Kedysi ideológia, dnes ekonómia: Zrušia cirkevný sviatok?

344

Predsedníctvo ECAV na Slovensku

k zámeru zrušiť cirkevný sviatok

Médiá informovali o zámere vlády SR zrušiť dva sviatky, z ktorých jeden má byť cirkevný. Do úvahy prichádza Veľký piatok a sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa k tomu vyjadrilo aj prostredníctvom médií (Pravda, aktualne.sk, EPST…).

Generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga: „Ak vláda chce niečo také urobiť, nech tak spraví sama. Od nás k tomu však podporu nemôže čakať. Priestor na rušenie cirkevných sviatkov evanjelici nevidia. Veľký piatok by to v žiadnom prípade nemal byť, lebo to je pre evanjelikov jeden z najväčších sviatkov v roku. Zrušenie takého sviatku by pre nás bolo neprijateľné.“

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik: „ Pre nás evanjelikov je to jeden z najvýznamnejších cirkevných sviatkov, pretože Pán Ježiš z lásky k nám na dreve kríža dokončil dielo zmierenia človeka s Bohom. Vyliatie Kristovej krvi je pre každého veriaceho záchranou. Niekoľko desiatok štátov Veľký piatok uznáva ako deň pracovného pokoja. Je pre nás neakceptovateľné, aby bol tento sviatok v našej krajine zrušený.“

Zdroj: EPST č. 19/2012 z 9. 5. 2012

Edita Škodová, media@ecav.sk; 11.5.2012

Salzburg: Protest proti nedeľnému nákupu na stanici

Salzburg, 23.05.2012 (KAP) 015 171 – Katolícka akcia (KA), všetky kresťanské cirkvi „Ekumenického pracovného kruhu Salzburg“, ako aj „Aliancia za voľnú nedeľu“ energicky protestovali proti plánovanému nedeľnému predaju v supermarkete na novej salzburskej hlavnej železničnej stanici. Salzburská prezidentka KA Doris Witzmannová vo vyhlásení zo stredy zdôraznila hodnotu nedele ako „chráneného voľného priestoru pre rodinu a vzťahy a proti cudzími určovaný nátlak pracovať a konzumovať“. A uviedla:

„Rakúsko má v boji o túto hodnotu v celej Európe oceňovanú priekopnícku úlohu – ktorej sa nesmieme vzdať.“

„Aliancia za voľnú nedeľu“ pripomenula úpravu, podľa ktorej na nákup proviantu na cestu smie byť v nedeľu výnimočne otvorený obchod s rozmermi80 metrovštvorcových. Na novej hlavnej železničnej stanici je supermarket  „s najmenej päťnásobnou rozlohou“ a plánovanými otváracími hodinami od 8. do 23. hod. – čo je pre kritikov neprípustné. Sortiment pri takejto rozlohe ďaleko presiahne to, čo by sa dalo označiť ako proviant na cestu, ako predpokladajú cirkvi a zástupcovia „Aliancie za voľnú nedeľu“.

Kritizujú konkrétne kompetentného salzburského krajinského radcu Waltera Blachfellnera, ktorý má v kompetencii o. i. životné prostredie a ochranu spotrebiteľa, ako aj živnosti a podniky:

„Jeho rozhodnutie si možno vysvetliť iba ako nedostatočnú schopnosť odporu zodpovedného politika voči veľkému koncernu, nie však ako angažovanosť za blaho a kvalitu života občanov a zamestnancov v tomto meste,“ uvádza sa vo vyhlásení.

„Jednoznačné porušenie doterajších úprav o veľkosti, otváracej dobe a sortimente možno chápať len ako útok na spoločenský konsenzus, ktorý považuje nedeľu za spoločný sviatok bez práce a konzumu. Toto hľadisko je zakotvené aj v salzburskej krajinskej ústave.

Tvrdenie o lepšej ochrane životného prostredia cynické

Tvrdenie, že takýto veľký supermarket na hlavnej stanici je „prínos k ochrane životného prostredia“ a vraj vedie k väčšiemu prestúpeniu z auta na železnicu, je pre kritikov „cynickou urážkou všetkých, ktorí sa vierohodnými argumentmi usilujú o ochranu životného prostredia“. Dá sa naopak predpokladať, že obrovský supermarket pritiahne nedeľných konzumentov, „ktorí pricestujú nie železnicou, ale autom k jedinému otvorenému supermarketu mesta“. To je znamená aj skresľovanie konkurencie, ktorú sa ostatné koncerny usilujú vyrovnávať. „Toto nechceme!“ konštatujú „KA“, „Ekumenický kruh cirkví“ a „Aliancia za voľnú nedeľu“.

„Nedeľa má zostať sviatkom a dňom trávením s rodinou a priateľmi a má zostať zákonom chránená pred inak všemocným tlakom na prácu a konzum,“ žiada Witzmannová. Odbory zamestnancov súkromných podnikov sa vyzývajú, aby tejto „prietrži priehrady“ neobetovali vybojované práva zamestnancov pracovníkov v maloobchode. –zg-

Vatikán uverejní normy súkromných zjavení

 Už v r. 1978 aprobovaný dokument Kongregácie pre náuku viery o  rozlišovaní mystických javov sa má uverejniť o niekoľko dní

 Vatikán, 24.5.2012 (kath.net) 015 173 – Vatikánska Kongregácia pre náuku viery o niekoľko dní uverejní dokument s kritériami posudzovania „súkromných zjavení“. Informujú o tom noviny „La Stampa“. Dokument aproboval už v r. 1978 pápež Pavol VI., doteraz bol oficiálne iba v latinskom jazyku a nebol prístupný verejnosti. Teraz sa má oficiálna verzia uverejniť v talianskom, nemeckom, anglickom, španielskom a francúzskom jazyku.

Dokument obsahuje cirkevné normy na rozlišovanie pravosti tak zvaných „súkromných zjavení“. Normy majú obsahovať „pozitívne“ a „negatívne“ kritériá. K tomu patrí napríklad psychická vyrovnanosť „vizionára“ a jeho štýl života, prijaté „posolstvá“ musia zodpovedať náuke Cirkvi bez mylných prvkov,  úsilie po zisku či nemorálne konanie počas zjavení vzbudzuje nedôveru. Príslušný biskup má starostlivo rozlišovať a pri pozitívnom náleze môže povoliť  verejnú úctu.

Rozhodnutie o tomto uverejnení spadá časovo do obdobia nadchádzajúceho ukončenia práce vatikánskej komisie pre Medžugorie, ktorá chce svoje skúmanie uzavrieť do roku 2013. –zg-

**********************************************************************************

Život Cirkvi vo svete 21 * 2012                         25. mája 2012

 Správy pripravuje Mgr. Zuzana Gluchichová, zakladateľka TK KBS a týždenníka Život Cirkvi,  z rímskej anglickej a nemeckej agentúry Zenit a z ďalších katolíckych agentúr a internetu

Tel: 02 443 717 31, mail:  zuzana.gabriela@gmail.sk, č. ú. Tatra banka – 291 993 0077 / 1100

 Obsah                                                                                                                          

Svätý Otec ustarostený z poklesu praktizovania viery na Západe

Homosexualita, nevera, „gender“ – všetko súkromná vec?

Vatikán uverejní normy súkromných zjavení

Katolícka banka: Eticky orientovaní podnikatelia úspešnejší

Páter Amorth: Prípad Orlandiovej bol sexuálny zločin

Salzburg: Protest proti nedeľnému nákupu na stanici

Objavili najstarší dôkaz biblického Betlehemu

Milostivý obraz Sedembolestnej v Durínsku

Poľsko: Kardinál neuznal vystúpenie Palikota z Cirkvi

Andrea Bocelli rozpráva dojímavý príbeh svojej matky

Španielsko: Mestská rada umlčuje biskupa

Biskup Andreas Laun: Temný ateizmus Dalajlámu

Anglikáni schválili biskupky – nastane exodus anglikánov?

USA: Katolícke diecézy a zariadenia žalujú vládu

Nemecko: Mladí už nechcú dialóg ani ženy pri oltári!  

Duch Svätý nie je nijaká žena

Východné Nemecko: Demonštrácia proti potratom

Taliansko: Zemetrasenie poškodilo aj mnohé kostoly

Guercino: Vzkriesený Kristus sa zjavuje Panne Márii

Filipíny: Lady Gaga naráža na odpor katolíkov

Nemecko: Sny Joachima G.

Benedikt XVI: Mária otvára účasť Cirkvi na obete Vykupiteľa

órsko ruší štátnu cirkev

 ZIVOT CIRKVI VO SVETE 21 12