Katolíctvo – nezlúčiteľné so slobodomurámi

432

Předseda Portugalské biskupské konference Mons. José da Cruz Policarpo v závěru zasedání její stálé rady kritizoval přímé zasahování zednářských lóží do politických záležitostí. Lisabonský patriarcha dodal, že se polici veřejně nepřiznávají ke svému členství v zednářských uskupeních.

Z hlediska církve je však nejdůležitější fakt, že „katolictví není slučitelné se zednářstvím, neboť zednáři odmítají podstatu víry – Boží slovo a nadpřirozené Zjevení“, zdůraznil portugalský kardinál.

Kardinál Policarpo v této souvislosti připomněl poslední oficiální dokument Svatého stolce v tomto ohledu, kterým je „Prohlášení o zednářství“ Kongregace pro nauku víry z 26. listopadu 1983, podepsané kardinálem Josephem Ratzingerem. V dokumentu se důrazně uvádí, že principy zednářských sdružení jsou neslučitelné s učením katolické církve. Věřící, kteří by se stali členy zednářských lóží, se nacházejí ve stavu těžkého hříchu a nemohou přistupovat ke svatému přijímání. Papežská kongregace tímto dokumentem rovněž potvrzuje předchozí vyjádření z let 1974 a 1981, která zakazují katolíkům vstup do zednářských spolků pod trestem exkomunikace.

Předseda Portugalské biskupské konference po zasedání ve Fatimě rovněž sdělil, že biskupové analyzovali dokument občanského sdružení, které usiluje o vyhlášení referenda o zákazu potratu a eutanazie. „Domnívám se, že by společnost jako celek měla pochopit, že sami občané – a nejenom katolická církev – mají zájem na definování nedotknutelnosti lidského života,“ komentoval aktivitu tohoto sdružení lisabonský kardinál.

http://res.claritatis.cz/zpravy/evropa/katolictvi-neni-slucitelne-se-zednarstvim/5268

 

Nová Slovenské lóža

Jedno z najsledovanejších združení na svete. Slobodomurári.  Jední  ich osočujú, že chcú vládnuť (resp. vládnu) svetu, ďalší o nich tvrdia, že sú filantropi, ktorí pomáhajú  tým, ktorým sa nedostalo toľko šťastia, aby mali všetkého dostatok. Od 21. marca majú slobodomurári na Slovensku oficiálne Veľkú Lóžu Slovenska.

http://www.aktuality.sk/clanok/130977/zahadni-slobodomurari-zalozili-velku-lozu-slovenska/

 

Toto by chcelo vysvetlenie!

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A393rcMasonBishop.html

 

 

Méně dětí stojí míň…

Obama – hrozba pro USA 

Barack Obama vysvětlil Američanům, proč tolik stojí o to, aby každá žena v USA měla přístup ke kontrole porodnosti, včetně abortiv, zdarma. Je to prosté: znamená to méně dětí a méně dětí stojí míň peněz. Takže na tom stát ušetří a může věnovat více peněz třeba na prodloužení života…

Je hezké, že panu prezidentovi chybí stud natolik, že nemá zábrany mluvit přímo a demonstrovat tak sobectví a hloupost, které ho naplňují. Ale ono taky co by se dalo čekat od člověka, který označuje neplánované dítě za trest a který coby senátor v illinoiském senátu sveřepě bojoval proti legislativě, která měla znemožnit infanticidu dětí, co náhodou přežijí potrat…

Kathleen Gilbert z LifeSiteNews.com rozebírá ve svém článkustanovisko prezidenta Obamy a poukazuje na to, že s tímto přístupem může klidně zavést potraty zdarma (koneckonců ty už částečně zavádí teď, když mezi “antikoncepci” zařadil i abortiva) a euthanasii zdarma – i zde je možno tvrdit, že jde o “úsporná opatření”, která státu ušetří peníze. Má samozřejmě pravdu, já bych ale teď poukázal na trošku jinou stránku věci…

http://cirkev.wordpress.com/2012/02/13/mene-deti-stoji-min/

Berlín: Nový kardinál oslávi menovanie s bezdomovcami

Berlín, 14.2.2012 (KAP) 015 021 – Berlínsky arcibiskup Rainer Maria Woelki oslávi  menovanie za kardinála nezvyčajných spôsobom: „Po návrate z Ríma chcem pozvať chudobných na obed,“ povedal arcibiskup Woelki v utorok v Berlíne v interview s nemeckou katolíckou agentúrou KNA. Kde a kedy sa to bude konať, sa ešte nerozhodlo. Pápež Benedikt XVI. prijme arcibiskupa Woelkiho spolu s ďalšími 21 hodnostármi do svojho najdôležitejšieho poradného grémia v sobotu v Chráme sv. Petra.

„Pozvaním bezdomovcov a iných núdznych chcem jasne ukázať, že aj oni patria k nám a majú právo oslavovať s nami“, vyhlásil arcibiskup Woelki. V zmysle kresťanského posolstva „každý nezávisle od vzdelania a hospodárskej situácie je bezvýhradne milovaný Bohom“, ako zdôraznil. „Tým sa musíme riadiť predovšetkým pri vnútrocirkevnom spore, ktorý je potrebné vyriešiť.“

Povýšenie do hodnosti kardinála označil ako vyznamenanie aj pre Berlínsku arcidiecézu, ktorej katolíci dlho žili v ťažkej situácii. Boli 28 rokov od seba oddelení múrom.

Najmladší kardinál

Arcibiskup Woelki bude s 55 rokmi najmladším členom najvyššieho katolíckeho grémia. Od druhej svetovej vojny do neho takmer vždy patril berlínsky hlavný pastier. Týmto ďalej pokračuje strmá kariéra bývalého kolínskeho pomocného biskupa v cirkevnej hierarchii.

Odkedy sa biskup Woelki v auguste stal arcibiskupom v hlavnom meste Nemecka, dostávalo sa mu ocenenia z mnohých strán. Kritiky zo „spiatočníctva“ v chápaní úradu kvôli jeho promócii na Univerzite prelatúry Opus Dei „Santa-Croce“ v Ríme už utíchli.

Arcibiskup sa od počiatku ukazoval ako otvorený a bez strachu z kontaktov. Na prvej tlačovej besede v Berlíne ohlásil, že „nechce mávať okolo seba morálnym ukazovákom, ale svoju úlohu chce plniť s porýnskou veselosťou a ľahkosťou“.

Sídlo v štvrti migrantov

Už voľbou svojho sídla nástupca kardinála Georga Sterzinského urobil znamenie. Nasťahoval sa do štvrte Wedding, sociálneho ohniska s veľkým počtom migrantov. Hneď v prvých týždňoch v úrade sa stretol s utečencami z Balkánu. Arcibiskup kritizoval, „ako sa stále viac rozopínajú nožnice medzi chudobou a bohatstvom“.

A vyjadril sa jasne už aj k téme homosexualita. Na jednej strane bráni postoj Cirkvi, že „z pohľadu Katolíckej cirkvi je pred Bohom nezriadené“ žiť homosexuálne sklony. Na druhej strane zdôraznil, že sám o tom nechce „vynášať rozsudok”. Rozruch spôsobil však predovšetkým tým, že sa stretol so zástupcami „Zväzu leiseb a gejov“ na ich pozvanie.

V cirkvi sa chce Woelki zasadzovať za to, aby zväčšil vplyv žien, avšak vylučuje ich zo sviatostných úradov. V správe však majú mať vedúce postavenia. „Cirkev nesmie byť čisto klubom mužov“, ako povedal dezignovaný kardinál. –zg-

„Deň diakonky“ alebo keď sa sv. Katarína zneužíva pre cirkevnú ideológiu

Bonn-Műnchen-Stuttgart, 15.2.2012 (kath.net) 015 022 – Centrálny výbor nemeckých katolíkov (ZdK) by chcel 29. apríla osláviť „Deň diakonky“ a chcel by na to účelovo použiť spomienku sv. Kataríny Sienskej.

„V tento deň by sme mali udržiavať živú otázku diakonátu ženy vlastnými podujatiami,“ vyhlasuje Alois Glűck, prezident ZdK. Na jeseň minulého roku to plenárne zasadnutie ZdK už schválilo. Idea pochádza od „Katolíckeho nemeckého zväzu žien“ (KDFB). Vedenie cirkvi v Nemecku je týmto plánom málo nadšené.

V novembri páter Hans Langendörfer k tejto idey povedal: „Dnes vznesená  požiadavka Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZdK) povoliť diakonát žien a výzva  ZdK, vstúpiť do siete Diakonát ženy, predstavujú závažnú záťaž pre dialóg medzi Biskupskou konferenciou Nemecka a ZdK. Predseda konferencie povzbudil, žeby v procese dialógu nemali byť nijaké zákazy myslenia. Schváleným rozhodnutím ZdK sa však vyvíja tlak, ktorý je pre proces dialógu škodlivý. Požiadavka diakonátu žien je nezlučiteľná so záväznými teologickými presvedčeniami všeobecnej Cirkvi. Je mi ľúto, že v záverečnom dokumente ZdK je táto požiadavka.“

Aj svätá Katarína zo Sieny by bola zo zneužitia svojej spomienky pravdepodobne málo nadšená, veď táto učiteľka Cirkvi patrí k najvernejším ženám Cirkvi, ktorá by nikdy také či podobné požiadavky nevzniesla. V Kathpedii o tejto svätici čítame:

„Hoci si bola vedomá skutočnosti ľudských nedostatkov kňazov, mala pred nimi vždy veľkú úctu, pretože oni sviatosťami a Slovom udeľovali veriacim spásonosnú silu Kristovej krvi. Svätica pozvala kňazov a aj pápeža, ktorého nazývala „sladkého Krista na Zemi“, aby boli verní svojej zodpovednosti. K tomu ju viedla vždy a výlučne jej hlboká a trvalá láska k Cirkvi. Ona mala „najjemnejšie poznanie“: „Ježiša Krista a jeho Cirkev poznať a milovať.“

Malá podrobnosť na okraj: Tento rok sa spomienka sv. Kataríny Sienskej sláviť nebude, pretože padne na nedeľu a tým sa liturgicky ruší. –zg-