Kráľovná pokoja, 25. augusta 2014: Satan chce zničiť môj plán, modlite sa!

279

 

Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2014 [O]

Marija during an apparition
Drahé deti! Modlite sa na moje úmysly, lebo satan chce zničiť môj plán, ktorý tu mám a ukradnúť vám pokoj. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby Boh cez každého z vás mohol pôsobiť. Nech sú vaše srdcia otvorené Božej vôli. Milujem vás a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem vám! 

 

Program a vysielanieGospa

v slovenskom jazyku

http://www.medjugorje.sk/

Svätá omša – každý deň
19:00

Adorácia:
22:00 utorok, streda a sobota
20:00 štvrtok – po sv. omši

Klaňanie sa Krížu:
20:00 piatok – po sv. omši

Panna Mária -Gospa Medžugorie posolstvo

http://www.medjugorje.ws/sk/