Dechtice 5. sept. 2010: Štyri krajiny pri Kráľovnej pomoci

205

Je prvá septembrová nedeľa (5. septembra 2010) a v Dechticiach na námestie sa schádzajú pútnici z celého Slovenska, Maďarska, Rakúska a Česka.
Modlitbou Anjel Pána sa začína tradičná púť na Boričky, na miesto zjavenia Panny Márie. Pútnici sa cestou spolu s vizionármi modlia sväté ružence.
Pri prvej zástavke pri kríži vizionár Jozef pútnikov privítal a zaspievala sa pieseň To Slovensko naše…. Potom sa pokračovalo modlitbami k Piatim ranám a Krížová cesta. Na vrchu Boričky sa štyria vizionári spolu s pútnikmi modlili sväté ružence a medzi jednotlivými desiatky vizionárka Mária Gavendová čítala staršie posolstva Panny Márie,

Moje drahé deti,
Dnes by som Vás chcela vyzvať, aby ste mi odovzdali všetky vaše problémy a ťažkosti a ja ich predložím Bohu Otcovi ako dar. Dietky tento čas ste veľmi utrápené, utrápené pre nedostatok lásky, radosti a pokoja. Deti prečo neprijímate, Božiu lásku, keď Vám ju každý deň ponúkame prečo nimi opovrhujete, keby ste ich prijali do svojho srdca nezaťažovali by ste sa toľko. Deti všetkých Vás milujem bez rozdielu a chcem, aby ste sa modlili za deti, ktoré nechcú prijať Boha do svojho života a urážajú ho svojimi skutkami a niektoré deti dokonca popierajú jeho existenciu. Viem, že je ťažké modliť sa za tých, ktorí Vám ubližujú, ale nech Vám je posilou to, že ja milujem všetkých i tieto moje deti. Modlite sa za ne prosím. Ja Vás všetkých žehnám a nesmierne Vás milujem.

Moje drahé deti,
Naša láska sa rozlieva na Vás všetkých. Nekonečná láska Vás miluje. Ani jeden z Vás nie je schopní pochopiť moju nekonečnú lásku, Vy ju nemôžete pochopiť, lebo je to láska od Boha a ona sa nedokáže hnevať. Vy si myslíte, že keď zhrešíte, že Vás nemilujem. Ale mýlite sa. Keď ľutuješ svoj hriech z úprimného srdca vtedy sa znova vraciaš k mojej nekonečnej láske. Deti, nezabúdajte, že som stále s Vami keď je Vám najhoršie a keď sa cítite dobre som pri Vás a nikdy Vás neopustím. Stojím pri Vás a chránim Vašu lásku v srdci.

Moje drahé deti,
Deti, nech radosť vychádza z Vášho vnútra a nech je čistá a úprimná. Darujte sa do rúk Vášmu Bohu, darujte mu celé Vaše srdce plné starosti. Modlite sa deti, nech modlitba je ako Váš každodenný chlieb. Vyžarujte plne modlitby a radosti. Deti nechajte na sebe vidieť, že ste dietkami Božími.

Moje drahé deti,
Moje deti, dnes zvláštnym spôsobom prijímam do srdca všetkých ľudí, ktorí sa mi odovzdali. Nech spája našu bolesť s mojou bolesťou a moju lásku s Vašou láskou. Nech túžim objať láskou celý svet. Dôkazom mojej lásky Vám bude, že kedykoľvek budete prosiť s túžbou a dôverou ja sa Vám dám spoznať viditeľným spôsobom vtedy majte otvorené oči, uši, srdcia pretože ja Vám budem do nich vtláčať moju lásku. A ešte niečo moje drahé dietky a to je to najdôležitejšie čo Vám chcem dnes povedať milujte Ježiša milujte ho celým svojim srdcom on túži byť s Vami, chce sa Vám dať spolu so všetkými svojimi milosťami. Deti využite tento čas, ktorý máte. Veľmi Vás milujeme.

Moje drahé deti,
Moje deti, moja bolesť je spojená s ranami môjho syna s jeho presvätou krvou, ponárajte svoju slabosť do našej bolesti, lebo skrze bolesť Vám príde milosť. Neustále sa spájajte s presvätými ranami môjho Syna a vo všetkom neustále hľadajte Otcovu vôľu. Požehnanie Vám prinášam od môjho Syna. Buďte zjednotení s mojim srdcom plným lásky. Žehnám Vás deti skrze bolesť príde milosť.

Zverme všetko Mame

Vizionár Martin hovoril o zjavení Panny Márie :
Na začiatku som sa s Pannou Máriou modlil Otče náš a Sláva Otcu za živú a pevnú vieru pre všetky národy a Panne Márii som odovzdával všetkých nás ktorí sa duchovne spájajú v modlitbách, chorých a tých, ktorí ma prosili, aby som ich zveroval Panne Márii a všetkých nás som ponáral do lásky Panny Márie. Takým dnešným želaním Panny Márie je, aby sme sa vrátili k žitiu jej posolstiev.

Panna Mária povedala, že si robíme starosti z veci, ktoré nás trápia a ona nás prosila, aby sme všetko vložili do jej rúk, aby sme sa nebáli všetko jej zveriť ako Mame. Potom sme sa s Pannou Máriou modlili modlitbu za uzdravenie chorých.
Ostatní vizionári sa modlili určené modlitby. Na záver udelil požehnanie všetkým prítomným páter Romaňák z Gaboltova a všetkých pútnikov vo svojom príhovore povzbudil vo viere a láske.

Viera – sila obstáť

Katarína, Gaboltov
M- Rosa: Čo ťa oslovilo prísť z Gaboltova do Dechtíc a čo Ti dáva viera v Boha v živote a ako je to s vierou v Tvojom okolí ?
Katarína:
„Dostali sme súkromné pozvanie ísť sem od nášho pátra z Gaboltova. Mňa to veľmi oslovilo, lebo som tu ešte nebola a v srdci som pocítila túžbu ísť na stretnutie s Pannou Máriou, ktorá sa tu zjavuje už 15 rokov. Po dnešnom stretnutí vôbec neľutujem, že som pozvanie prijala. Hlboko som prežívala Božiu prítomnosť a prítomnosť Panny Márie.
Viera v Boha mi dáva veľkú silu vedieť obstáť v náročnom živote, dáva mi nádej prežiť deň v pokoji a keď prídu skúšky, dostávam silu prekonať a ísť s Pánom Ježišom a Pannou Máriou ďalej. Moja rodina je veriaca, ale okolie a ľudia v práci sú vzdialení od Božej lásky a ja chcem aj pre týchto ľudí byť svetielkom lásky a tak svedčiť o viere.“

Boh – pokoj a radosť

Lucia Moravčíková, študentka, Modra M ROSA: Čo znamená pre teba modlitba a viera v Boha?
Lucia:
„Rodičia mi odovzdali vieru a viedli ma aj k modlitbe, ale vtedy som si celkom neuvedomovala význam modlitby, a nenachádzala som v nej to, čo nachádzam teraz. Pozorovala som život ako sa vyvíja a ponuky dnešného života ma neoslovili, hľadala som viacej duchovna a čistotu života a tak som sa viacej zahlbovala do modlitieb a do rozjímania s Pánom a môj život sa zmenil. Nachádzam pri Bohu pokoj a radosť a keď ma čakajú aj starosti, skúšky v škole a postretnú ma aj problémy viem, kde mám ísť načerpať silu sú to takéto miesta, miesta radosti a pokoja. Dostanem tu povzbudenie do života a toto je aj úmysel môjho putovania.
Viera v Boha moc medzi mladšou generáciou nie je, mladí dávajú radšej prednosť volnému spôsobu života, bývam na dedine, tam skôr tu vieru praktizujú a žijú starší ľudia. Mne je to však ľúto, že mladý si nenachádzajú cestu k Bohu.“

Mária Víziková