Don Gobbi: Identifikoval znak šelmy?

1219

Keďže písmená www majú v hebrejskej abecede numerickú hodnotu 666 a týmto môžu byť identifikované ako číslo šelmy, ako v tomto duchu vysvetliť jeden z aspektov proroctva, ktoré uvádza, že „všetci malí i veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci budú označení znakom na pravej ruke a na čele , tak, že niekto nebude môcť kupovať ani predávať bez tohto znaku a tento znak je číslom šelmy“? (Zjv. 13: 16-17). Ako môžeme nosiť www na ruke? Zdá sa, že skutočný znak šelmy môže mať aj inú, neočakávanú formu, než je priamo mikročip pod kožou.
Je všeobecne akceptované, že znak šelmy popísaný v Zjavení je zápornou paralelou dávnej židovskej praktiky nosenia tefilinu, t.j. malých kožených obalov obsahujúcich úryvky z Písma, ktoré sa nosili na ruke alebo na čele počas bohoslužby v súlade s Deuteronómiom 6:4-8.
Tento zvyk bol široko praktikovaný v 1. storočí AD. Takéto nálezy sú známe z nálezov v Kumráne a Ježiš a apoštoli, ako následníci židovských tradícií tento zvyk bez pochýb dodržiavali. Keď si situáciu pretransformujeme do dnešných dní , čo ju pripomína najskôr, je nosenie všadeprítomných mobilných telefónov. A keď sa pýtame kde na ruke a pred očami sa môže nachádzať www, práve mobilný telefón ponúka perfektnú odpoveď. Podľa analytikov mobilné telefóny v budúcnosti nahradia kreditné karty ako prostriedok obchodu cez NFC (near field communications) technológiu. Momentálne je možné uskutočňovať drobné transakcie najmä na západnej pologuli a existujú plány do roku 2050 plne nahradiť hotovostné transkacie. Video ukazuje rýchle použitie tejto technológie:

Mobilné telefóny nájdeme všade na svete, od tých najbohatších krajín až po tie najbiednejšie. Penetrácia mobilov sa v súčasnosti odhaduje na 5 miliárd  – viď tu

http://www.bbc.co.uk/news/10569081

Takže ide o skutočný globálny fenomén, ktorý je dostupný bohatým aj chudobným. A sú to práve krajiny tretieho sveta, pre ktoré sú platby cez mobil mimoriadne atraktívne, pretože práve tu mnohí nemajú prístup k bankovým účtom, tých pár peňazí prechovávajú v hotovosti, čo podľa predpokladov rôznych dobrodincov, je zrejme ich najväčšia starosť v živote.

To už ale samozrejme prichádza na pomoc Bill Gates, sponzorujúci program pre milióny „nezabankovaných ľudí“ v rozvojových krajinách, aby im umožnil hotovosť uschovať a posielať tranféry prostredníctvom mobilných telefónov. ( Ódy na tento program k zhliadnutiu tu

http://www.gatesfoundation.org/press-releases/Pages/gsma-financial-services-through-mobile-phones-090217.aspx

Internetom vybavené telefóny tak skutočne splnia všetky predpoklady „znaku šelmy“, ako prorokuje svätý apoštol Ján . Už dnešné poznatky o elektromagnetickej radiácii spôsobujúcej rakovinu môžu v konečnom dôsledku vyústiť do takisto apoštolom predpovedanej epidémie.
Mobilné telefóny sa pravdepodobne nachádzajú aj v ďalšom prorockom hľadáčiku , a to u dona Stefana Gobbiho. Rok 1998 , podľa Gobbiho rok plnosti znaku šelmy, je totiž rokom dokončenia a následnej výroby prvého telefónu s možnosťou napojenia na internet. Don Gobbi doslova uvádza: „666 je indikované tretíkrát rokom 1998. V tomto čase slobodomurárstvo úspešne dovŕši svoj veľký projekt…..socha prvej šelmy bude adorovaná všetkými obyvateľmi zeme a tá bude označovať svojím znakom všetkých , ktorí chcú kupovať alebo predávať…“
(S. Gobbi: Kňazom, najmilším synom Panny Márie , angl. vydanie 1998, strana 499)
Miznutie klasických mobilných telefónov a ich nástojčivé vytláčanie „smart verziami“ je len potvrdením doteraz uvedeného. Praktickým riešením je spotrebiteľský tlak na oparátorov a výrobcov systematickým nastolovaním požiadavky na jednoduché aparáty bez týchto prídavných funkcií, prípadne dôsledná ignorácia týchto funkcií.
Podľa

unveilingtheapocalypse.blogspot.com