Dominikán p. Filip M. Štajner k voľbe prezidenta ČR: Zeman je menšie zlo

1932

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAMilí priatelia, od voľby  prezidenta Českej republiky prvý krát priamou voľbou nás delia už doslova hodiny. Ako naši čitatelia vedia, združenie o.z. Magnificat Slovakia sa už niekoľko rokov aktivizuje verejnými púťami a modlitbami na Staromestskom námestí v Prahe.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

A to za navrátenie slobodomurármi odstráneného Mariánskeho stĺpu (r.1918), a za duchovné prebudenie slovenského a českého národa, vrátane národov Európy.  Postavenie Mariánskeho stĺpu je na dobrej ceste. Otázka znie, či budúci český prezident dovolí, aby sa na Staromestské námestie Panna  Mária vrátila?

NUEVOS HABITOS DE LOS MIEMBROS DEL GREMIO DE MAREANTES PARA LA SEMANA SANTAAko sa český národ rozhodne, závisí aj od našich modlitieb, vyzývame  všetkých našich priaznivcov a modlitbové skupiny, aby sa za správne rozhodnutie občanov Českej repubiky ohľadne nastávajúcich prezidentských volieb intenzívne modlili.       Anton Selecký

Hovoria si „rodina“

schwarzenberg-300x225My sme uviedli výhrady voči 75-ročnému kandidátovi kniežaťu Karlovi Schwarzenbergovi, a to  z titulu jeho príslušnosti k najvyššiemu zoskupeniu organizujúcej sa slobodomurárskej svetovládytzv. Bilderberg  Group, v ktorej je knieža evidentne aktívny.  Kto číta posolstvá Panny Márie prostredníctvom Don Gobbiho, ten vie, že Panna Mária v nich o slobodomurároch a ich nebezpečnosti otvorene hovorí.

*******************************************************************

Obdobie veľkého boja

mary_eucharist_7_liquid_tears_crown„Je to obdobie veľkého boja medzi mnou a mocnou družinou, ktorá stojí pod velením červeného draka a čiernej šelmy. Marxistický ateizmus a slobodomurárstvo vedú toto zhromaždené vojsko, aby zviedli celé ľudstvo k zapretiu Boha a k rebélii proti nemu.

 Na čele tejto vojenskej družiny stojí sám Lucifer, ktorý dnes opakuje svoju výzvu postaviť sa proti Bohu a stavia sám seba ako Boha, ktorému sa treba klaňať. S ním bojujú všetci démoni, ktorí sa v týchto časoch vyliali z pekla na zem, aby zničili čo najviac duší.

S nimi sa spojili duše zatratených a tí, čo sa vo svojom živote stavajú proti Bohu, urážajú ho a preklínajú a idú cestou egoizmu a nenávisti, zla a nečistoty. Ich jediným životným cieľom je bažiť po pôžitkoch, ukájajú všetky svoje náruživosti, bojujú za triumf nenávisti, zla a bezbožnosti.“   

Panna Mária prostredníctvom Don Gobbiho 16. júla 1983

******************************************************************

Dominikán Filip M. Štajner

Na naše upozornenie ohľadne kniežaťa Karla Schwarzenberga sme dostali rôzne reakcie,  kladné i negatívne.  Ako posledný materiál uvádzame  vyjadrenie od vzácneho kňaza,  dominikána  Filipa M. Antonína Štajnera.

Je to kňaz, ktorý sa postavil verejne na obranu úcty k Najsvätejšej Eucharistii, ako aj proti nákaze sexuálnej výučby na školách: 

 Prinášame najprv niekoľko informácií o ňom samom:

ŠtajnerP. ThLic. Filip Antonín Maria Stajner III. OP na obr počas štúdií v USA  (* 1964 Karlovy Vary ) je český katolický kněz, dřívější člen dominikánskeho řádu. Vystudoval teologii na univerzitě ve Washingtonu. Na konci devadesátých let brojil proti zavedení podávání svatého přijímání na ruku v ČR, což bylo jedním z důvodů jeho vyloučení z řádu. Roku 2000 vážně onemocněl. Žít nyní může jen prostřednictvím dýchacích přístrojů a péče svých nejbližších.

Roku 2010 souhlasil s tím, aby byl připočten mezi signatáře petice Kněží proti sexuální výchově na školách. Od 1. srpna 2011 je včleněn jako kněz diecéze královehradecké.  Přeložil knihu O pravé mariánské úctě Ludvíka Maria z Grigniona z Montfortu (vydala Matice CM).  Viac na:

http://www.katopedia.cz/index.php?title=Filip_M._Anton%C3%ADn_Stajner

*********************************************************************

Bilderberg Group

********************************************************************

 „Čtyři roky předtím, než pro naše území bylo povoleno podávání Těla Páně na ruku, se mi stalo, když jsem sloužil mši svatou, že při svatém Přijímání jeden muž natáhl ruku. Ustoupil jsem tedy a muž stáhl ruce. Znovu jsem mu chtěl podat a on zase natáhl ruku. Chvíli jsme se tak přetahovali, až on rozčilen se vrhl na ciborium jáhna (diakona),, který stál vedle mě, a sám se obsloužil.

Štajner2Po mši svaté mi přišel do sakristie vynadat, že je kněz, žijící v zahraničí, a že si na mě bude stěžovat na biskupské konferenci. Odvětil jsem mu, že to klidně může, protože u nás podávání na ruku není povoleno, a i kdyby bylo, toho povolení bych nevyužíval.“ 

P. Filip Maria Štajner

(na obr. ochrnutý na lôžku)

http://katolicka-kultura.sweb.cz/stajner/stajner_sv_prijimani.html

Sv. Grignion píše: „Jestliže pro Boha neriskujeme, nikdy pro Něho neuděláme nic velkého.“ Tak mluví lidé zasažení Boží láskou… Ve všech ctnostech je třeba zachovávat zdravou míru, ale mírou lásky je milovat bez míry. Čím více, tím lépe. Kristus při Poslední večeři projevil lásku do krajnosti. Vlastností lásky je, že se samovolně rozlévá a neunavuje, nýbrž občerstvuje milovaného i milujícího.    P. Filip Maria Štajner

Rozhovor P. Filipa M. Štajnera pre týždenník SVĚTLO  o podávaní sv. prijímania „na ruku“

http://katolicka-kultura.sweb.cz/svate_prijimani-prijimani_na_ruku/svate_prijimani-prijimani_na_ruku.html

********************************************************************

P.Filip M. Štajner:  

Najväčší nepriateľ Cirkvi je nevedomosť katolíkov

V Poděbradech, dne 19. 1. 2013

Drazí v Kristu a Panně Marii,
přijměte pár slov k prezidentským volbám. Zdálo se téměř jisté, že půjde o souboj mezi Fischerem a Zemanem, ale máme tu Zemana a Schwarzenberga.
Zajímal mě názor tří vynikajících osobností církevního života, dříve vyučujících na teologických fakultách.

 Jeden z nich píše: „Schwarzenberg je členem skupiny Bilderberg, Zeman zase bude volen komunisty, nehledě na jeho členství v Lionsklubu. Tentokrát je volba pouze mezi Skyllou a Charybdou, a protože vidím, že oba jsou stejně nebezpeční, vidím jako jediné řešení zaujmout principiální postoj a nevolit nikoho z těchto dvou. Z obou kandidátů jsou oba propotratoví a přející homosexuálům.“

Druhý doporučuje k volbám jít a volit menší zlo, za které považuje Schwarzenberga. Třetí volí jako menší zlo Zemana.
Mnoho času jsme strávili hledáním informací o skupině Bilderberg a o Lionsklubu. Zatímco Lionsklub neznamená členství v zednářské lóži, ale je jakousi spřátelenou a náborovou organizací, skupina Bilderberg je nejtvrdší zednářskou a mocensko-židovskou organizací, samozřejmě tajnou nebo politicky korektně neveřejnou. Každoročně pořádá konference, na které zve vlivné politiky, finančníky a bohaté podnikatele.

Ví se, že zakladateli byli Rockefellerové, Rothschildové a podobní, kteří se hned po válce přičinili o založení OSN. Jejich cílem je nový světový řád bez Církve, bez Krista a nejspíš bez Boha, i když některým zednářům existence Boha nevadí, hlavně když se nevěří, že zasahuje do řízení světa.

Nejvyšší stupně zednářského rituálu obsahují zasvěcení Luciferovi. V praxi nový světový řád znamená zrušení národních států, zavedení jedné socialistické světovlády, totální kontrolu lidí, jejich čipování a drastické snížení počtu obyvatel planety za pomoci biologických zbraní.

Bilderberg se před lety postaral o zavedení AIDS, především k decimaci Afriky. Nedávno vynalezl ptačí a prasečí chřipku s očkováním, do něhož se přidávají látky způsobující rakovinu.

*********************************************************************

********************************************************************

Nedovedu si představit, že by skupina Bilderberg mezi sebe zvala někoho, kdo by nebyl dostatečně prověřený a osvědčený, tedy kdo by nebyl zednářem. Rod Schwarzenbergů v dějinách neměl problém se členstvím v zednářských lóžích, i když za to byl trest exkomunikace. Ke mně se z více stran dostala zpráva, že Karel Schwarzenberg je také zednářem, což je mnohem horší než komunista nebo politický levičák.
Schwarzenberg v ČT přiznal účast na dvou konferencích Bilderbergu, ačkoli figuruje na čtyřech seznamech pozvaných. Ty na rozdíl od jednání nejsou tajné. Mezi pozvanými byl např. Bush nebo Clinton nebo Obama, kteří se zakrátko stali prezidenty USA, samozřejmě demokratickou volbou. Podobně je na tom chudák současný šéf EU, resp. Rady Evropy nebo předseda Evropského parlamentu.
Nějaké informace z jednání Bilderbergu občas vynese pomocný personál jako číšníci nebo úředníci, i když řídící výbor se pak schází v podzemních zvukotěsných bunkrech jako správní zednáři. Jeden takový zednářský bunkr máme i v Praze pod Karlovým náměstím, samozřejmě jen pro místní lóži.
Tak prosím v tom jede naše šlechtická a katolická hvězda, multimiliardář Schwarzenberg, kterému 40 miliard není dost a i ve svém pokročilém věku se stále už léta snaží vysoudit další majetek na nevlastní sestře.
To, že se někdo prohlašuje za věřícího, ještě nic neznamená. V Písmu svatém čteme: „I zlí duchové věří, a třesou se hrůzou.“ (Jak 2,19)
Další informace o Bilderbergu a světové zednářské špičce jsou např. na adrese www.bilderberg.cz, (obsahuje i článek Hříchy Karla Schwarzenberga s podrobnějšími informacemi o něm), v internetovém článku Elitáři z Bilderbergu ovládají svět či v knize Daniela Estulina Pravdivý příběh skupiny Bilderberg. Doporučuji také shlédnout www.youtube.com/watch?v=KxT6v5Q6JWA (Aaron Russo – rozhovor).
Snad s těmito vědomostmi je každému zřejmé, že je jeho úkolem volit malou rybičku v louži místního zla, neboli levičáka Zemana, a ne velkou rybu v moři světového socialistického zla, které by brzy zaplavilo i naši zemi pod vedením katolického Schwarzenberga.

K tomuto důležitému kroku naší odpovědnosti Vám žehnám na přímluvu Panny Marie, která vymýtila všechny bludy, a připomínám, že největším nepřítelem katolické Církve je nevědomost katolíků.
P. Filip M. Ant. Stajner

http://hofirekjan.blog.idnes.cz/c/317770/Cirkev-je-na-strane-naroda.html

TV OROL: Slobodomurári (Prednáška)

Prednáška o téme, ktorá je predmetom záujmu a dohadov celé stáročia. Pôsobenie a zámery slobodomurárov v spoločnosti.
Prednáša tá najzasvätenejšia osoba. Slobodomurár, ktorý opustil rady tajnej spoločnosti a vstúpil do radov katolíckej Cirkvi.