Aktualizované: Dechtice: Krížová cesta na horu Boričky

1616

Prvonedeľná púte zo dňa 3. septembra 2017 v Dechticiach

Občianska výzva k výstave Body The Exhibition. Podporiť toto stanovisko môžete aj vy 11. 9. 2017 o 17. 30 hod. pred vchodom na výstavisko Incheba na Einsteinovej ulici v Petržalke

Slovensko navštívi spoluator knihy o odberoch orgánov v Číne „Krvavá žatva“

*****
Bratislava 5. septembra 2017 (TK KBS) Slovensko navštívi spoluator knihy o odberoch orgánov v Číne „Krvavá žatva“. V Aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave dnes o 17:00 h vystúpi s prednáškou “Kto sú ľudia z výstavy?”. Na prednáške spojenej s besedou kanadský právnik David Matas prezradí tajomstvo pôvodu tiel výstavy Body the Exhibition v Bratislave. Vstup je voľný. Kapacita auly je 120 ľudí. 
David Matas, kanadský právnik v oblasti ľudských práv je spoluautorom knihy o odberoch orgánov v Číne „Krvavá žatva“. Za odhalenie zločinov proti ľudskosti bol v roku 2010 nominovaný na Nobelovu cenu mieru. Významnú časť svojej kariéry zasvätil predchádzaniu a potrestaniu zločinov genocídy, čo dokumentuje napríklad jeho kniha „Ako postaviť nacistických vojnových zločincov v Kanade pred súd“ (r. 1985).
David Matas je spoluautorom investigatívnej správy o násilných odberoch orgánov v Číne. Časť správy sa venuje aj téme plastinácie a výstavám tiel, keďže táto téma s násilnými odbermi orgánov v Číne súvisí. 
Zahraničný hosť vystúpi aj tlačovej besede, ktorá sa uskutoční v stredu 6. septembra 2017 o 9:30 h v učebni B na Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Na tlačovej besede sa zúčastnia aj zástupcovia mimovládnych organizácií, ktorí predstavia výzvu adresovanú slovenskej prokuratúre a polícii, aby konali a zabezpečili dodržiavanie zákonov SR vo veci aktuálnej výstavy mŕtvych tiel v Bratislave. Súčasťou výzvy je aj apel na školy, aby sa tejto neetickej výstavy, ktorej telá pravdepodobne pochádzajú od čínskych väzňov svedomia, nezúčastnili a namiesto nej na spoznávanie ľudského tela radšej so žiakmi využili moderné a dostupné slovenské IT technológie.
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170905030

Príďte podporiť zachovanie ľudskej dôstojnosti

Do Bratislavy opäť zavítala, pod rúškom akéhosi zvláštneho druhu „humanizmu“, výstava stoviek exponátov pochádzajúcich zo skutočných mŕtvych ľudských tiel s nejasným pôvodom.

Nikto nevie vyvrátiť pochybnosti, že mnohé tieto mŕtve ľudské telá nainštalované do rôznych póz patrili nespravodlivo popraveným odporcom čínskeho režimu, ktorý trestá väzňov svedomia okrem najvyššieho trestu ešte aj plastizáciou.

Tvrdeniam, že títo väzni svedomia pred smrťou dobrovoľne súhlasili s posmrtnou zmenou ich organického tela na plast, bez akýchkoľvek overiteľných dokumentov, asi nikto len tak neuverí. Väčšinou sa proti čínskemu komunistickému režimu previnili iba tým, že bojovali za svoje ľudské či politické práva alebo náboženskú slobodu. Nepochybne sú medzi nimi aj kresťania, ktorých telá sú chrámom Božím, v ktorom prebýva Duch Svätý. Smutné je aj to, že sa medzi nimi nájdu aj deti. A my tento nechutný biznis ponižujúci ľudskú dôstojnosť, pri ktorom sa znevažujú mŕtve ľudské telá, ešte aj finančne podporujeme. Kto z nás by chcel v budúcnosti skončiť ako takýto výstavný exemplár?

Sme presvedčení, že žiadne ľudské telo by v kultúrnej spoločnosti nemalo byť ani po smrti predmetom zisku a preto by aj výstava preparovaných ľudských tiel mala byť na Slovensku zakázaná a plastizácia MŔTVEHO ĽUDSKÉHO TELA by mala byť zaradená medzi zločiny proti ľudskosti.

Preto vyjadrujeme podporu k odbornému stanovisku Slovenskej lekárskej komory, Ústavu zdravotníckej etiky a predsedovi KBS Stanislavovi Zvolenskému a vyzývame všetkých občanov Slovenska, aby toto nehumánne podujatie nepodporovali.

Podporiť toto stanovisko môžete aj vy 11. 9. 2017 o 17. 30 hod. pred vchodom na výstavisko Incheba na Einsteinovej ulici (v smere do Petržalky), kde sa uskutoční modlitbové zhromaždenie občanov na podporu protestných stanovísk proti výstave Body The Exhibition.

O.z. Aliancia za nedeľu (AZN), Iniciatíva 2016, o.z. Magnificat Slovakia, o. z. Dedičstvo otcov, o.z. Rastic; Panslovanská únia, Konzervatívne Slovensko, Spoločnosť A. Hlinku, Vospolnosť, Hlas občanov Slovenska.

Eva Zelenayová, Anton Čulen

Občianska výzva k výstave Body The Exhibition. Podporiť toto stanovisko môžete aj vy 11. 9. 2017 o 17. 30 hod. pred vchodom na výstavisko Incheba na Einsteinovej ulici v Petržalke