Gay Pride Bratislava bubnuje na pochod

482

 

Milí priatelia, nastáva 4. jún 2011, kedy – ako sme vás už viackrát informovali – uskutoční Queer leaders Forum spolu so združením „Inakosť“ tzv. Dúhový Pride – pochod homosexuálov a lesbičiek (teda všeobecne ľudí LGBT) v Bratislave.

Vyzvali sme vás na písanie listov primátorovi Doc. Milanovi Ftáčnikovi, ako aj samotným organizátorom, aby ste vyjadrili svoj protest (ak ste proti Gay pochodu), vyzvali sme vás aj na modlitby ku sv. Kviríniovi (má cirkevný sviatok 4. júna ), a najmä ku Sedembolestnej Panne Márii.

Dnes vám prinášame jeden list kresťanských spoločenstiev z Popradu. Tunajší veriaci poslali primátorovi hlavného mesta SR Bratislava aj petíciu s vyše 500 podpismi. List bol poslaný na vedomie aj nášmu združeniu Magnificat Slovakia.
Nie je nám známe, či na uvedený list primátor Bratislavy odpovedal, ani sme tento list nezaznamenali v nijakom mestskom či inom spravodajstve.

Zároveň prinášame informácie denníka SME ku celej akcii. Z cirkevných kruhov – okrem osobných iniciatív niektorých kňazov v kostoloch – sme zatiaľ nezaznamenali oficiálne nijaké vyhlásenie ani nijaké stanovisko.

Naďalej vám odporúčame intenzívne modlitby, aby Boh ukázal svoju moc aj v tomto prípade, aby sa uskutočnila Jeho vôľa, aby duchovná ochrana Slovenska pod plášťom našej Sedembolestnej Patrónky sa preukázala tak, ako po celé stáročia.
Zároveň sa modlite za účastníkov Gay pochodu v Bratislave, aby ich osvietilo Božie Svetlo, aby riešili svoje problémy inými spôsobmi, v zhode s morálkou, tradíciou Slovenska a najmä v zhode s Božím Slovom.
Navrhujeme vám stretnúť sa v túto sobotu 4. júna 2011 od obeda (najlepšie od 12-tej) na modlitby sv. ruženca a k sv. Michalovi Archanjelovi, najlepšie pri sochách Panny Márie na verejnosti alebo v kostole, alebo aj doma. Gay pochod potrvá do poobedňajších hodín (4-5), trasu organizátori zatajili.

A tak mu máme po roku ďalší boj o Bratislavu, a nielen Bratislavu, ale o jednotu nás veriacich, a o odvahu nepoddať sa aktivitám proti Božiemu poriadku, ku ktorým jednoznačne patrí aj Gay pochod 2011 v Bratislave.

Odporúčam vás všetkých, ako aj celé Slovensko, pod ochranu Panny Márie – Nepoškvrnenej Čistoty.      
Anton Selecký

http://www.sme.sk/c/5917740/radicova-ani-sulik-duhovy-pochod-nestihnu.html