Komentujeme: Quo vadis, Slovensko?, alebo – konzervativizmus ako „dilema“

381

 V utorok večer 23. februára 2015 som sedel večer v bratislavskom Quo Vadis medzi obecenstvom, ktoré napäto očakávalo  prisľúbenú a naplánovanú besedu. Téma:  Slovensko potrebuje konzervatívny denník.

Spomenul som si na časy, keď pred 25 rokmi práve tak vznikali u nás konzervatívne noviny Slovenský denník, s ktorým som preskákal isté obdobie.  Zase tu máme takú situáciu.  Konzervatívni Slováci po 25 rokoch konečne pochopili – povedal som si – že im ukradli médiá, televízie, zničili noviny,  celú tú „siedmu veľmoc“, ktorá dnes  láduje do nášho národa  kontaminované zámery  svojich súčasných zahraničných majiteľov.

Už skladba besedujúcich bola zaujímavá.  Predstavitelia denníka SME,  týždenníka Týždeň,  Nového denníka N,  a portálu POSTOY.   Celú diskusiu moderoval   naslovovzatý „cirkevný analytik“  Imrich Gazda (zastupoval tiež vlastne POSTOY.sk.)

Poďme k meritu veci.  Celá „diskusia“ vznikla asi tak – zo strany Portálu POSTOY:  Poďme diskutovať o potrebe konzervatívneho denníka, – teda slovenského nosného denníka –  ale  nech vám je jasné, že to budeme my, POSTOY.  Odklepnite nám to.  Už aj začali zbierať peniaze, lebo zistili, že na rozbeh takéhoto denníka (zrejme už je v interiéri  Postoya  vec  rozdiskutovaná)  bude treba 80 000 eur , ktoré sa už aj zbierajú  (vyzbierali 30 000 Eur). Z čoho vychádzajú tieto čísla, nevedno.

Vráťme sa k spomínanej diskusii:  Polovičku času pár desiatkam ľudí, ktorí sa zišli v Quo Vadis  –  zabrala neplodná výmena loptičiek medzi SME a denníkom N, ako aj akési  výhovorky, prečo,  ako a kto komentoval či spravodajstvom sprevádzal Referendum o rodine zo dňa 7.  Februára 2015.

 Nevedel som prísť na kód skutočnosti, z akého dôvodu idú o potrebe  konzervatívneho denníka  diskutovať  v základe troje liberálnych novín  + jeden portál, POSTOY.sk, ktorý ako sa zdá, sám seba predurčil na to, že výsledkom  bude konštatovanie, že tým konzervatívnym denníkom bude práve on. Stačí si ho pozrieť a dočítate sa:  Slovensko potrebuje konzervatívny denník. Pomôžte nám ho spustiť. Čo pripravujeme?“

Mne tu vystáva otázka:  POSTOY. sk sa teda doteraz nepovažoval  za konzervatívny denník, iba ním ide byť (?),  a za druhé – kto predurčil, že  tento portál sa ide obracať na slovenskú pospolitosť ako nositeľ mediálneho konzervativizmu a teda volá – zaplaťte nás, sme to my? Načo potom ten cirkus s diskusiou?   Predpokladal by som nejaké pozvanie predstaviteľov  mnohých iných webov,  konzervatívnych novinárov,  nejakú víziu, nejaké hodnotenie doterajšej situácie, nejaký ten „tender“,  širšiu spoluprácu a podobne. POSTOY síce uvádza „Počas posledných týždňov sme tiež oslovili viacero významných slovenských novinárov, komentátorov, podnikateľov a predstavili sme im svoju myšlienku.“ ale nič nekonkretizuje.

Čakal som, že práve POSTOY bude tým, ktorý sa bude deklarovať ako inklinujúci ku katolíckej Cirkvi, pretože o tú sa opiera slovenský konzervativizmus, avšak  Lukáš Obšitník ma rýchle vyviedol z omylu. Prezentoval ideu  nového  konzervativizmu, ako nenaviazaného na náboženstvo ani na Cirkev, a teda sekulárneho. 

Sledujme ďalej líniu tohto zatiaľ zahmleného „projektu“, s dopredu danými skutočnosťami.

Závažnou chvíľou sa ukázalo byť hodnotenie – samozrejme neadresné, iných webov či portálov,  čo formuloval Lukáš Obšitník z POSTOY-a:   „Vznikajúci konzervatívny online denník sa musí vymedziť nielen voči liberálnym médiám, ale aj voči pofidérnym alternatívnym stránkam.“

Konzervatívny denník (jeho potrebu) paradoxne  hodnotili dvaja liberáli: Filip Struhárik z Denníka N v debate hovoril, že konzervatívnu a kresťanskú líniu u nás prevzali obskúrne a pofidérne weby. „Mieša sa u nich lož s konšpiráciami,“ vravel. „Ak tu vznikne väčšie konzervatívne médium, tak je to dobrá správa pre spoločnosť,“ priznal zástupca šéfredaktorky denníka Sme Tomáš Prokopčák. (postoy.sk)  A –  „Nemal by byť naviazaný na cirkev. Náboženských médií je tu dosť,“ súhlasil Obšitník.  „Gólom“ večera bola poznámka, že veď „pod konzervativizmom si môžeme predstaviť hocičo.“  Zaujimavým je fakt, že toto všetko odznelo na cirkevnej pôde, v pastoračnom centre Quo vadis (!)

V čom sú pofidérne a alternatívne „obskúrne“ weby,  aká a kde v nich spočíva  lož a konšpirácia  – neuviedli. Nuž takéto niečo sme počúvali za komunizmu, keď súdruhovia horlili proti  „ideovodiverzným západným rozhlasovým staniciam“.  Tu je akýsi aký-taký kľúčik k veci, ktorý poukazuje na to, že idea „konzervatívneho denníka“ má vlastne postaviť štátom chránený portál v rámci „nadchádzajúcich pravidiel“ – ktoré určuje najnovší výnos vlády. Z toho logicky vyplýva, že sa chystá „záťah“ proti „pofidérnym alternatívnym stránkam“, „nekvalitným a obskúrnym webom“  akými sú povedzme zrejme  „Hlavné správy“ –  totiž  toto jediné meno  „nepohodlného webu“  – Hlavných správ –   tam zaznelo.

Kto vlastne oslovil  zrejme „kvalitný“ POSTOY  a na čom sa s ním dohodol?  To by vedeli povedať najmä oni sami.   Poďme však ďalej. 

Máme tu úkaz,  pri ktorom treba spozornieť:  Správa na Hlavných správach

Zo dňa  23. Februára 2015:  České súdy pokutujú médium za diskusné príspevky pod článkami na internete. Ministerstvo financií chce niektoré stránky rovno zablokovať. V Čechách aktuálne vyčíňa cenzúra v neskutočnej sile, zverejnil dnes český portál Týden.cz. Blokovanie diskusií nie je jediný spôsob cenzúry. České ministerstvo financií si najnovšie podľa portálu Týden.cz uzurpuje právo blokovať internetové stránky.“

O „zablokovaní“ extrémistických a „intolerantných“  stránkach už dlhšiu dobu u nás už čvirikajú aj vrabce na streche. Preto nikoho neprekvapil „výnos“  vlády Slovenskej republiky na roky 2015 -2019, z ktorého vyberáme (celý materiál si stiahnite tu:.

 extrémisti

*************************************

Citát z materiálu:  Extrémizmus označuje konanie a prejavy vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie,  ktoré či už priamo, alebo v určitom časovom horizonte deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a jeho základné atribúty. Druhou charakteristickou črtou extrémizmu a  s ním spájaných aktivít je, že útočia na systém základných práv a slobôd garantovaných ústavou a medzinárodnými ľudsko-právnymi dokumentmi, alebo sa snažia svojimi aktivitami uplatňovanie týchto práv sťažiť, či znemožniť.

Za ďalšie charakteristické znaky extrémizmu sa považuje snaha o obmedzenie, potláčanie, znemožnenie výkonu základných práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva definované ich pohlavím, národnosťou, rasou, etnikom, farbou pleti, vierovyznaním, jazykom, sexuálnou orientáciou, príslušnosťou k spoločenskej triede, majetkom, ako aj používanie fyzického násilia či hrozba použitia násilia namiereného voči názorovým či politickým oponentom alebo ich majetku. Extrémizmus sa delí na pravicový, ľavicový, náboženský a extrémizmus zameraný na jednu otázku (ekologický, separatizmus a pod.)

Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 (ďalej len „koncepcia“) predstavuje základný dokument definujúci strategické priority Slovenskej republiky (ďalej „SR“) v oblasti predchádzania a eliminácie radikalizácie, extrémizmu a s nimi spojenej protispoločenskej činnosti ohrozujúcej základné práva a slobody osôb a základy demokratického právneho štátu. Potreba jej prijatia a realizácia v nej navrhnutých opatrení vyplýva jednak z dôvodu ochrany týchto hodnôt zakotvených v Ústave SR, medzinárodných dohovoroch v oblasti ľudských práv, ktorými je SR viazaná, ako aj z ostatných dokumentov strategickej povahy v tejto oblasti. Zároveň je koncepcia premietnutím úloh zo Stratégie vnútornej bezpečnosti Európskej únie (ďalej „EÚ“) v oblasti predchádzania násilnému extrémizmu a radikalizácii .

Z hľadiska prognózy vývoja páchania trestných činov extrémizmu možno predpokladať, že uvedená trestná činnosť bude na rovnakej úrovni, nepredpokladá sa zásadný nárast…Na tieto aktivity bude čoraz masovejšie využívaný najmä internetový priestor. Jednotlivé bezpečnostné zložky štátu by preto nemali v budúcnosti poľaviť v snahách eliminovať páchateľov týchto trestných činov, ako aj v preventívnych aktivitách, ktorými by predchádzali a zabraňovali páchaniu trestných činov extrémizmu“   (koniec citátu)

**************************************

Môžeme teda konštatovať, že aj u nás na Slovensku sa chystá záťah proti „pofidérnym alternatívnym stránkam“ , plných „lží a konšpirácie“, v mene demokracie, v mene boja proti „extrémizmu a intolerancii“.  A v mene akéhosi „nového konzervativizmu.“  A sme tam, odkiaľ sme vyšli.  Za železnou oponou.

Otázka je, milí čitatelia, či sa rozhodnete platiť to, o čom vlastne ani nič neviete. Len sa vám to  predstavuje ako samozvaná  vlajková loď  „konzervatívnej publicistiky“  a zrejme napokon s totalitou EÚ kolaborujúce spravodajské  médium, ktoré sa odťahuje od Cirkvi a duchovnej sféry.  A vlastne ani neviete, akým „konzervativizmom“ vás napokon ohúri.

Nuž, pozerajte to, čo zatiaľ máte možnosť pozerať, pretože ak na internete zostane jeden jediný „konzervatívny“ portál,  –  pretože ostatné jednoducho zablokujú,  resp.  budú stíhať pre „extrémizmus“ resp. „obskúrnosť“, – bude vám jasné,  kde je sever.  Pretože to povestné Quo vadis (kam kráčaš) – v tomto prípade  Slovensko, je vážnou  otázkou týchto dní.    Anton Selecký

http://www.postoy.sk/content/debata-o-konzervativnom-denniku-musi-sa-vymedzit-aj-voci-nekvalitnym-webom

Synoda biskupov o rodine a ‚zmiznutá‘ kniha

Rím, 25.2.2015 (kath.net) 017 700 – Pri minulej synode biskupov o rodine na jeseň vznikol dokázateľný incident, ktorý sa postaral o potriasanie hlavami vo Vatikáne aj mimo neho. V centre kritiky stojí znova raz generálny sekretár synody, kardinál Lorenzo Baldisseri. Ten podľa správy žurnalistu a znalca Vatikánu Manfreda Ferrariho mal počas synody zabrániť tomu, aby sa na jeseň vydaná kniha „Zostať v Kristovej pravde“ (http://kath.net/news/47769), dostala k väčšine účastníkov synody. V knihe reagujú piati kardináli – medzi nimi prefekt Kongregácie pre náuku viery – na prednášku kardinála Waltera Kaspera o manželstve a svätom prijímaní v Katolíckej cirkvi.

Počas synody sa knihy odoslali cestou talianskej štátnej pošty 200 adresátom v synodálnej aule. Knihy však očividne k adresátom nikdy nedorazili! Vinu na tom má niesť sekretár synody kardinál Lorenzo Baldisseri, ktorý s akciou piatich kardinálov vôbec nesúhlasil. Takže tých 200 balíčkov synodálny sekretariát zachytil a tajomným spôsobom úplne zmizli, adresátom sa nikdy nedoručili. Knihu dostali iba dvaja či traja biskupi.

Sekretár synody Baldisseri bol z doručenia kníh taký namrzený, že sa neskôr sťažoval u guvernéra Vatikánu so zdvorilou prosbou, aby prepustil riaditeľa vatikánskej pošty.

Manfred Ferrari k tomu hovorí: „Aby sme to ešte raz jasne konštatovali: Táto epizóda sa odohrala vo Vatikáne a nie v Kremli! Keď som túto príhodu porozprával jednému priateľovi, ktorý sa v týchto dňoch znova vrátil do Afriky, mierne sa na mňa usmial a povedal: „Manfred, čo sa hneváš. U nás v Sudane to nie je o nič lepšie…“ –zg-

Kardinál Marx: ‚My nie sme nijaké filiálky Ríma‘

Marx: „Od Nemecka sa požaduje splnenie istých očakávaní … Synoda nemôže podrobne predpisovať, čo máme my v Nemecku robiť.“

Nemeckí biskupi chcú po synode uverejniť vlastný pastiersky list 

Hildesheim, 26.2.2015 (kath.net/DT) 017 704 – Predseda Biskupskej konferencie Nemecka, mníchovský kardinál Reinhard Marx sa v utorok na tlačovej konferencii postaral o diskusie medzi katolíkmi svojimi výpoveďami o vzťahu ku všeobecnej Cirkvi. Podľa katolíckeho denníka „Tagespost“ by chcel Marx v súvislosti so synodou o rodine na jeseň „kráčať novými cestami a pomáhať, aby sa otvárali dvere“. Podľa mníchovského arcibiskupa od Nemecka sa požaduje splnenie „istých očakávaní“. Vyjadril nádej, že niektoré otázky sa spracujú ešte pred synodou.

Kardinál Marx by podľa vlastných slov chcel, čo sa týka náuky zostať v spoločenstve Cirkvi, v jednotlivých otázkach pastorácie „však synoda nemôže podrobne predpísať, čo máme my v Nemecku robiť“.

Nemeckí biskupi chcú preto po synode uverejniť vlastný pastiersky list o manželstve a rodine

Marx ďalej vyhlásil, že nie je úlohou biskupov čakať na povolenia.  „My nie sme nijaké filiálky Ríma. Každá biskupská konferencia je kompetentná vo veci pastorácie v jej kultúrnom prostredí a má prapôvodne za úlohu sama hlásať Evanjelium. Nemôžeme čakať, kým  nejaká synoda povie, ako máme stvárniť pastoráciu manželstva a rodiny.“

O diskusie na sociálnych sieťach ako Facebook potom postaral aj biskup z Osnabrücku Franz-Josef Bode. Podľa jeho chápania účastníci synody nediskutujú iba o otázkach manželstva a rodiny, ale aj o možnosti zmeny paradigiem. Pre Bodeho je zásadnou otázkou, či nielen Písmo a Tradícia sú pramene teologického poznania, „ale aj realita ľudí a sveta“. Odvolával sa pritom na citát z „Gaudium et spes“: „Niet skutočne nič ľudského, čo by nenachádzalo odozvu v ich srdciach (učeníkov)“. Jeho záver: „Nie len kresťanské posolstvo musí nájsť odozvu v ľuďoch, ale aj ľudia musia nájsť odozvu o nás.“

Na otázku, ktorí teológovia sú v očiach biskupov smerodajní, biskup  Bode povedal: „Freiburský teológ morálky Eberhard Schockenhoff.“ Ten sa však už v minulosti postaral o rozruch svojimi spornými výpoveďami. –zg-

kresťaniaV Bratislave sa uskutoční zhromaždenie na podporu prenasledovaných kresťanov

Slovensko 27. februára 2015 (HSP/Foto:FB)

Cieľom vyjadrenia podpory je snaha apelovať na slovenských, európskych a celosvetových lídrov, aby poskytli konkrétnu pomoc  V utorok 3. marca sa o 17.00 hodine uskutoční na Hodžovom námestí v Bratislave pred Prezidentským palácom Verejné zhromaždenie na podporu prenasledovaných kresťanov a iných náboženských skupín vo svete. Banner zhromaždenie. „Príďte so sviečkou v ruke, v oranžovom tričku, bunde či reflexnej veste vyjadriť solidaritu s brutálne prenasledovanými vo svete,“ vyzývajú organizátori zhromaždenia. Cieľom vyjadrenia podpory je snaha apelovať na slovenských, európskych a celosvetových lídrov, aby poskytli konkrétnu pomoc a intenzívne sa usilovali o zastavenie násilia a zabíjania, najmä zo strany Islamského štátu. Verejné zhormaždenie je organizované občianskymi aktivistami s podporou Fóra života, Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku a ďalšími organizáciami.

Pozvaní sú aj všetci verejní činitelia.  „Vyzvime OSN, EÚ, Slovenskú republiku a všetky krajiny na ochranu prenasledovaných kresťanov a iných náboženských menšín vo svete,“ vyzývajú organizátori.

Sťatie a únosy

Za posledné obdobie došlo k viacerým brutálnym činom a únosom kresťanov. V polovici februára zverejnila teroristická skupina Islamský štát päťminútové video, zobrazujúce sťatie 21 kopských kresťanov. „Ľudia kríža, nasledovníci nepriateľskej egyptskej cirkvi,“ hlásal nápis videa.

Pred popravou islamisti predniesli nasledujúce slová: „Bezpečnosť je pre vás križiakov niečím, čo si môžete len želať.“

Tento utorok (24.2.) teroristická skupina Islamský štát uniesla z dedín na severovýchode Sýrie najmenej 150 sýrskych kresťanov. Agentúra Sputnik odvolávajúc sa na informácie spravodajského portálu Arab Source uvádza, že unesených bolo najmenej 200 kresťanov.  Počas útoku na sýrske dediny militanti Islamského štátu podpálili domy a starobylý kostol v Tal Hermuz, ktorý je považovaný za jeden z najstarších kostolov v Sýrii  ru

Gender studies jsou nástupkyní marxistické ideologie

Brescia. „Genderová ideologie zaujala místo marxistické ideologie a obdobně jako marxismus v minulém století pozvolně proniká sociálním i církevním tkanivem, aniž by si toho pastýři a vzdělaní lidé všimli a zaujali postoj patřičné kulturní reakce”, řekl mons. Tony Anatrella S.I., psychoanalitik a znalec sociální psychiatrie, na konferenci o rodině a zdravotnictví , organizované severoitalskou diecézí Brescia.

unnamedGenderová ideologie existuje více než půl století a církevní nauka se jí již desetiletí zabývá – důkazem je například důležitý dopis Kongregace pro nauku víry o spolupráci mezi mužem a ženou, publikovaný před sedmi lety (31.5.2004). Tato problematika nicméně nenachází místo v pastoračních programech, nediskutuje se o ní a celkově v tomto ohledu panuje spíše neznalost či strach.

Tato antropologická perspektiva, podmíněná pouze historicko-sociologicky, je však nebezpečná a odporuje zájmům člověka, zdůraznil francouzský jezuita, a vyzval katolíky, aby tento fenomén posuzovali a interpretovali s encyklikou Benedikta XVI. Caritas in Veritate jako základním věroučným textem v ruce.

Mons. Anatrella označil manželství mezi mužem a ženou jako jedinou cestu, na níž se pohlaví vzájemně doplňují, a poukázal na šířící se homosexualitu, zvláště mezi mladými lidmi. Tento postoj je možné překonat, např. i pomocí psychoterapie, avšak často chybí dostatečná vůle, domnívá se poradce dvou vatikánských Papežských rad (pro rodinu a kulturu). Vlády podléhají nátlaku četných skupin, které lobbují pro uzákonění homosexuálních svazků a možnost adopce dětí těmito páry. Neuvědomují si však, že evropská legislativa má již dnes destruktivní vliv. V evropské sedmadvacítce se v desetiletí 1998-2008 uzavřelo 10,5 milionu rozvodových řízení, která postihla 14,5 milionů dětí. Blížíme se pozvolna k poměru jeden rozvod na dva sňatky. Třídní boj se změnil ve válku mezi pohlavími, ve jménu ideologie, která zamítá existenci lidské přirozenosti, neboť člověk je podle ní pouhým kulturním produktem a mužství a ženství jen “sociálními konstrukty”. Také marxistickou ideologii však zlomily menšiny, které se nechtěly smířit s tehdejší kulturní nivelizací. Jestliže budou existovat skupiny, které investují čas do nové evangelizace, osvětlující tuto chybnou “antropologickou herezi”, bude překonána rovněž genderová ideologie, doufá francouzský jezuita, Tony Anatrella.

 Boj proti ideológii gender na školách má zmysel, uvádza denník Le Figaro
P:3, 02. 06. 2014 11:33, ZAH

Francúzsko 2. júna (RV) Boj proti ideológii gender na školách má zmysel. Protesty rodičov vo Francúzsku prinútili tamojšie ministerstvo k rezignácii na jej presadzovanie, uvádza na základe doteraz neoficiálnych správ denník Le Figaro. Program nazvaný „ABC rovnosti“ je vo francúzskych školách v skúšobnej fáze. Bol zavedený zatiaľ v 600 triedach. V budúcom školskom roku však mal byť rozšírený na všetky školy. Medzitým však ale nastúpil nový minister školstva, socialisti utrpeli dve volebné porážky a na ministerstvo došiel posudok na to, ako sa „ABC rovnosti“ osvedčuje v praxi.

Ukázalo sa totiž, že názory expertov nie sú ani v najmenšom pozitívne. Poukazujú okrem iného na obtiažnu situáciu učiteľov, ktorí sa proti svojej vôli ocitli uprostred konfliktu medzi školou a rodinou. Ako informuje Le Figaro, osudy genderovskej indoktrinácie nie sú ešte rozhodnuté. Zatiaľ sa však vie iba toľko, že v budúcom školskom roku tento program nebude paušálne zavedený.