

 

Upozornenie:    Keďže nám zrušili e-mailovú adresu   magnificat@stonline.sk ,  ako aj m_orol@stonline.sk, prosím posielajte nám poštu na nasledovné adresy:

selecky@mail.telekom.sk, alebo na  magnificatslovakia@gmail.com  Ďakujeme! 

 

 

ODPROSOVACIA PÚŤ – ŠAŠTÍN, MARIANKA

puť Šaštin-Marianka (4)Dňa 14. apríla na Kvetnú nedeľu asi 40 odhodlaných pútnikov z okolia Partizánskeho, Prievidze, Topoľčian a Žiliny, ktorý putujú za Pannou Máriou do Dechtíc, Turzovky, Medžugoria a iných milostivých miest sa na podnet organizátorky Anny Dvončovej rozhodli ísť na putovanie do Bazilky v ŠAŠTÍNE k Panne Márii Sedembolestnej – Patrónke Slovenska s úmyslom vykonať odprosovaciu modlitbu za SLOVENSKO. S pútnikmi som putovala aj ja. Keď sme boli všetci v autobusi, sme sa modlili sväté ružence a spievali Mariánske piesne, čítali sme si najnovšie posolstvá Panny Márie a takto duchovne sa pripravovali na Svätú omšu, na ktorej sme chceli byť účastní v Bazilike, čo sa nám aj podarilo.
Po svätej omší sme si všetci prítomní pútnici kľakli pred oltár Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenská a vykonali sme odprosovaciu modlitbu za Slovensko.

puť Šaštin-Marianka (6)V takomto znení :
Všemocný Bože,
Tvoja moc je veľká, tvoja spravodlivosť svätá. Svätý Bože, prichádzame k tvojmu svätému oltáru a tvojej Matke Sedembolestnej Márii, našej Patrónke. Tu kľačiac pred Tebou, ťa prosíme, zmiluj sa nad nami, slovenským národom, odpustí nám našu vinu a ťažké hriechy tohoto národa proti Tvojej Svätosti a Božstvu, proti všetkým svätým Zákonom ustanovených tebou.
Odpustí nám naše viny za rúhanie proti tebe Bože svätý, za neúctu a nelásku teba, Bože náš, za opovrhovanie tebou, za nelásku voči blížnym, za vraždy, za vraždy nenarodených dietok v tomto národe, za neúctu a nelásku k rodičom, za neúctu a nelásku ku starým, za smilstvo a cudzoložstvo, za rozpad rodín, za súdy, ktoré sa konajú voči blížnym, za egoizmus a pýchu, za chamtivosť a krádeže, za nenávisť a osočovanie, za nevernosť k tebe a blížnym, za urážky voči katolíckej Cirkvi, za urážky proti biskupom a kňazom, za nečistotu sŕdc, za alkoholizmus a drogy v našom národe, za klamstvo, za tvrdé srdcia, za hádky, ktoré ničia lásku, za nevšímavosť a ľahostajnosť voči blížnemu v núdzi, za prostitúciu, ktorá je rozšírená v tomto národe, za zmiešané páry v hriechu, za podvody a lenivosť. Pane, odprosujeme ťa za tieto, ale aj za iné hriechy v našom malom národe. Prosíme ťa , prijmi našu modlitbu a ochraňuj tento národ naďalej svojím požehnaním. Prosíme Ťa v mene tvojho Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista Amen..

puť Šaštin-Marianka (1)Potom pútnici zaspievali pieseň k Panne Márii a pomodlili sa Anjel Pána..
Misa pokračovala do Mariánky, kde sa všetci pútnici pripojili ku krížovej ceste, ktorú viedol miestny kňaz a obetovali ju za svoje rodiny a seba. Nabrali si pútnickej vodičky a putovali sme domov.
Cestou domov sa modlilo za rôzne úmysly. Oslovili sme účastných púte, ktorí nám povedali:

Anna Dvončová, Solčany organizátorka púte:

Rozhovory (3)Od tej doby ako sme dali namaľovať zástavu Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska a nosíme ju na každú púť, pocítila som, že keď je vyhlásený rok Sedembolestnej Panny Márie, že Panna Mária nás tam volá zvláštnym spôsobom nie sa tam len pomodliť, ďakovať, ale aj odprosiť za hriechy za celé Slovensko, a preto sme prišli. Bolo to niečo úžasne, koľko sa nás zišlo, ďakujem za to Panne Márii. V kostolíku to bolo také spontánne, ľudia plakali od úžasu , od vďaky , vzrušenia a lásky ktorú cítili pri oltári Sedembolestnej Matky Božej. A ja touto cestou ďakujem, a cítim, že Panna Mária zobrala všetky prosby, čo sme jej prednášali a verím, že jej Syn Ježiš Kristus urobí niečo so Slovenskom a že sa to tu zmení . Určite toto nie je posledná púť, plánujem zorganizovať niečo podobné v letných mesiacoch.

Rozhovory (2)Ing. Marián Mokrý , Žilina:

„Ja som sa na túto púť dostal v poslednej chvíli, chcel som ísť vlastným autom, ale nenašlo sa nás dosť, tak som prijal pozvanie a išiel vlakom, volanie na túto púť bolo mocné a cítil som, že je to aj veľmi dôležité ísť sem do Šaštína. Som rád na každom Mariánskom mieste, pretože Panna Mária sa ma osobitným spôsobom dotýka. Viem, že na každom takomto mieste ju môžem nájsť . Šaštín je pre nás dosť vzdialený, ale toto bolo pre mňa príležitosťou ísť sem a prekvapením pre mňa bolo, že sme sa dostali aj do Mariánky, čomu som sa veľmi potešil.“

Rozhovory (1)Zdenka Gregorová, okr. Topoľčany

„Bola som u lekára a zastavila som sa v reštaurácii a stretla som priateľku Milku, ktorá mi hovorila, že sa ide na púť do Šaštína, tešila som, lebo som sa sem strojila.

Veľmi mám rada Šaštín od svojej mladosti a tento rok, keď je rok Panny Márie Sedembolestnej Patronke Slovenska túžila som ísť aspoň dva krát.

Táto púť moje očakávania splnila, bolo to veľké povzbudenie a radosť, ktorú som tu prežívala.

Ďakovala som za mnohé vypočuté modlitby a prosby a aj za moje uzdravenie. Zvlášť som ďakovala, že sa nám narodil chlapček, bol to dlho očakávané a vymodlené dieťatko.“

Mária VÍZIKOVÁ
….

puť Šaštin-Marianka (12)