„Deň Deklarácie“ Antikrista a jeho taktické inkognito

1783


Maitreya vie, že príchod Antikrista nie je pre kresťanov neznámy pojem. Preto nemieni vystúpiť pod nejakým menom, a to ani pod svojím vlastným. Aby nalákal ľudí – tak ako prarodičov v raji sľubom „budete ako Boh“. Benjamin Creme hovorca Maitreyu hovorí, že „Maitreyove meno nebude sprevádzať jeho prvé zjavenie sa, dovoliac ľuďom samotným, aby oni sami zhodnotili dôležitosť jeho poslania“.

Aký dôvod vedie Maitreyu k tomuto bezmennému vynoreniu sa – na to odpovedá sám hovorca Maitreyu, Benjamin Creme v čísle 11/99 časopisu Share international (Medzinárodné spolunažívanie), ktorý s ním uverejnil besedu:

[ Rád by som si pozrel „Deň deklarácie“ v televízii. Počul som, že to bude satelitné vysielanie. Treba mať satelitný prijímač? A čo obyčajné televízne kanály? Chcel by som vedieť čas a dátum vopred, nerád by som o toto vystúpenie prišiel…

Creme: Nebojte sa – vystúpenie sa udeje na všetkých televíznych kanáloch a všetkých televíznych prijímačoch. Dátum a čas nie je známy – závisí od rýchlosti, akou ľudstvo odpovie na jeho učenie a predbežné zjavenia sa. Keď bude urobené rozhodnutie, médiá o tom dajú vedieť.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Učiteľ večnej smrti

Stačí len zadať heslo na vyhľadanie „Maitreya“ na hociktorom americkom
internetovom prehliadači a o niekoľko sekúnd sa objaví minimálne 10 internetových adries s témou Maitreya.
Som cudzinec pri bráne. Som ten, ktorý klope. Som ten, ktorý neodíde. Som
váš priateľ. Som vaša nádej. Som váš štít. Som vaša láska. Som všetko vo
všetkom…
„Lord“ Maitreya

Kto si to trúfa povedať „som všetko vo všetkom“? Kto to „klope“? Kto je naša „láska“ a naša „nádej“? Tieto slová, ktoré prislúchajú svojím významom a obsahom Ježišovi, však povedal muž, ktorý žije v tomto svete a v tejto dobe.
Človek, ktorý čaká „na pozvanie ľudstva“. Neprejavuje sa ako väčšina bojovníkov proti Bohu, ani ako vodcovia veľkých siekt. Prichádza nanajvýš inteligentne, ľstivo, záhadne a nevtieravo. Prichádza ako učiteľ, ako záchranca, ako skromný muž, „jeden z mnohých“, ktorý nechce byť ani pomenovaný…

Svojho času som videl akčný film o agentovi 007. Upútala ma jedna zo scén, v ktorej v bunkri, zafúkanom sibírskym snehom, sedeli agenti KGB a prostredníctvom internetu prehľadávali materiály archívu na Ministerstve obrany USA. Vtedy mi to pripadalo takmer neskutočné. Avšak v tieto dni, keď sme s priateľom v takmer podobnom „bunkri“ vyberali stránky „lorda“ Maitreyu vo všetkých kútoch sveta, uvedomil som si praktickosť, ale aj diabolskosť tejto techniky. Tentoraz nám pomohla prísť na stopu nanajvýš zaujímavú.

Kto je to Maitreya

Maitreya je vlastné meno hlavy duchovnej hierarchie. Je známy v ezoterických kruhoch ako „Učiteľ sveta“. Je predstavovaný ako „Očakávaný“, a to najväčšími svetovými náboženstvami – ako Kristus, Mesiáš, Krišna, imám Mahdi a Maitreya Budha. Hovorca Maitreyu, bližšie nepredstavený Benjamin Creme, je bielovlasý, 73-ročný muž, vystupujúci na internetovej adrese lorda Maitreyu, ako aj na rôznych prednáškových turné. Už dlhé roky púta pozornosť svojimi podrobnými opismi zmien sveta, o ktorých hovorí, že „už sú na ceste“. Doslova hovorí:
„Naša planéta bude čoskoro počuť o osobe, ktorá sa volá „Učiteľ sveta“, a
ktorého osobné meno je Maitreya, Vodca medzi majstrami múdrosti, ktorí predstavujú skupinu „mimoriadnych bytostí“, slúžiacich ako strážcovia „božského plánu pre Zem“
. Hovorca „lorda“ Maitreyu Benjamin Creme hovorí, že Maitreya opustil Himaláje, kde žil vo svojom „samostvorenom“ ľudskom tele a dňa 19. júla 1977 odcestoval do Londýna, kde odvtedy pôsobí v juhoázijskej prisťahovaleckej komunite, pripravujúc sa na tzv. Deň deklarácie.

Deň deklarácie

Benjamin Creme tvrdí, že v tento deň sa „lord“ Maitreya objaví prostredníctvom celosvetovej televíznej siete (zrejme satelitnej – pozn. red.) a oznámi svoj plán. Každý divák bude Maitreyu vnímať „telepaticky“ vo svojej materinskej reči. Maitreya bude učiť vybudovanie novej civilizácie pre dobro všetkých. Benjamin Creme hovorí, že sa to môže stať v hociktorú dobu. Je to veľmi blízko – hovorí – môže to byť zajtra, o týždeň, o dva mesiace. O čom bude tento záhadný „záchranca“ učiť? Pripomeňme si ešte niekoľko známych javov:
Podľa skutočností, s ktorými sa v posledných rokoch stretávame, rozvíjajú sa
viaceré zaujímavé momenty. Týkajú sa najmä finančníctva a ekonomiky. Všetci vieme, že napriek dôrazu na trhové hospodárstvo a prepájanie jednotlivých ekonomických systémov vo svete čoraz viac rezonuje nebezpečenstvo krízy a ekonomického kolapsu.
Taktiež sme svedkami neúmerného zdôrazňovania priority peňazí, účelovosti kreditných kariet, kódov, existencií bánk, ktoré rastú aj u nás v stvárnení doslova fyzických a finančných hradov. Podľa všetkého sa zdá, že vzájomné prepojenie – aké dnes aj v prípade internetu presadzujú v ekonomike, ako aj v politike svetové tzv. integrujúce sily – je ideálne na ovládanie národov a štátov. A to preto, aby sa urýchlil stav, v ktorom ovládajúci prinúti ovládaného k naplneniu svojho plánu. Odpoveď nám na to dáva samotný Share international, mesačník šíriaci Maitreyove plány a myšlienky:

 

Dr. Kurt Richebacher, bývalý vedúci ekonóm a „managing partner“ v
nemeckej Dresdner Bank, hovorí: „Deflačný ekonomický kolaps je pred nami. Tento kolaps spôsobí zrútenie sa svetových búrz a posunie nás do temného obdobia úsporných opatrení a finančnej disciplíny.“
Ďalej Richebacher hovorí, že americkí ekonómovia ignorujú fundamentálne zákony ekonómie v prospech matematických modelov a predstáv Wall Streetu v Londýne. Richebacher tvrdí, že bude nasledovať pokles výroby a neúmerný rast dlhov. Jediný zázrak americkej ekonómie je udivujúca vôľa konzumentov požičiavať si – hovorí a označuje tento fakt za skutočnosť, ktorá zatiaľ oddialila Maitreyov Deň deklarácie.
Podľa Richebachera – ako uvádza San Francisco Examiner, USA, súčasné ekonomické pravidlá vytvorili finančnú „bublinu“, ktorej kolaps bude mať vážne následky. Podľa Los Angeles Time, aj súčasná internetová obchodná aktivita je „bublinou“ a pripomína mániu, typickú pre trhy, ktoré sú už pred celkovým zrútením.
Čo je pre nás najzávažnejšie: Benjamin Creme, hovorca „lorda“ Maitreyu, ovorí: My taktiež vidíme kolaps ekonomickej totality. Ekonomický systém,
všeobecne založený na trhových silách, sa približuje k svojej smrti. Je tu taktiež tretia totalita, ktorú bude treba rozbiť – náboženská totalita.
Religiózna totalita sa približuje k vrcholu svojej moci – hovorí Benjamin Creme – vidíme vzrast fundamentalistických skupín vo všetkých náboženstvách, aj v tolerantných vierach, ako budhizmus a hinduizmus. Je to dnes veľmi výrazné v islame a tiež v kresťanstve. Náboženská totalita bude posledná,ktorá
zmizne. Potom ľudstvo spozná po prvýkrát slobodu: politickú slobodu, ekonomickú slobodu, spravodlivosť a slobodu myslenia a viery.
Čo myslí hovorca Maitreyu Benjamin Creme pod pojmom „náboženský fundamentalizmus“? V našich duchovných „zemepisných šírkach“ sa pod „fundamentalizmom“ v náboženskom duchu chápe najmä striktné dodržiavanie evanjelia, duchovných právd a dogiem, ktoré by práve dnes niekto rád zniesol zo sveta alebo ich aspoň spochybnil relativizmom – teda, že všetko je vecou pohľadu, resp. názoru.

Medzi tieto fundamentálne náboženské skupiny z hľadiska Maitreyu (ako aj mnohých teológov) určite patria najmä mariánske hnutia a charizmatické či modlitebné zoskupenia. Tie v prvom rade má na mysli, keď hovorí o „náboženskej totalite“.

„Spiritualita“ Maitreyu
Aj tu nám dáva odpoveď sám hovorca Maitreyu Benjamin Creme: hovorí, že študoval písomnosti Heleny Blavatskej a Alice Baileyovej, ktorých knihy mali hlavný vplyv na celú tú rôznorodú škálu súčasných východných duchovných smerov, ktoré poznáme pod názvom New Age. Naši čitatelia sa už mohli s informáciami o New Age zoznámiť. „Madame“ Blavatská, bola členkou šľachtického rodu z Ruska, v roku 1875 založila v New Yorku Teozofickú spoločnosť. Medziiným učila, že ľudstvo sa má skontaktovať s duchovným
nekonečnom pomocou vyšších bytostí, tzv. majstrov múdrosti. Alice Baileyová, ktorá sa odtrhla od Teozofickej spoločnosti a založila vlastnú organizáciu „Arcane Society“, publikovala knihy, ktoré obsahovali tzv. diktované texty, ktoré dostávala od istého „majstra“, ktorý údajne predpovedal príchod novej civilizácie. Podľa profesorky náboženských štúdií na Loyola University v New Orleanse Catherine Wessingerovej k vývoju duchovného prúdu New Age veľmi prispela britská feministka Annie Besantová, ktorá bola prezidentkou Teozofickej spoločnosti v rokoch 1907-1933. Annie Besantová
to bola, ktorá predpovedala príchod „Učiteľa sveta“ a jeho úlohu, ktorá bude vykonávaná osobnosťou pod menom Lord (Boh) Maitreya.

Plán budúcnosti

Ako tvrdí Benjamin Creme, keď ľudia uvidia Maitreyu – zrejme v onen

pripravovaný Deň deklarácie – budú mať čo obdivovať. Jeho vznešenosť a hrdosť, jeho múdrosť a všetko zahrňujúcu lásku, jeho pripravenosť deliť sa so všetkým, čo má a čím je, a to so všetkými ľuďmi. Preto – podľa Benjamina Crema – „sa ľudia obrátia k nemu, aby ich viedol“. Maitreya podľa Crema predostrie ľudstvu Plán budúcnosti. Tento plán má údajne toľko prekvapení, že len málo ľudí by im mohlo dnes porozumieť. Predstavte si veľkomestá svetla – hovorí Benjamin Creme – osvetlené samotným Svetlom. Predstavte si dopravu, rýchlu a tichú, poháňanú samým svetlom, ďaleké svety a hviezdy priblížené na váš dosah.
(Lucifer v preklade znamená „Nositeľ svetla“.)

Zaujímavé je, že – ako hovorí Creme – sloboda vôle nemôže byť narušená,
preto Maitreya očakáva svoju príležitosť na „vynorenie sa“ a začatie svojej
misie otvorene – toto má odštartovať tzv. deň D – deklarácie. Maitreya je netrpezlivý dlhým čakaním. Ale aj tak – čas je veľmi blízko. Preto tí, ktorých úlohou je pripraviť jeho cestu, majú na to veľmi málo času. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má
málo času. (Zjav. apoštola Jána 12, 12)
 

Taktické inkognito
Maitreya vie, že príchod Antikrista nie je pre kresťanov neznámy pojem. Preto nemieni vystúpiť pod nejakým menom, a to ani pod svojím vlastným. Aby nalákal ľudí – tak ako prarodičov v raji sľubom „budete ako Boh“. Creme hovorí, že „Maitreyove meno nebude sprevádzať jeho prvé zjavenie sa, dovoliac ľuďom samotným, aby oni sami zhodnotili dôležitosť jeho poslania“.
Aký dôvod vedie Maitreyu k tomuto bezmennému vynoreniu sa – na to odpovedá sám hovorca Benjamin Creme v čísle 11/99 časopisu Share international (Medzinárodné spolunažívanie), ktorý s ním uverejnil besedu:
[ Rád by som si pozrel „Deň deklarácie“ v televízii. Počul som, že to bude satelitné vysielanie. Treba mať satelitný prijímač? A čo obyčajné televízne kanály? Chcel by som vedieť čas a dátum vopred, nerád by som o toto vystúpenie prišiel…
Creme: Nebojte sa – vystúpenie sa udeje na všetkých televíznych kanáloch a všetkých televíznych prijímačoch. Dátum a čas nie je známy – závisí od rýchlosti, akou ľudstvo odpovie na jeho učenie a predbežné zjavenia sa. Keď bude urobené rozhodnutie, médiá o tom dajú vedieť.

[ Prečo Maitreya nepoužije pri svojom vystúpení svoje meno?
Creme: Jedným z dôvodov je, že mnoho ľudí nevie, kto vlastne Maitreya je. On si praje, aby bol predstavený ako muž, jeden spomedzi iných, ktorý má myšlienky, o ktorých väčšina ľudí doteraz vôbec ani neuvažovala. Týmto spôsobom nespôsobí rozdelenie ani medzi budhistami, moslimami či kresťanmi. Hovorí, že ak by bol predstavený ako Kristus, niektorí by sa tešili, iní zasa by hovorili, že je to vlastne Antikrist. Takže by tu bolo obrovské rozdelenie v názoroch na jeho osobu. Ak by sa predstavil ako Maitreya, to by
zasa rozdelilo budhistov. Ak príde ako „jeden spomedzi mnohých“ – ľudia budú zaujatí predovšetkým jeho ideami. Každé jeho meno by bolo prekážkou ich spontánnej odpovedi na jeho idey. Musíme prijať jeho idey ako dobré, musíme chcieť sa rozdeľovať o všetky zdroje živobytia, musíme chcieť spravodlivosť a mier. Tak budeme náchylní povedať – toto je správne uvažovanie, chcel by som sa viac rozprávať s týmto mužom.
[ Ježiš povedal, že pred jeho druhým príchodom prídu falošní proroci, ktorým
nemáme venovať pozornosť…?
Creme: Áno – cirkvi dneška (katolícka i evanjelické) hovoria o tom, čo si myslia, že Ježiš urobí – že príde na konci sveta a zostúpi na oblaku oddeliť veriacich od neveriacich, potvrdiac tak, či boli alebo neboli počas života na správnej ceste. Nikdy sa to takto nestane! Ježiš je už vo svete, ten Ježiš, ktorý žil v Palestíne, je teraz veľkým majstrom a už osem rokov žije na okraji Ríma. Jedného dňa predstaví Maitreya Ježiša svetu ako jedného zo svojich apoštolov. Uvidíte tieto dve významné bytosti bok po boku po prvýkrát a spoznáte pravý vzťah medzi Maitreyom ako Učiteľom sveta a Majstrom
Ježišom. (potiaľ hovorca Maitreyu Benjamin Creme)

Ježiš im povedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: ,Ja som Mesiáš.’ A mnohých zvedú… Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.
Keby vám vtedy niekto povedal: ,Hľa, tu je Mesiáš’ alebo: ,Tamto je,’ neverte. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených… Keby vám teda povedali:
,Hľa, je na púšti,‘ nevychádzajte. ,Hľa, skrýva sa v dome,’ – neverte. Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka…
Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.

Potom vyslovuje ďalšiu pozoruhodnú vetu: Človek musí veci zdieľať alebo zomrieť. Kto sa
nedá zaevidovať, bude zrejme likvidovaný.

Kristus hovorí: Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrie – a – Ja som Cesta,
Pravda i Život.
Maitreya tvrdí: „Nechcem, aby ste vo mňa verili. Najprv ma zakúste vo vás.
Keď zakúsite vo vás, potom zistíte moju prítomnosť vo vás. Nie je to záležitosť viery. Chcem vyjadriť to, čo som cez vás – na to som prišiel. Neprišiel som založiť nové náboženstvo. Patrím každému. Nechcem, aby ste ma akceptovali alebo odmietali. Je to vaša vnútorná skúsenosť so mnou, ktorá je dôležitá…
Podľa mojej rady vám bude umožnené zmeniť tie inštitúcie, ktoré vyžadujú zmenu. Podľa môjho príkladu budete inšpirovaní siahnuť ku Zdroju Života samého. Mojou Láskou budete vzatí do Chrámu Pravdy a uvidíte Boha…“

Je nad všetky pochybnosti, že Maitreya mieni „zmeniť“ predovšetkým
Katolícku cirkev!

Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal Boh: ,Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!’?“
Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal: ,Nejedzte z neho a nedotýkajte sa ho, aby ste nezomreli!’“ Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z
neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a
zlo.“ (Gn 3, 1-5)

Je zvláštne, že Maitreya, ktorý chce tajomne vystúpiť v Deň „D“ a predstaviť sa svetu, sa „nechal“ odfotografovať na svojom zjavení sa v Nairobi (Keňa) v roku 1988. Je to časť „prípravy“ na očakávané „pozvanie“ ľudstvom? (Je to zatiaľ jediná známa fotografia „lorda“ Maitreyu.) Existuje ešte osoba, ktorá o sebe tvrdí, že je reinkarnovanou „Madam“
Blavatskou. Je to Austrálčanka Margaret Birkinová a tvrdí, že cez ňu prechádza duch Maitreyu. Zaoberá sa jasnovidectvom a liečiteľstvom a jej úlohou má byť vedenie kurzov Maitreyovho učenia.

„Dobrodinec“ Maitreya

„Lord“ Maitreya šíri – ako sme sa už zmienili – aj svoje posolstvá, akýsi druh „apoštolských listov“. Zdá sa, že pre väčšinu ľudstva, ktoré nebude vedieť, o čo ide, bude Maitreya skutočne vyzerať ako záchranca a dobrodinec. Posúďte sami:
„Zjavím sa skoro, ale najprv ukážem cestu novým smerom, ktorou musí človek
ísť, ak prežije. Najprv sa ľudia musia sami vidieť ako bratia, synovia jedného
Otca. Toto je podstatné preto, aby postúpili jeden krok bližšie k Najvyššiemu.
V celom svete sú muži, ženy a malé deti, ktorí nemajú ani najzákladnejšie
potreby pre to, aby zostali nažive a tlačia sa vo veľkomestách mnohých
najchudobnejších krajín sveta. Tento zločin ma napĺňa hanbou.
Moji bratia – hovorí ďalej Maitreya vo svojom „posolstve“ – ako sa môžete pozerať na týchto ľudí, ako umierajú pred vašimi očami a nazývať sa ľuďmi? Môj plán je zachrániť týchto ľudí, mojich maličkých(!), od istej smrti hladom a od zbytočnej smrti.
Mohlo by sa stať, že by ste sa zriekli tohto môjho vedenia, tejto príležitosti na
pozdvihnutie a pokrok? Nie, moji priatelia, nemyslím. Ukážem vám, že cesta pre človeka je cesta bratstva, blízkej spolupráce a vzájomného porozumenia a služby. Toto je jediná cesta. Všetko ostatné zlyhalo. Moji priatelia, iba ak človek nie je schopný toto urobiť, človek prestane existovať na tejto zemi.

Nehrozím, ale jednoducho konštatujem pravdu. Zostáva už iba málo času Môj plán je, že moje učenie by malo predchádzať moju prítomnosť a pripraviť moju cestu. Keď ľudstvo bude tak trocha(!) pripravené, bude počuť môj hlas. Medzičasom, moje námahy prinášajú ovocie, produkujú zmenu, priťahujú dohromady ľudí, národy a prinášajú novú nádej pre svet.

[ [ [
Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista… Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s
každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby…

(Druhý list Solúnčanom, 2, 1)
Neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta
vyšlo mnoho falošných prorokov. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na
svete.
(Prvý Jánov list, 4, 1)

Spôsob, akým Maitreya ponúka svoju osobu aj kresťanom, ktorí prijali za svojho Spasiteľa Ježiša Krista, pripomína starú ľudovú rozprávku o vlkovi, ktorý sa snaží napodobňovaním matkinho hlasu oklamať kozliatka:
Uvidíte ma veľmi skoro, každý svojím vlastným spôsobom. Tí, ktorí ma hľadajú z hľadiska môjho milovaného apoštola Majstra Ježiša, nájdu jeho kvality vo mne. Tí, ktorí ma hľadajú ako učiteľa, sú bližšie k cieľu, pretože to, čo som, je Učiteľ… Nič vás neoddeľuje odo mňa a čoskoro mnohí z vás si to uvedomia. Som s vami a vo vás. Ja sa pokúšam vyjadriť to, čo som cez vás. Pretože kvôli tomu som prišiel. Mnohí ma budú vidieť ako svojho Vodcu.
Mnohí ma nebudú poznať. Mojím cieľom je vstúpiť do života všetkých ľudí a cez nich zmeniť ich život.

 

Znamenia tmy

Pozoruhodné informácie o príprave „lorda“ Maitreyu priniesol taliansky časopis Il Segno (Znamenie) vo svojom novembrovom čísle r. 1999.

Podľa týchto informácií po celom Španielsku (ďalšia krajina so silnou katolíckou tradíciou!) je rozširovaný perfektný propagačný materiál, ktorý oznamuje, že sa približuje deň už dávnejšie ohlasovanej deklarácie. Il Segno píše, že tí, čo budú deklaráciu počuť a čítať, zacítia z nej „hlbokú lásku, akú nikdy predtým nepoznali, že to bude láska vnímateľná, hmotnej podoby a budú ju sprevádzať početné zázračné uzdravenia“.
Ako informuje Il Segno – hovorca Maitreyu Benjamin Creme cestuje v tomto čase po Španielsku a organizuje konferencie s ezoterickými témami, hlavne náukou Heleny Blavatskej. Jej teozofizmus hlása, že na svete sa objaví nový „líder“ ľudstva. Tento líder bude mať v programe boj proti Rímu a jeho kňazom, aby „vyhnal Boha z Neba“ a kresťanstvo „zmietol zo Zeme“.

Podľa mesačníka Il Segno sa od roku 1975 intenzívne šíria tieto myšlienky prostredníctvom hnutia New Age. Toto hnutie má široký vplyv predovšetkým v západnom svete, má vplyv na mnohé úseky života – napríklad i na obchod s potravinami, textilom a športovými potrebami (spôsobuje zrejme orientovanie sa na masovú reklamu konzumu). Šíri rôzne formy meditácie a sebakontroly, infiltruje sa až do politických strán a svetových organizácií. Toto hnutie je veľmi škodlivé – pokúša sa zaviesť v ľudskej spoločnosti uctievanie satana a jeho cieľom je zničiť Katolícku cirkev a nahradiť vieru v jediného Boha vierou v nového Krista (Antikrista).

Ako uvádza mesačník Il Segno, všetky slobodomurárske aj teozofické spoločnosti hlásajú, že zakrátko sa objaví muž menom Maitreya a predstavujú ho ako Krista, ktorého príchod sa očakáva. Il Segno prináša aj niektoré pozoruhodné skutočnosti, ktoré svedčia o nadchádzajúcom vrcholnom duchovnom nebezpečenstve. Ako doslova uvádza vo svojom novembrovom čísle r. 1999 – v tejto súvislosti treba na úvod povedať, že na všetkých
konferenciách, ktoré Benjamin Creme organizoval, sa vyskytlo niekoľko nevysvetliteľných javov.

Kolumbijský novinár P. Pitchon, žijúci v Londýne, sa zúčastnil na konferencii pod názvom „Znovuobjavenie sa Krista a učitelia Múdrosti“, ktorú organizoval Benjamin Creme. Pitchon doslova uvádza: „Na konci záverečného prejavu Creme rozopäl ruky, zatvoril oči a povedal, že prijmeme požehnanie Maitreyu – „Krista“. Len čo to povedal, zbadal som, že jeho tvár zmizla a nahradila ju úplne iná tvár, s výraznými orientálnymi črtami, ožiarená silným svetlom.
Nastalo hrobové ticho. Toto „požehnanie“ trvalo asi 15 minút. Uprene som hľadel do tej tváre. A keď sa nám stretli oči, zacítil som okolo srdca v celej oblasti hrudníka veľké vzrušenie, silný zážitok a zdalo sa mi, akoby z tých očí prúdila vlna energie. A to všetko malo kvalitu akejsi čistej lásky. Potom nasledovalo oznámenie, že po zverejnení deklarácie Maitreya podrobnejšie oboznámi so svojou doktrínou skupinu dvanástich učiteľov.

Budú to svetoví lídri, ktorí pomôžu zostaviť svetovú vládu a zaviesť jednotnú menu. Prijatie svetovej meny bude údajne dôkazom, že ľudstvo uznáva Maitreyu a že on je ten, ktorého ľudstvo očakávalo. Jeho vláda nemá byť nadnárodnou vládou ani diktatúrou, ale bude to federácia na spôsob britského Commonwealthu.
Spomeniem ešte prípad, ktorý som osobne zažil – píše Pitchon. V španielskej
Valencii som šiel na prednášku Benjamina Crema, ktorú usporiadal pod názvom „Udalosti, ktoré sú ohlásené na koniec časov“.
V predvečer prednášky mi organizátori umožnili zúčastniť sa na vystúpení Benjamina
Crema v internáte poslucháčov medicíny. Tu som sa mal dozvedieť viac o Maitreyovi. Ľudia tu stáli v preplnenej sále. Boli tu rodičia s deťmi, ktoré stále plakali, starší ľudia, možno chorí na priedušky, lebo stále kašľali. Keď predstavili Benjamina Crema a podali mu mikrofón, aby prehovoril, na sálu zaľahlo absolútne ticho, hrobové, neznesiteľné ticho, aké som ešte nezažil. Ani deti nezaplakali, ani starší ľudia nezakašľali. Prežívali sme pocity úzkosti, ktorá – ako sa nám zdalo – nemala konca. Potom Creme takto prehovoril:
„Prežili ste hlboké ticho. To je dôkaz, že nad vami sa vznášal duch Maitreyu,
aby vás požehnal.“

Nasledovali ďalšie vystúpenia, v ktorých sa pertraktovali názory odlišné od Biblie. Avšak rečníci odôvodňovali svoje tvrdenia aj citátmi z Biblie. Uvažoval som – píše Pitchon, že v diskusii položím túto otázku: Ak teda má prísť, ako hovoríte, Maitreya a pred druhým príchodom Krista má prísť Antikrist, nebude uvádzaný Maitreya, ak vôbec príde, predpovedaným Antikristom? Pretože otázky sa mohli dávať iba písomne, usúdil som, že na takúto otázku aj tak neodpovedia.

Vyšiel som zo sály. Vonku som sa utíšil a vrátil sa mi pokoj. Znova a znova som si kládol otázku, či by mohol byť tento Maitreya tou osobou, o ktorej sa hovorí v 1. kapitole Apokalypsy: Nezraniteľný, na pohľad podobný Kristovi, schopný robiť falošné zázraky, ktorý má vyriešiť hospodárske problémy a vytvoriť svetovú vládu. Bude to on, ktorý – ako hovorí Apokalypsa – sa dá uctievať akoby bol bohom, ktorý bude bojovať proti všetkým náboženstvám a bude vystupovať vo vlastnom mene? Ak by tomu tak bolo, tak potom by to bol Antikrist…“

Buďte pripravení čoskoro ma uvidieť. Buďte pripravení počuť moje slová,nasledovať moje myšlienky a ísť podľa môjho želania. Prijmite ma do seba a nechajte ma pracovať cez vás. Urobte ma časťou vás samých a ukážte ma svetu. Dovoľte mi prejavovať sa cez vás a poznať Boha. Nech Božské Svetlo, láska a sila jediného a svätého Boha sa teraz prejaví v rámci vašich sŕdc a myslí. Nech toto prejavenie sa vás vedie k poznaniu, že Boh prebýva ticho, teraz a naveky vo vnútri vás všetkých…
(Maitreya vo svojom „posolstve“ z novembra 1999)

Namiesto komentára
Viem, že klamstvo, ktoré príde na tento svet, bude také veľké, že otrasie najsilnejšími. Najsilnejšími! Bude to klamstvo, ktoré tento svet ešte nezažil, pretože Cirkev sa potrebuje očistiť. Ale keď zostaneš pri svojej MAME, potom ťa to klamstvo nemôže strhnúť. Keď zostaneš celkom jednoduchým, potom sa nedáš oklamať. Budú mnohí, ktorí toto klamstvo budú nasledovať…
vizionárka Iveta Korčáková, vizionárka z Litmanovej, 4. 11. 1995

124

Panna Mária prostredníctvom Dona Gobbiho:
Svedectvo Ducha vás privedie k pochopeniu celej pravdy. (18. mája 1997)
Na toto ľudstvo zošlem lúče lásky a svetla svojho Nepoškvrneného Srdca. Osvietia vám cestu, po ktorej musíte ísť, aby ste sa vrátili k Bohu po ceste obrátenia, modlitby a pokánia.
Lebo iba v mojom Nepoškvrnenom Srdci nájdete útočisko vo chvíli trestu. Keď do nej (Cirkvi) vstúpi človek neprávosti a dovŕši ohavné spustošenie, vyvrcholiace strašným rúhaním a všade sa rozšíri veľký odpad, vtedy moje Nepoškvrnené Srdce pozbiera malý zvyšok verných, ktorí budú v utrpení, v modlitbe a v nádeji očakávať návrat môjho Syna Ježiša v sláve. (13. mája 1994)
Opakujte so silou lásky modlitbu, ktorú som vás naučila: Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty! (22. mája 1994)

Rozmnožujte všade večeradlá modlitieb, o ktoré som vás prosila, ako bezpečné miesta, ako útočištia, kde sa môžete skryť pred strašnou búrkou, ktorá vás čaká. Vo večeradlách budete uchránení od zla a od všetkých nebezpečenstiev, ktoré vám hrozia. (31. decembra 1993)

Anton Selecký:  Diaľnica do pekla (rok 2000)

DialnicaDoPekla

 

https://www.magnificat.sk/old/htm02/026maitreya.htm

Reagujete:

Pozdrav Pán Boh.

Na margo Vášho článku o antikristovi alias maitreyovi Vám posielam zaujímavý obraz Lucu Signorelliho z prelomu 15. a 16.storočia v Orviete, ktorý namaľoval výstižne Antikrista, ktorý sa podobá na Pána nášho Ježiša Krista. Hoci podoba je veľká a zjavná a klame ľudí, dá sa spoznať, že je to Antikrist na základe toho, že počúva Lucifera, ktorý mu ticho čosi šepká do ucha. Chrám obchádzajú čerti.