Chvíľa pre pesničku – Ennio Morricone – Vtedy na Západe

638