Výročie bitky o Orleáns, Mons. Henryk Hoser o Medžugorí, Výzva: Ruženec pred výročím Fatimy, Kráľovná pokoja, 2. mája 2017: Musíte byť lepší, 25. apríla 2017: Vydávajte svedectvo, KINO: Rodina

5941

7. mája 1929 – Johanka z Arku oslobodila Orleáns

Misia Mons. Henryka Hosera v Medžugorí

Arcibiskup Henryk Hoser se včera setkal ve Varšavě s novináři, aby shrnul výsledky své mise v Medjugorje z pověření papeže Františka

Varšavsko-praský arcibiskup uvedl, že místní kult má kristocentrický ráz:  „Podle posledních, praktických norem, které jsou závazné, dokud Svatý stolec nepronese verdikt ohledně pravdivosti zjevení, se nemají organizovat poutě z iniciativy biskupů. Ačkoliv to se možná brzy změní, protože kult Panny Marie, který tam je, je po mém soudu zdravý, a nemusí být závislý na zjeveních. Může se projevovat, existovat nezávisle, řekl arcibiskup Henryk Hoser.   Výstupem z pobytu arcibiskupa Hosera v Medjugorie bude zvláštní zpráva pro Svatý stolec, který má být připraven do konce června.    (job)

Z tlačovej konferencie Mons. Hosera zo 7. apríla 2017

Milión katolíkov sa modlí ruženec pred výročím vo Fatime – kardinál vyzýva veriacich, aby sa zapojili

Taliansko 4. mája 2017 (HSP/churchmilitant.com/Foto:TASR/AP-Tom Gannam)

Kardinál Raymond Burke pozýva veriacich, aby sa pridali k iniciatíve Operation Storm Heaven. Táto snaha o dosiahnutie 1 milióna katolíkov modliacich sa ruženec sa koná k 100. výročiu zjavení vo Fatime, ktoré nastane 13. mája tohto roku

 kardinál Raymond Burke

Operation Storm Heaven (Operácia burácania na nebo) je úsilím katolíckej organizácie Catholic Action for Faith and Family (CAFF) v spolupráci s kardinálom Burkom a arcibiskupom Cordileonem, ktorí slúžia ako duchovní poradcovia.

Katolíci na celom svete sú pozvaní v prvý deň každého mesiaca pomodliť sa 5 desiatkov ruženca na úmysel „rozptýlenia zmätku,“ ktorý je v súčasnosti v Cirkvi veľmi výrazný.

Modlitby tiež zahŕňajú úmysel:

–          Priniesť nádej do duší a do myslí ľudí v Amerike a vo svete

–           Urobiť zadosťučinenie za hriechy a urážky páchané voči Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

–          Poskytovať duchovnú podporu v boji proti pokušeniu k znechuteniu

–          Na ochranu našich rodín a našej viery

–          Na zastavenie vzrastania zlého v našej spoločnosti

–          Aby sa duše naplnili milosťou a svetlom a pravdou

Panna Mária sa po prvýkrát zjavila Lucii Santos, Hyacinte a Františkovi Martovi vo Fatime Portugalsku 13. mája 1917. Povedala im, „Modlite sa ruženec každý deň, aby ste priniesli pokoj svetu, a aby sa skončila vojna.“

Panna Mária sa im zjavila šesťkrát ako Panna Mária Ružencová a zakaždým ich požiadala, aby sa modlili ruženec, aby sa skončila Prvá svetová vojna, ktorá v tom čase zúrila. Od toho času mnohí v katolíckej Cirkvi, vrátane pápeža Jána Pavla II., znovu hlásali dôležitosť dennej modlitby ruženca.

Thomas McKenna z CAFF povedal pre Church Militant, že cieľom aktivity Operation Storm Heaven je povzbudiť ľudí, aby „obliehali nebo modlitbou“ s cieľom „rozptýlenia zmätku“ a „rozširovania svetla pravdy v Amerike i na celom svete“ požiadaním „nášho Pána Ježiša Krista, Panny Márie a všetkých anjelov a svätých jednotným hlasom, aby vypočuli naše modlitby a aby nám prišli na pomoc.“

Kardinál Burke hovorí, že modlitba ruženca je „odpoveďou na veľké výzvy našich čias,“ označuje ju ako odpoveď „hlbokej kresťanskej viery“ a modlitby.

„Uvidíte, že sa stane veľkou pomocou vo vašej vytrvalosti a v kresťanskom svedectve v týchto ťažkých časoch,“ povedal. „Zároveň vám prinesie veľké požehnanie do vašich domovov a rodín a týmto spôsobom prinesie veľa požehnania aj celému svetu.“

Poznamenáva, že ruženec je „jedným z najmocnejších foriem modlitby“ a „jedným z najsilnejších spôsobov, akými nás Matka Božia priťahuje k jej Jednorodenému Synovi, ktorý sám je našou spásou. “

http://www.hlavnespravy.sk/milion-katolikov-sa-modli-ruzenec-pred-vyrocim-vo-fatime-kardinal-vyzyva-veriacich-aby-sa-zapojili/991650

Musíte byť lepší

“Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa modlili nie žiadajúc, ale prinášajúc obetu – obetujúc sa. Pozývam vás k hlásaniu pravdy a milosrdnej lásky. Prosím svojho Syna za vás, za vašu vieru, ktorá sa čoraz viac zmenšuje vo vašich srdciach. Prosím ho, aby vám pomohol božím duchom, tak ako aj ja vám chcem pomôcť materinským duchom.

Deti moje, musíte byť lepší. Len tí, ktorí sú čistí, pokorní a naplnení láskou udržujú svet – zachraňujú seba i svet. Deti moje, môj Syn je srdcom sveta. Treba ho milovať a prosiť, a nie vždy ho znovu zrádzať. Preto vy, apoštoli mojej lásky, rozmnožujte vieru v srdciach ľudí svojím príkladom, svojou modlitbou a milosrdnou láskou. Som pri vás a pomôžem vám.

Modlite sa, aby vaši pastieri mali čoraz viac svetla, aby mohli osvecovať všetkých tých, ktorí žijú v tme. Ďakujem vám.”

Prostredníctvom  Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. mája 2017

Vydávajte svedectvo

„Drahé deti! Milujte, modlite sa a vydávajte svedectvo o mojej prítomnosti všetkým tým, ktorí sú ďaleko. Svojím svedectvom a príkladom môžete priblížiť srdcia, ktoré sú ďaleko od Boha a jeho milosti. Som s vami a prihováram sa za každého z vás, aby ste s láskou a odvahou vydávali svedectvo a povzbudzovali všetkých, ktorí sú ďaleko od môjho Nepoškvrneného srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej,  Medžugorie, 25. apríl 2017

M ROSA  máj 2017 – 100 rokov Fatimy:

Milí priatelia, výnimočne uverejňujeme týmto spôsobom  náš mesačník M ROSU, z príležitosti  tohto výnimočného výročia:

MRosa 05_2017

***************************************************************