Dechtice, 8. júla 2012: Majte v srdci lásku!

633

Je prvá nedeľa v mesiaci, 8. júla 2012.  Slnko praží, teplota na teplomeri sa vyťahuje k 30oC, sem tam zavanie vetrík, i napriek k týmto horúčavám sa do Dechtíc schádza niekoľko stovák pútnikov z celého Slovenská, Čiech, Moravy, Poľská, Rakúska. Pútnici po modlitbe Anjel Pána a zaspievaní Mariánskej piesne spolu s vizionármi modlitbami svätého ruženca sa vydali na pochod k miestu zjavenie Panny Márie na horu Boričky.

Prvé zastavenie bolo pri kríži, kde sa pútnikom prihovoril vizionár Jozef  (na obr):

Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami. Dnešnú namáhavú púť obetujeme za Svätého Otca, nech mu Pán pomáha viesť Svätú Cirkev a hierarchiu v nej, aby sme zostali verní cirkvi, ktorú založil Ježiš Kristus o ktorej sám povedal, že ju pekelné brány nepremôžu. Verme mu a preto všetko zverme Panne Márii Matke Cirkvi, svätému Jozefovi a našim vierozvestcom svätému Cyrilovi a Metodovi, Svoradovi a Benediktovi. Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami.

Na vrchu Boričky sa spievali nábožne piesne k Bohu a Panne Márii a vzýval sa Duch Svätý. Vizionárka Simona sa modlila nasledujúcu modlitbu vyberáme :

Ježiš daruješ nám pokoj, liečiš moje rany a oslobodzuješ ma. Viem, že je ešte vo svete veľ zla a hriechu viem, že knieža temnôt, nepriateľ ľudí od počiatku vládca a klamár Satan nemá chvíľku pokoja, zrádza a mučí ľudí ich lásku a pokoj. Preto znovu dávam svoje áno Tebe Ježišu a nie Satanovi. Každé jeho zvádzanie zavrhujem a tiež akúkoľvek spoluprácu s ním. Ďakujem, že mi hovoríš, – neboj sa ja som Ťa vykúpil, Ty si cenný v mojich očiach, milujem Ťa, svoj život so položil za Teba a svojou krvou som zmyl každý Tvoj hriech si slobodný, tebe patrí moje kráľovstvo už sa nepozeraj dozadu, ale choď tam, kde Ťa posielam a konaj dobre skutky. Amen!

Potom sa modlil vizionár Martin vyberáme :

Ďakujeme Ti, že ťa môžeme každý deň volať mama, ďakujeme Ti Mária, že nás z celého srdca miluješ, ďakujeme Ti, že si prišla s Ježišom v náručí ako kráľovná pomoci a povedala si, že si nám prišla pomôcť spolu s Tvojim Synom. Ďakujeme Ti Mária za všetku Tvoju pomoc, že nám pomáhaš, my sami si to uvedomujeme. Toľko krát si zasiahla do nášho života. Keď držíš Ježiša v náručí, každé jedného z nás držíš v náručí.

Mária prosíme ťa pomáhaj nám, aby sme odovzdali svoj hriech, ktorý ničí naše životy, teraz prosíme Mária naša mama daj nám srdce odvážne, aby sme sa vedeli zriecť hriechu. Každý jeden v srdci prežívame zranenie, ktoré sme si priniesli a predtým ako sa začneme modliť Ťa prosíme, aby sme vedeli odpustiť všetkým tým, ktorí nám ublížili, aby sme požehnali tým, ktorí nás zranili, aby sme v Duchu  teraz objali tých, ku ktorým necítime lásku, aby sme oddelili od seba strach a prijali do svojho života lásku od Teba a Ježiša.

Panna Mária hovorí, že nám chce dávať toľko milostí, ale práve tieto zranenie nám bránia prijať ich a aby priniesli ovocie. Teraz vo chvíli ticha nazrime do svojho srdca a odovzdajme Ježišovi a Márii všetko to, čo nemá byť v našom srdci.

Aby Duch Boží mohol zostúpiť a zažiariť v našej duši a v našom srdci v našom živote, aby nás mohol premeniť. Odprosujeme  Ťa za všetky hriechy, ktoré neboli láskou, Bože na príhovor Márie, daj nám nové srdce.

Medzi modlitbou Slávnostného Svätého ruženca Vizionárka Simona čítala  posolstvá Kráľovnej pomoci:

Moje deti,

Ako milujem svojho Syna Ježiša, mojim želaním je, aby ste ho aj Vy milovali a nasledovali čisto a úprimne, milujte tak ako miluje on, robte dobro, aby ste mohli rozdávať pokoj a radosť ako on. Z hĺbky svojho srdca verte Ježišovi a uvidíte, akou nádhernou cestou vás povedie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.

Moje deti,

Chcem Vás vyzvať deti, aby vaše srdcia neboli tvrdé a zatvorené pre vašich blížnych. Vaše srdce deti a srdcia vašich blížnych prahnú po láske. Ak im otvoríte svoje srdcia Božia láska a milosť prenikne Vás i všetkých vôkol Vás. Dnes vás deti vyzývam, opätovne vyzývam, aby ste sa vydali na cestu lásky, ktorá vedie do neba.

Moje deti,

Dnes vás chcem pozvať k spoločnej modlitbe a k plneniu všetkých mojich posolstiev. Moje drahé rodiny, moje milé dietky vyzývam vás, aby ste v túto dobu opätovne a spoločne pokľakli pod kríž a odprosovali Boha Otca za všetky urážky. Boh Vám dáva svoje dary, tak ich prijímajte s otvoreným srdcom a s otvorenou náručou prichádzajte k svojim blížnym. Deti buďte príkladom, k tomu vám pomôže spoločná modlitba a vzájomné posväcovanie sa k svätosti a k tomu Vám žehnám. Veľmi vás milujeme.

Moje deti,

Moje deti,  dnes Vás chcem poprosiť o modlitby za kňazov, modlite sa, aby Vám boli dobrými duchovnými pastiermi, ktorí by svojim správaním sa a životom hlásali o Kristovi a jeho učení. Ježiš Kristus si ich povolal, aby sa stali živými zástupcami, im dal do rúk deti, aby sa starali o ich duše. Sú vašimi duchovnými lekármi odpúšťajú vám v Ježišovom mene vaše hriechy, aby ste mali čisté duše a srdcia. Kňazi potrebujú veľmi veľa modlitieb, aby ich Duch Svätý viedol, že by vám dávali dobré rady, ktoré by vám pomáhali k vášmu obráteniu sa.

Deti, keď sa budete modliť akékoľvek modlitby všetky obetujte za kňazov, pomáhajte im v práci modlitbou. Modlitba má veľmi veľkú silu. Najväčšiu silu má, keď sa modlite úprimne s láskou. Deti moje prosím modlíte sa za kňazov i biskupov, aby boli silní. Ich práca si vyžaduje veľkú silu Ducha, ktorý by neprestajne bojoval iba za Ježiša Krista. Deti nesmierne Vás milujem.

Moje deti,  Nemajte strach z vojen z rôzneho prenasledovania a všetkej zloby. Opäť vám chcem pripomenúť, že v srdci môjho Syna a v mojom Nepoškvrnenom srdci nájdete útočisko, preto sa denne zasväcujte našim láskou zasväteným spojeným srdciam. Môj Syn a Ja do nich skrývame celý svet a ochránime ho pred jeho biedou s dôverou sa na nás obráťte a nikdy nebudete sami. Útočisko v našich srdciach nájdu kňazi, rehoľníci, chudobní, bohatí, chorí i zdraví, veriaci i tí, ktorí nepoznajú Božiu lásku. Toto všetko Vám hovorím z veľkej Božej lásky.

Neskracujte svoje modlitby, uvedomte si, že keď skrátite svoje modlitby, skrátite svoj rozhovor s Bohom. Keď zanecháte modlitbu, zanecháte aj prítomnosť Boha vo vašom srdci a medzi vami. Deti, Vy potrebujete viac Boha, prítomnosť v tichu a v modlitbe.

ZJAVENIE  Kráľovnej pomoci: ( v 3 desiatku sv. ruženca)  trvalo 12 minút.

 

Vizionár Martin  GAVENDA:    Keď Panna Mária prišla, prišla s veľkou láskou všetkých nás so srdca pozdravila, modlil som sa s ňou Otčenáš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí potom som zveroval Panne Márii všetkých nás, zvlášť som odovzdával všetkých chorých a keď som sa modlil s Pannou Máriou modlitbu za chorých, vnímal som uzdravenie našich sŕdc.

Vnímal som aj to, že si do srdca dávame mnoho – krát aj to, čo nie je láska a namiesto lásky potom nosíme tie ťažkosti.Ale v modlitbe sme s Pannou Máriou vyprosovali , aby naše srdcia boli vždy láskavé, aby sme naozaj vždy nosili lásku v sebe a na konci sme spolu s Pannou Máriou všetkých žehnali.

 

**************************************

Ostatní vizionári sa s Pannou Máriou modlitby na určené úmysly

 

 

Požehnanie kňazov Mareka a kňaza z Rakúska

Túžba poznania Boha

ĎURIAČ Štefan, Zlaté Moravce, dôchodca

Vzhľadom, že v mojej minulosti som nebol taký horlivý veriaci, ani som nevyhľadával takéto milostivé miesta, veľmi som nehorlil za Pána, ale jedného dňa ma oslovila moja známa a pozvala ma sem do Dechtíc. Už pri prvom stretnutí som pocítil vo svojom vnútri túžbu po Bohu a prítomnosti Panny Márie. Moja viera sa začala prehlbovať a túžba po pravde a poznaní Boha rástla. Teraz mám nesmiernu radosť, že sem chodím, načerpám pokoj, upevním sa vo viere a prežijem nádherné spoločenstvo s Pannou Máriou a Ježišom.

Upevniť modlitbový život

Mária Frenková 20r. Nenince

„Na túto púť ma pozvali rodičia, šťastlivo som ukončila strednú školu a teraz by som si chcela vyprosiť požehnanie a vedenie pri hľadaní práce.

Celá rodina sme dali prednosť pred nejakým výletom k vode a rozhodli sme sa ísť sem na toto pútnické miesto.

Chcem si aj upevniť modlitbový život, lebo moc sa ešte nemodlievam, hlavne svätý ruženec. Aj o túto milosť budem prosiť a tiež za pokoj a zdravie pre celú rodinu.“

Hľadať pravdu o Bohu

Manželia Helena a Martin JORY a syn Martin

Martin:  „Do Dechtíc chodíme pravidelne, naše púte sú s úmyslom pomodliť sa a poďakovať Bohu za dobrá a požehnania, ktoré sa nám dostávajú. Za pokoj, ktorý tu načerpáme a posilnenie vo viere. Po takomto stretnutí aj odolávame mnohým nástrahám v manželstve a upevňujeme si tu vzájomnú dôveru a dobre manželské spolužitie.“

„Viera v rodine sa dá udržať len pravidelnou modlitbou a žitím viery. Je veľkým povzbudením byť na takomto mieste v tejto veľmi ťažkej dobe, keď na prvé miesto sa dostala mamona a morálka veľmi opadla, doba je veľmi náročná hlavne pre mládež, pretože mládeži sú ponúkané iné hodnoty života voľný život bez pravidiel a morálky, preto mládež je najviac ohrozená a tým aj rodiny. Len modlitbou a prijatím Boha do rodín do svojich sŕdc a žitím posolstiev Panny Márie by sa to mohlo zmeniť k lepšiemu. Pre tých, ktorý nepoznajú Božiu lásku, by som povedala, aby skúsili prísť na takéto miesta, uvidia, zažijú niečo, spoznajú spoločenstvo veriacich, možno ich to privedie k nádeji a budú hľadať Pravdu o Bohu.“

 Tex a foto:   Mária Víziková