Dechtice 4. Marca 2012: Krížová cesta a Zjavenie Kráľovnej pomoci

882

Milí priatelia, uvádzame krížovú cestu a modlitby dechtických vizionárov s Kráľovnou pomoci spolu s pútnikmi na prvú nedeľu 4. marca 2012.
Zároveň pripájame stanovisko ku údajnému posolstvu z Dechtíc, ktoré sa rozšírilo na internete.
Ku tomuto stanovisko uvádzame aj podobné stanovisko sestry Emmanuely z Medžugoria, kde sa dejú podobné prípady.

Stanovisko k „výzve“ šíriacej sa z Dechtíc od brata Jozefa zo Spoločenstva Božej Lásky

Vizionári z Dechtíc sa dištancujú od tohto posolstva. Toto posolstvo nepovedala Panna Mária – Kráľovná pomoci žiadnemu dechtickému vizionárovi. Avšak Matka Božia od počiatku Jej príchodov do Dechtíc pozýva a vyzýva ľudí, aby pristupovali čo najčastejšie k Sviatostiam a každý deň sa modlili modlitbu všetkých sv. ružencov. Pozýva na pôsty o chlebe a o vode každú stredu a v piatok, a tieto majú byť obetované na Jej úmysly.
V tomto čase takisto prebieha modlitbovo-pôstna reťaz, do ktorej sa môžu ľudia zapojiť a je obetovaná za Sv. Otca a na úmysly Panny Márie.

http://www.avemaria.sk/dechtice/?page=mrfa

vizionári
(Martin, Mária, Adriana, Simona, Jozef)

********

Pozor na „posolstvá“

Pozor, sú v obehu falošné posolstvá! Už celé roky sa šíri vo svete posolstvo pripisované sv. Panne, údajne odovzdané vizionárovi Ivanovi. Týka sa nešťastia v Libanone, atď. Ivan to výslovne dementoval. Okrem toho, štýl onoho posolstva nie je vôbec štýlom Panny Márie. Šíri paniku a odvracia pozornosť od toho, čo nás sv. Panna učí vo svojich posolstvách. Iné posolstvo, ktoré je tiež v obehu, aj to odovzdané Ivanovi, sa týka Francúzska. Aj to je nepravé! – Najistejšie je, držať sa posolstievseriozným sieťami napojenými na Medžugorie. Je to pasca, nechať sa chytiť týmito informáciami, ktoré prebúdzajú horlivú agitáciu a strach, skôr ako obrátenie srdca a pokoj. Každý by sa mal rozhodnúť pre toto: Keď nejaké „posolstvo“ nevykazuje istý pôvod, neodovzdávať ho celému svojmu zoznamu e-mailov! Tak by sa predišlo mnohým zbytočným zmätkom! Vrátiť sa k prameňu informácií, nájsť a odovzdávať pravdu.
Drahá Gospa, nechceme zaprieť ani Tvojho Syna, ani Teba! Čo by sme bez vás robili? Vy ste naša radosť, náš mier a pokoj, naša láska a náš dôvod, prečo žiť.
sestra Emmanuela, Medžugorie, 15. febuára 2012