Cíle iluminátů a Výboru 300

1167

Výňatek z knihy Conspirators Hierarchy: The Story of the Commitee of 300

vysvětlivka redakce; Zjednodušeně řečeno jsou Ilumináti vysoce postavení a téměř do všech satanisticko – okultistických praktik zasvěcení svobodní zednáři a to jak židovského, či nežidovského původu. Výbor 300 je 300 členný mocenský aparát sestaven výlučně z Iluminátů a je na třetím nejvyšším stupni hierarchie satanovi pyramidy. Nejvyšší je Lucifer, na druhém stupni je 12 nejvyšších zasvěcenců- druidů, kteří podléhají přímo zloduchovi a na třetím žebříčku je onen popsaný Výbor 300.

Cíle iluminátů a Výboru 300

* Ustanovit jednu světovou vládu / Nový světový řád NWO = New Word Order s jedním náboženským a finančním systémem. Představitelé světové vlády začali připravovat sjednocení všech náboženství ve 20. a 30. letech XX. století, když si uvědomili, že hluboké náboženské cítění je lidem vrozené, a že je mu třeba dát průchod. Proto se rozhodli že v budoucnu založí jednu celosvětovou „církev“, aby mohly být tyto potřeby ventilovány a řízeny žádoucím směrem.

* Zapříčinit úplné zničení jakékoli národní identity a národní hrdosti, což je primárním předpokladem pro to, aby mohl být funkční koncept jedné světové vlády.

*Dosáhnout toho, že dojde ke zničení všech náboženství, se zvláštním zřetelem na křesťanství. Jedinou výjimkou z tohoto konceptu je vlastní výtvor představitelů světové vlády, jenž byl zmíněn výše.

*Vybudovat systém řízení každé jednotlivé osoby prostřednictvím kontroly mysli, tedy systém, jemuž dal Zbignew Brzezinski název technotronika. Tato technika má za účel stvořit lidi, kteří by se podobali robotům a vytvořit takový systém, vedle něhož by teror Felixe Dzeržinského působil jako dětská hra.

*Zapříčinit ukončení veškeré industrializace a zničení výroby elektrické energie, jež se zakládá na užití nukleární energie a zajistit, jak představitelé světové vlády sami říkají, „přechod k postindustriální společnosti s nulovým růstem“. Výjimku z tohoto systému by mělo dostat odvětví, jež se zabývá počítači a dále odvětví služeb. Výroba v Americe, která ještě poté v zemi zbude, by měla být vyvezena do zemí jako je Mexiko, kde je možné v hojné míře využívat otrocké pracovní síly.

*Podporovat a případně legalizovat užívání drog a z pornografie učinit „uměleckou formu“, jež by byla akceptována širokou veřejností a stala by se nakonec něčím zcela běžným.

* Způsobit vylidnění velkých měst podobným způsobem jakým to učinil PolPotův zkušební režim v Kambodže. Zajímavým faktem je to, že PolPotovy plány na genocidu byly vypracovány v USA jednou z výzkumných nadací Římského klubu. Nad těmito plány měl dohled Thomas Enders, vysoce postavený úředník amerického Ministerstva zahraničí.

* Potlačit jakýkoli vědecký rozvoj s výjimkou takového, jenž by byl přínosem pro ilumináty. Obzvláště důležitým cílem iluminátů je potlačení jaderné energetiky pro mírové účely. Ilumináty obzvláště nenáviděné jsou experimenty s fúzí, o nichž se ilumináti a jejich šakalové v tisku vyjadřují s posměchem a pohrdáním.

* Způsobit prostřednictvím omezených válek v rozvinutých zemích a prostřednictvím hladomorů a nemocí v zemích třetího světa smrt tří miliard lidí do roku 2050. Lidí, pro které ilumináti užívají termín „zbyteční jedlíci“ (tento termín pochází z nacistické terminologie –p.p.). Výbor 300 (ilumináti) pověřil Cyruse Vance, aby sepsal zprávu, jakým způsobem by takováto genocida mohla být uskutečněna.

*Aby bylo možné oslabit morální základ země a demoralizovat pracující, je zapotřebí vytvořit masovou nezaměstnanost. Jak budou pracovní příležitosti mizet díky politice postindustriálního nulového růstu, která byla zavedena Římským klubem, zpráva předpovídá, že pracující budou demoralizováni a propadnou pesimismu. Mládež v zemi by měla být podporována v rebelii vůči stávajícímu řádu prostřednictvím rockové hudby a drog, aby tak podkopávala a případně zcela zničila jednotku rodiny.

* Aby mohlo být lidem všude na světě zabráněno v tom, aby sami rozhodovali o svých vlastních osudech, je třeba vytvářet jednu krizi za druhou a následně tyto krize „řídit“. Tímto způsobem dojde k tomu, že se pozornost obyvatelstva zaměří určitým směrem a obyvatelstvo bude zároveň v masovém měřítku demoralizované a apatické. V případě USA na tuto činnost již existuje agentura pro řízení krizí. Nazývá se Federal Management Agency (FEMA). O existenci této agentury jsem poprvé informoval v roce 1980.

* Zavádět nové kulty a pokračovat v prosazování těch, které již fungují. Toto zahrnuje i rockové hudební gangstery jako jsou např. Rolling Stones (gangsterská skupina, která je ve velké oblibě u evropské černé šlechty)

*Tlačit na vytváření náboženských kultů jako je například Muslimské bratrstvo, muslimský fundamentalismus, sikhové a provozovat experimenty s kontrolou mysli. Je zajímavé v tomto kontextu poznamenat, že pozdní Chomejní byl výtvorem Britské vojenské služby, Div 6, MI6. Detainí práce této služby přesně popsala proces, jakým poté americká vláda dosadila Chomejního k moci.

*Vyvážet do celého světa ideje týkající se „náboženské svobody“, aby bylo takovýmto způsobem možné podkopat všechna stávající náboženství, především křesťanství.

*Způsobit úplné zhroucení světových ekonomik a vytvořit totální politický chaos.

* Kontrolovat veškerou zahraniční a domácí politiku Spojených států.

* Co nejvíce podpořit nadnárodní instituce jako jsou Spojené národy, Mezinárodní měnový fond (MMF), Banka pro mezinárodní vyrovnání, Mezinárodní soudní dvůr a zbavit lokální intituce efektivity takovým způsobem, že dojde buď k jejich postupnému zastavení anebo k převedení pod kontrolu OSN.

* Infiltrovat a podvracet všechny vlády a pracovat zevnitř tak, aby bylo možné zničit suverenitu zemí, pro které tyto vlády pracují.

* Organizovat celosvětový teroristický aparát a vyjednávat s teroristy, jakmile dojde k teroristickým aktivitám. Je třeba připomenout, že to byl Bettino Craxi, který přesvědčil americkou a italskou vládu, aby vyjednávaly s únosci ministerského předsedy Mora a generála Doziera. Jen tak na okraj, Dozierovy bylo nařízeno mlčet o tom, co se mu přihodilo. Pokud by kdy porušil toto mlčení, bylo by s ním bezesporu naloženo stejným způsobem, jakým se Henry Kissinger vypořádal s Aldo Morem, Ali Bhuttem či s generálem Zia-ul- Haqem.

* Převzít kontrolu nad vzdělávacím systémem  na celém světě za účelem jeho úplného a absolutního zničení a následného přetvoření pro své účely.

/Autor textu, Dr. John Coleman, je bývalým pracovníkem britské tajné služby MI6 -p.p./.  Goals of the Illuminati and the Commitee of 300, vyšel na www.educate-yourself.org, překlad pro Freeglobe.cz R. Václav.

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1958-21-cilu-iluminatu-a-vyboru-300.aspx

 

Zlý príklad pastierov, alebo: Prečo sa naším biskupom lámu pastierske palice?

 Pred nedávnom mi prišla emailom fotografia odvolaného arcibiskupa s akousi drevenou pastierskou palicou, nad ktorou bolo napísané: „Bezákova berla v tvare hada, náhoda?“. Hneď som si spomenul, ako sa už v deň vysviacky odvolaného trnavského arcibiskupa stala jedna veľmi zaujímavá udalosť, ktorá sa v Cirkvi zase až tak často nestáva. Ba dovolím si povedať, že takéto udalosti sa dejú asi tak často, ako odvolanie arcibiskupa pápežom. Vzhľadom na to, že Boh riadi naše dejiny a nič na svete sa nedeje len tak, ako keby nám Všemohúci Boh chcel už touto zvláštnou udalosťou niečo naznačiť, alebo povedať. 

Trnavský arcibiskup totiž na prekvapenie mnohých, nemal pri sebe kovovú pastiersku palicu, akú používa väčšina biskupov na celom svete, ale mal pri sebe už počas tohto slávnostného okamihu veľmi netradičnú pastiersku palicu vyrezanú z dreva, ktorej vrchná časť pripomínala hada. Zvláštne na tom všetko bolo najmä to, že novo vysvätený arcibiskup sa o túto svoju palicu, krátko na to oprel tak nešťastne, že ju zlomil.

Táto udalosť, ktorú som nevidel, ale len zachytil z médií, vo mne tak zarezonovala, že som na ňu často pri večernej modlitbe z deťmi za Cirkev a našich biskupov myslel. O to viac, keď média začali prinášať informácie o bolestivých vzťahoch a nie moc zdvorilých vyjadreniach arcibiskupa na adresu emeritných trnavských biskupov. No možno sme už vtedy nechceli ani nič vidieť, ani nič počuť.

Ako keby to všetko nestačilo, tak som sa stal po veľmi krátkom čase očitým svedkom veľmi podobnej udalosti, iba s tým rozdielom, že sa stala inému biskupovi, na inom mieste a biskupská palica bola kovová.

 Celý článok TU: http://www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=zly-priklad-pastierov-alebo-preco-sa-nasim-biskupom-lamu-pastierske-palice&cisloclanku=2012070009