Fatima a zasvätenie Ruska – fakty

3211

Niekedy si pripadám, ako keby som bol vari jediný na svete , kto je presvedčený o platnosti konsekrácie, ktorú urobil pápež Ján Pavol II. v roku 1984. Neustále musím brániť toto svoje presvedčenie dookola pred množstvom ľudí, ktorí neochvejne trvajú na tom, že keďže sa neurobilo to alebo ono, nemôže to byť pravda. Tiež hovoria, že Rusko nekonvertovalo , ako sa predpovedalo. Naozaj dnešné vedenie Ruska nie je dvakrát demokratické. To je dobré pozorovanie a chápem ten skepticizmus. Nechcel by som ale miešať všetko dokopy. Obyčajne im odpovedám dvoma faktami:

1, Panna Mária prisľúbila konverziu Ruska z bludov komunizmu, nie to, že sa stane ukážkovým katolíckym národom.

2, Lucia povedala: Panna Mária akceptovala konsekráciu a svoj sľub (pokoj) dodrží.

Samozrejme, že toto skeptikov hneď tak ľahko neodrovná. Prečítal som si však nedávno niečo, čo by si mali vypočuť.

V roku 1943 sa Lucii zjavil Kristus a povedal: „Chcem, aby všetky moje deti vedeli, že konsekrácia Ruska Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie je príčinou konverzie Ruska.“

Toto prehlásenie ma utvrdilo v tom, že pozerám na túto vec zo správneho uhla a že Boh ma žiada, aby som priamo a pre všetkých jasne faktograficky zaznamenal, že môžeme veriť tomu, že Panna Mária nám prináša obdobie pokoja tak ako prisľúbila.

(Strávil som vo Fatime 7 rokov, len kúsok od miesta zjavenia anjelov. Keďže som mal auto a Luciini príbuzní nie, vozil som ich za ňou. Z tohto dôvodu som sa s ňou videl 11 x , hovoril s ňou a dal jej otázky spracované písomne. Spoznal som aj iné členky konventu v Coimbre a všetkých expertov na Fatimu. )

Sestra Isabel mi povedala: „Lucia by nepovedala, že Panna Mária konsekráciu Ruska prijala, ak by sa jej Panna Mária nezjavila a nepovedala jej to priamo.“

Je pravda, že niekoľko rokov po konsekrácii si Lucia nebola istá, či prebehla správne, ale po zjavení si bola už istá.

Fakty

V roku 1884 mal pápež Leo XIII. známu víziu rozhovoru Krista so satanom o poskytnutí 100 ročného obdobia na pokus o zničenie Cirkvi. Tento pápež potom zasvätil svet Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a ustanovil jeho sviatok.

Čo všetko sa vlastne počas nasledujúcich 100 rokov, od roku 1884, udialo:

(Ešte predtým slobodomurári vydali Encyklopédiu Britannia, kde náboženské pohľady sú považované za nevedecké a samozrejme s vlastným výkladom histórie. V roku 1778 sa pokúsili o Francúzsku revolúciu. Ďalej nastúpili Darwin – 1858 a Marx s Manifestom a Rousseau. Marx sa hneď na to vytasil s Kapitálom, Nietzche píše Socializmus a naturalizmus, Freud stavia na Darwinovi a Freud a Darwin spolu znamenajú nový školský systém bez náboženstva a koniec rodinnej bunky ako ju svet dovtedy poznal.)

Začala sa I. svetová vojna a v prvom rade ukončila systém katolíckych kráľov. 38 ich bolo zosadených od 1911 do 1922 . Modernizmus sa stal novou sociálnou normou bez akéhokoľvek morálneho poriadku . Začala 2. svetová vojna kvôli myšlienke o nadradenej rase. Humanisti tvrdili, že náboženstvo speje k zániku a ateizmus si ukrojil 78% sveta. Kniha „AA-1025“ hovorí o pláne komunistov infiltrovať semináre , kňazské úrady a biskupské stolce svojimi bábkami. Ale najviac zo všetkého chceli zasiahnuť priamo katechizmus , zmeniť slovo milosrdenstvo na láska a slovo cirkev malo znamenať spoločenstvo bratov a tak byť vylúčená reálna prítomnosť Krista, ktorá by bola ukrytá v bratskej láske (a závislá na nej).

Semináre boli skutočne infiltrované: komunistami, homosexuálmi a písomnosťami K. Ronhera, 1966, idealistu (len idea je reálna, nič iné) a Fr. Edwarda Schillebeeckxa ( dominikánskeho kňaza 1968) s tézou , že Euchristia je len symbol.

Táto kniha vyústila do encykliky pápeža Pavla VI. „Mysterium Fidei“ , táto sa však tiež stala nástrojom v rukách ľudí typu Hansa Kunga či Anthony Willhelma, ktorí ju pojali po svojom a spísali dielko „Kristus medzi nami“, ktoré v v náklade 2 miliónov kolovalo seminármi.

Tieto písomnosti, spolu s inými autormi ako Monika Hellwig a jej „Chápaním katolicizmu“ sú tým, čo systematicky korumpovalo moderných kňazov.

„Toto je moje Telo “ sa zmenilo na „vtelenenie sa v komunitu“.

Monika Hellwig bola riaditeľkou Asociácie katolíckých univerzít v USA do svojej smrti v roku 2005.

(V roku 1916 sa vo Fatime zjavuje tretí anjel. Ten, čo dal deťom prijímanie a držal nad nimi kalich s hostiou. Z hostie do kalicha padali kvapky krvi. Podal prijímanie a povedal:

„Príjmite telo a krv Krista.“ Potom ich naučil modlitbu, v ktorej sa okrem iného hovorí: „…Obetujem Ti najsvätejšie telo, krv, dušu a Božstvo Ježiša Krista, prítomného vo všetkých tabernakulách sveta…“ Zamyslite sa nad tou modlitbou. Bol rok 1916 a vtedy neexistoval u katolíkov trend pochybnosti o pravej prítomnosti Ježiša v Eucharistii. Bolo to proroctvo. Vďaka miliónom „Kristov medzi nami“ rozhodených po seminároch bolo odrazu na svete množstvo kňazov, do ktorých bola zasiata v seminári pochybnosť plus absolvovali záškodníci. )

Piliere viery – stvorenie, hriech, spása, liturgia, sviatosti , kňazstvo, cirkev, doktrína, morálka spiritualita – sa stali terčami liberálov. Z Holandska prišiel tzv. „Nový katechizmus“, v roku 1968 odsúdený Rímom.

V roku 1910 prevzali vládu nad Portugalskom slobodomurári, najantireligióznejšia skupina v histórii (od svojho 32. stupňa sú všetci satanisti).

V roku 1911 začala 1. svetová vojna.

Fatima začína

V roku 1915 Lucia a tri iné deti – nie Jacinta a Francisco – uvidia svetelnú guľu zostupujúcu z neba na zem. Vo svetle vidia anjela. Nehovorí. Tak začali fatimské zjavenia.

Rok 1917 prináša 2 demonštrácie v Ríme – jednu ako oslavu 200 rokov slobodomurárstva – lóže 1717 s obrazmi Lucifera a heslom:  „Diabol bude vládnuť vo Vatikáne a pápež bude jeho lokaj“.

Druhou bola potom oslava 400 rokov pribitia 95 Lutherových téz na dvere kostola v roku 1517.

Sv. Maxmillian Kolbe zahajuje činnosť Milície Nepoškvrnenej pojatej ako služba Panne Márii v konverzii sveta.

1917 pápež Benedikt XV. publikuje modlitbu k Panne Márii za mier vo svete.

O 8 dní , 13. mája 1917 sa Panna Mária prvýkrát zjavuje vo Fatime.

13.10. Lenin vpochoduje do Ruska.

Satan stále drží svoju 100 ročnú moc.

25.1. 1938 prisľúbené veľké svetlo sa zjavuje nad Európou. V tom istom roku sa začína 2. svetová vojna.

Lucia zasiela tajný list pápežovi , ktorý má byť otvorený v roku 1960.

Do roku 1981 je 73% sveta pod komunistickou vládou.
Od Fatimy zomrelo 170 milliónov ľudí:
50 mil. v II. svetovej vojne. 115 mil. pod Stalinom a Maom, 1 milión v Afganistane, 1 milión v Kambodži, 1 milión vo Vietname.

13.5. 1981 , na sviatok Fatimy je postrelený pápež.

V roku 1981 Národná konferencia biskupov USA zasiela pápežovi list so žiadosťou o konsekráciu.

1982 prebieha konsekrácia sveta Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Lucia hovorí, že neprebehla korektne.Tak svätý otec posiela do Fatimy svojho sekretára. Lucia a Maccias Cohair s ním sedia 6 hodín, preberajúc správny a presný popis postupu konsekrácie.

25.3.1984 pápež Ján Pavol a biskupi sveta konsekrujú Rusko Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Ruskí ortodoxní biskupi vstupujú do procesu. V kaplnke v Kremli zastupuje pápeža Mons. Pavel M. Hnilica a prednáša zasvätenie Ruska inkognito ako turista.

O niekoľko rokov sestra Lucia potvrdí, že Panna Mária konsekráciu prijala a dodží svoj sľub.

1884 -1984. To je presne 100 rokov od vízie pápeža Lea XIII. , doba, ktorú dostal satan na to, aby sa pokúsil zničiť Kristovu Cirkev.

Po konsekrácii v roku 1984

Po konsekrácii nastali „čudné“ veci. Explózia na Sibíri zničila najväčšiu ruskú muničnú základňu. Bolo to srdce ruskej moci a nikto to nevedel a nevie logicky zdôvodniť.

O 5 dní neskôr, 19.12, maršál Ustinov, minister obrany zomiera alebo je zavraždený.

O tri dni na to zomiera maršál Sodolov, druhý minister obrany.

V marci 1985 zomiera Černenko a hlavou Ruska sa stáva Gorbačov. Hoci komunista , je pokrsteným kresťanom, čo je novum. Hlása perestrojku a glasnosť – slobodu tlače a náboženského vyznania. Komunizmus padá. 15 krajín sa zbavuje jeho jarma a končí Varšavská zmluva.

V roku 1989 Lucia verejne oznamuje, že konsekrácia bola zavŕšená a že „Boh dodrží svoje slovo“.

V tom istom roku , 9.11. padá Berlínsky múr , Gorbačov sa stretá s pápežom a dáva prísľub náboženskej slobody.

1990, na sviatok Fatimy, 13.5. slobodu náboženského vyznania spečaťuje zákon. Na sviatok fatimského zázraku, 13.10, Gorbačov získava Nobelovu cenu mieru.

Gorbačov sa stretá s pápežom druhýkrát. Pápež mu hovorí, že vie, že to bol on, kto nariadil atentát na neho. Gorbačov prosí o odpustenie. ( Toto je príbeh, kde bola Lucia požiadaná o mlčanie .)

V roku 1991 ustanovenie diplomatických vzťahov Vatikánu a Ruska a tým prvýkrát otvorené dvere pre cirkvi latinského obradu.

1. máj 1991 sviatok sv. Jozefa Robotníka ukončuje „slávu“ prvého mája ako komunistického sviatku.

13. 5. 1991 pápež odchádza do Fatimy poďakovať Panne Márii za oslobodenie všetkých krajín, za záchranu svojho života a ukončenie vlády komunistickej ideológie.

19.8.1991 sa komunisti pokúsia zvrhnúť Gorbačova. Ale vyberajú zlý deň. Je 74. výročie augustového zjavenia vo Fatime. 22. augusta to vzdávajú. Je sviatok Panny Márie Kráľovnej.

13.10., na ďalšie fatimské výročie prichádzajú pútnici z Ruska do Fatimy. Priame prenosy a záznamy robí 150 ruských televízií a 350 rádií.

8.12. končí ZSSR.

O 12 dní sa Jeľcin stretá s pápežom v Ríme.

25.12. sa spúšťa poslednýkrát zo žrde červená komunistická vlajka s kladivom a kosákom.

Gorbačov rezignuje a posiela list Jánovi Pavlovi II.

Ďalších 15 republík je slobodných.

30.12. 1991 Lucia píše, že svet spozná, že porážka komunizmu nastala skrz Máriu.

V roku 1992 ďalší pokus o puč, tentokrát zosadiť Jeľcina. Jeľcin a ešte zopár stoja takmer s holými rukami proti plnej sile ruskej komunistickej armády. Ani jeden jediný nezomrie.

1992 končí Pravda.

Na Vianoce je komunizmus v Rusku vyhlásený za ilegálny.

V roku 1996 po „ružencovom útoku“ z Filipín padá 87 diktátorov sveta.

Kazanská ikona držaná 50 rokov vo Fatime sa vrátila do svojej baziliky.

V Moskve stojí špeciálny kostol postavený pre Národnú sochu Panny Márie Fatimskej.

Katolícka cirkev Ruska rastie rýchlejšie než kdekoľvek inde a semináre sú plné. Sloboda náboženského vyznania je v Rusku väčšia než na Západe.

Iná vec, ktorá vo Fatime odznela : „Rusko rozšíri svoje bludy po svete“ zostáva v platnosti. Hoci padlo 87 diktátorov, prevažne komunistických, niektorí sa potichu vracajú späť cez socialistický monetárny systém a najhorší z nich je v USA. Ekonomicky je Amerika dnes komunistickejšia než Rusko.

Trest a záverečný triumf

Ako pristúpiť k záverečnému posolstvu: „Na konci moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí a nastane obdobie mieru.“ ?

Na pochopenie odpovede treba študovať iné zjavenia hovoriace o treste a očistení. Strávil som niekoľko rokov dávaním týchto proroctiev dokopy (zaoberal som sa tými schválenými) a snahou o pochopenie postupnosti ako tento stav môže nastať. Prišiel som k záveru, že by to mohlo začať občianskymi vojnami kvôli zlému stavu ekonomiky. Ku koncu by sa mohli rozšíriť po svete , až kým 75 % populácie nezahynie. Boh, cez Máriine modlitby by toto všetko mohol zastaviť troma dňami temnoty a potom by zavládol na celom svete pokoj.

Zvážte, že občianske vojny a nepokoje prebiehajú práve teraz. Francúzsko, Amerika, Anglicko, Grécko, Španielsko, Stredný východ….Keď vysoká cena potravín zasiahne celý svet, nebude to možné zastaviť a trest sa môže začať.

Poznámka:

Čo sa ešte nestalo,  je zastrelený pápež…
(II. Fatimské tajomstvo)

(dopisovateľ)