Katolícka Cirkev: Po 28. februári 2013 – veľký otáznik

444

 

popolecOd Popolcovej stredy novéna modlitieb za budúcnosť Cirkvi

 Mníchov, 11.2.2013 (ZENIT-KIN) 015 571 – Po tom, čo pápež Benedikt XVI. oznámil svoje odstúpenie, celosvetová katolícka nadácia „Kirche in Not“ vyzvala k modlitbám za odchádzajúceho pápeža a za budúcnosť Cirkvi. Riaditeľka „Kirche in Not“ Nemecko, Karin Maria Fenbertová v Mníchove 11. februára vyhlásila: „Odstúpenie pápeža Benedikta XVI. pociťujem ako veľkú stratu pre Cirkev. Som z toho veľmi smutná. Toto rozhodnutie pápeža si zaslúži našu veľkú úctu.

Pre nás veriacich nastal čas modlitieb – modlime sa za budúcnosť Cirkvi, modlime sa špeciálne na tento úmysel v začínajúcom Pôstnom období.“

Pracovníci „Kirche in Not“ v Mníchove začnú na Popolcovú stredu novénu za odchádzajúceho Svätého Otca a za jeho nástupcu podľa vôle Božej.

„Kirche in Not“ vyzýva všetkých veriacich, aby sa k tejto novéne pridali.–zg-

Kto bude voliť nového pápeža?

 Vatikán, 11.2.2013 (ZENIT) 015 570 – Konkláve, ktoré bude voliť nástupcu Benedikta XVI. potom, čo sa jeho odstúpenie stane oficiálnym – 28. februára o 20. hodine – bude mať 117 členov. V konkláve bude 61 Európanov,  19 Juhoameričanov, 14 Severoameričanov, 11 Afričanov, 11 Ázijcov a 1 kardinál z Oceánie. Benedikt XVI. sa konkláve nezúčastní.

konklave

Krajinou s najväčším počtom kardinálov, voličov pápeža, jeTaliansko – 21. Z kardinálov konkláve 67 kreoval Benedikt XVI. a zvyšných 50 vymenoval Ján Pavol II.

Konkláve bude postupovať podľa pravidiel „Ordo Rituum Conclavis“, ktoré stanovil pápež Ján Pavol II. apoštolskou konštitúciou „Universi Dominici Gregis“. V období medzi rezignáciou Svätého Otca a zvolením nového pápeža bude viesť Cirkev camerlengo – kardinál Tarcisio Bertone.

Počas priebehu konkláve kardináli bývajú vo Vatikáne. Nemajú povolený nijaký kontakt s vonkajším svetom.

Páter Federico Lombardi SJ, riaditeľ vatikánskej Tlačovej kancelárie, oznámil že Benedikt XVI. sa 28. februára odoberie do Castel Gandolfa. Potom bude bývať v kláštore vo Vatikáne. –zg-

Benedikt XVI. nie je prvým odstupujúcim pápežom 

Rím, 12.2.2013 (RV) 015 569 – Na rozhodnutie Svätého Otca vzdať sa úradu reagoval prof. Miroslav Adam OP, rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme, kde prednáša kánonické právo. Pre Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu najskôr komentoval túto udalosť:

Správa o tom, že Svätý Otec sa vzdáva alebo zrieka svojho úradu, všetkých prekvapila. Kánonické právo v kanóne 332, v paragrafe 2, hovorí:

„V prípade, že sa rímsky veľkňaz zriekne svojej úlohy, k platnosti sa vyžaduje, aby zrieknutie bolo slobodne vykonané a náležite prejavené a nevyžaduje sa, aby ho niekto prijal.“

To je text príslušného kánonu a tak ako sa to dnes odohralo, stalo sa to presne podľa dikcie tohto predpisu. Lebo Svätý Otec svoje zrieknutie vykonáva slobodne, to bolo jasné a náležite ho prejavil v prítomnosti kardinálov a iných členov Rímskej kúrie, aby bolo jasné každému, že je to jeho slobodné dobrovoľné rozhodnutie a tým sa vylučuje podozrenie, že by snáď by došlo k nejakému „štátnemu prevratu“.

Pre cirkevných právnikov aj pre samotného Svätého Otca i pre jeho nástupcu a iných, vyvstáva praktický problém, kde bude mať sídlo. Hoci oznámili, že pôjde do Castel Gandolfa a potom sa vráti do štátu vatikánskeho mesta, kde pre neho pripravujú bývalý kláštor rehoľníčok na bývanie. Potom nie je jasné, ako sa bude titulovať, akú hodnosť bude mať, ako bude oblečený, či bude mať verejné vystúpenia, alebo nie. Tieto veci iste nie sú zásadné, iste sa vyriešia, ale sú to zaujímavé veci, lebo naozaj o nich prednášame, že takáto situácia môže nastať. Keď však nastáva, nemáme jasno, ako postupovať. V tomto prípade niet pohrebu rímskeho pápeža a tak nie je treba, aby sa čakalo do 28. februára – deväť dní – kedy má byť povinný deväťdňový smútok a konkláve môže byť až potom.

Tým, že to ohlásili dnes, Svätý Otec sa rozhodol zavčasu to oznámiť, pravdepodobne dal možnosť camerlengovi, teda tomu, ktorý bude riadiť vakantný pápežský stolec do zvolenia nového rímskeho biskupa a pápeža, aby pripravil vhodný dátum, aby konkláve bolo zvolané čím skôr, pretože sa blížia sviatky Veľkej noci, najväčšie sviatky kresťanstva na konci marca. A iste, že je vhodné, aby sa nečakalo príliš dlho s voľbou nového Svätého Otca. A tak je možné, že možno už aj v prvom týždni marca – to sú len dohady, lebo o tom nikto nič oficiálne nevyhlásil – môže byť aj samotné konkláve zvolané.“

VR SK: Benedikt XVI. nie je prvým pápežom, ktorý sa vzdal úradu nástupcu sv. Petra. V histórii už takých prípadov bolo viac. Mohli by ste nám priblížiť tieto udalosti?

V minulosti sa stalo, že Klement I. v roku 97 tým, že ho vtedajší rímsky cisár poslal na Krym do exilu, nechcel nechať rímsku Cirkev bez hlavy, a tak odstúpil dobrovoľne z úradu, aby mohol byť zvolený jeho nástupca. Potom ďalší pápež Ponciána v roku 235 v dôsledku prenasledovania takisto odstúpil z úradu, aby mohol počas prenasledovania byť vymenovaný iný jeho nástupca. Podobne aj pápež Silver alebo Silverius v roku 537, keď bol nútený ísť do vyhnanstva, takisto sa vzdal úradu. A za istých okolností – v bojoch medzi klanmi v Ríme – bol k tomu prinútený aj Benedikt IX., ktorý v roku 1044 sa vzdal svojho úradu. A najslávnejší alebo najznámejší prípad v dejinách je prípad Celestína V., ktorý sa vzdal úradu v roku 1294 po štyroch mesiacoch od svojho zvolenia. Poznáme aj okolnosti jeho zvolenia, aj jeho krátkeho pontifikátu, aj jeho vzdania sa úradu. No a posledný, ktorý takto urobil alebo mu bolo navrhnuté, aby sa zriekol svojho úradu, bol Gregor XII. Bolo to na koncile v Pise v roku 1409, kedy boli dvaja pápeži – jeden v Ríme, druhý v Avignone, a keďže bola snaha katolíckeho sveta odstrániť túto dichotómiu (rozdvojenosť), tak jedného pápeža prinútili odstúpiť a on – Gregor XII. to urobil dobrovoľne. Potom umrel v roku 1417.

Proroctvo sv. Malachiáša

Kardinál Dziwisz: „Z kríža sa nezostupuje“ 

SPORT - ŠPANÌLSKO - FORMULE 1 - VELKÁ CENA ŠPANÌLSKA - TRÉNINK Varšava, 11.2.2013 (kath.net/KNA) 015 568 – Provokatívne vyjadrenie:  Krakovský kardinál a dlhoročný sekretár pápeža Jána Pavla II. (1978-2005), Stanislav Dziwisz, sa v Poľsku svojou poznámkou k odstúpeniu pápeža postaral o rozruch. Povedal, že blahoslavený Ján Pavol II. plnil svoj pápežský úrad napriek ťažkej chorobe až do svojej smrti a on povedal, «z kríža sa nezostupuje», citovali poľské médiá v pondelok kardinála Dziwisza. O tejto otázke sa vtedy pápež Wojtyla radil aj s vtedajším prefektom Josephom Ratzingerom. Napriek «veľkému prekvapeniu» z odstúpenia Benedikta XVI. však chápe jeho rozhodnutie odstúpiť z dôvodu staroby a zdravotného stavu, ako potom dodal kardinál Dziwisz.

V písomnom vyhlásení krakovský kardinál vyhlásil, že Benedikt XVI. viedol Cirkev „s veľkým rozhľadom a múdrosťou“. „Som Benediktovi XVI. vďačný za mimoriadnu priazeň voči poľskému národu a za blahorečenia Jána Pavla II. v máji 2011.“

Varšavský kardinál Kazimierz Nycz hovoril «o veľkej strate» pre Cirkev. Benedikt XVI. svoju úlohu ako pápež «skvelo plnil a Cirkev intelektuálne ako aj duchovne vynikajúco viedol», povedal kardinál Nycz. …

Poľskí biskupi sa modlia za to, aby pápežovo odstúpenie bolo prijaté „v ovzduší viery“. –zg-

Do kupoly Chrámu sv. Petra udrel blesk 

Vatikán, 11.2.2013 (kath.net) 015 567 – Večer po tom, čo pápež  Benedikt XVI. oznámil svoje odstúpenie, strhla sa nad Vatikánom veľká búrka.

Do špice kupoly Chrámu sv. Petra udrel obrovský blesk. Istému fotografovi sa to podarilo zachytiť na snímke (foto). Informoval o tom internetový portál „Heute.at“ a kládol si otázku: „Je to Božie znamenie?

No to, čo by niektorí ľudia vykladali ako Božie znamenie, nie je také nenormálne, píše „Heute.at“ ďalej. Chrám sv. Petra od svojho dokončenia v r. 1626 zvládol už niekoľko tisíc úderov bleskov a kovová špica na kupole slúži o. i. aj ako hromozvod. –zg-

Pápežov brat vedel o odstúpení už dlho 

 Regensburg, 11.2.2013 (kath.net/KNA) 015 566 – Pápežov brat Georg Ratzinger (89) – na obr., reaguje pokojne a uľahčene na odstúpenie svojho brata. „Už dlhší čas som vedel o týchto plánoch,“ povedal bývalý regensburský dómsky kapelník v pondelok popoludní žurnalistom v Regensburgu. Benedikt XVI. sa mu už dávnejšie s tým zveril, ale nebol to «nijaký dramatický rozhovor». Potom mu už ani nepadlo zaťažko zachovať o tom mlčanie.

RatzingerTo, že by jeho brat mohol ešte raz prísť do svojej bavorskej domoviny, považuje Georg Ratzinger za veľmi nepravdepodobné: «Nepočítam s tým. V našom veku sa už necestuje ľahko.» Vyjadril však nádej, že na spoločných dovolenkách budú mať teraz viac času pre seba.

«Na jeho vek sa cíti dobre», odpovedal 89-ročný prelát na otázku o zdravotnom stave jeho mladšieho brata. „Ale on dokáže veľmi dobre odhadnúť svoje telesné a duševné sily ako aj svoj úrad. Preto treba jeho rozhodnutie akceptovať.

Pontifikát Benedikta XVI. bol «pre Cirkev bohatým požehnaním», ako zdôraznil Georg Ratzinger: «Vydal zo seba to najlepšie a stál pred náročnými úlohami vo veľmi ťažkej dobe, ktorá je akosi rozorvaná. No dokázal Cirkev dostať do pozitívnej diskusie a mnohým ľuďom dodal radosť a útechu vo viere. Nuž urobil, všetko, čo urobiť mohol.» -zg-

Benedikt XVI. sa slobodne vzdal úradu nástupcu sv. Petra 

BenediktNajdrahší bratia, pozval som vás na toto konzistórium nie iba z dôvodu troch procesov kanonizácie, ale tiež preto, aby som vám oznámil veľmi dôležité rozhodnutie pre život Cirkvi. Po opakovanom zvažovaní dôvodov môjho svedomia pred Bohom som dospel k istote, že moje sily, vzhľadom na pokročilý vek, nie sú viac dostačujúce na vykonávanie Petrovho úradu adekvátnym spôsobom. Som si dobre vedomý toho, že táto služba, vzhľadom na jej duchovnú podstatu, musí byť vykonávaná nielen skutkami a slovami, ale i utrpením a modlitbou. 

Avšak, v súčasnom svete, podliehajúcom rýchlym zmenám a zmietanom v dôležitých otázkach pre život viery, pre riadenie loďky sv. Petra a hlásanie evanjelia, je potrebná aj sila ako tela, tak aj duše, sila, ktorá mne v posledných mesiacoch ubúdala, takým spôsobom, že som musel uznať svoju neschopnosť dobre vykonávať ministérium, ktoré mi bolo zverené.

Z tohto dôvodu, uvedomujúc si dobre závažnosť tohto aktu, s plnou slobodou vyhlasujem, že sa vzdávam úradu rímskeho biskupa, následníka sv. Petra, mne zvereného kardinálmi 19. apríla 2005 a to takým spôsobom, že od 28. februára 2013 od 20. hodiny sa sídlo v Ríme, Petrov stolec, stane vakantným a kompetentní zvolajú konkláve na voľbu nového pápeža.

Najdrahší bratia, z hĺbky srdca vám ďakujem za všetku lásku a prácu, ktorú ste spolu so mnou zdieľali pri nesení ťarchy tohto úradu a žiadam o odpustenie za všetky moje nedostatky.

Teraz, zverme svätú Cirkev do starostlivosti Najvyššieho pastiera, nášho Pána Ježiša Krista a prosme jeho svätú matku Máriu, aby s materskou láskavosťou napomáhala otcom kardinálom pri voľbe nového pápeža. Čo sa týka mňa, aj v budúcnosti si prajem slúžiť celým svojim srdcom, životom zasväteným modlitbe, svätej Božej Cirkvi .     

Vatikán, 11.2.2013 (RV) 015 565

-zg-