Česká republika: Biskup Cikrle vyzývá k postu a modlitbám

512

Cikrle1Milí priatelia, dostali sme od našich kolegov z Českej republiky výzvu na modlitby od brnenského  biskupa Mons. Cikrleho (na obr.) ohľadne registrácie potratovej tabletky.  Keďže tento problém má aj Slovensko, prosím o pripojenie sa ochotných aktivistov k modlitbám.

* * *

Brněnský biskup Vojtěch Cirkle vybízí věřící k soukromým či společným modlitbám v pátek 15. února 2013 – na první pátek postní doby – v souvislosti se snahami registrovat v České republice potratový přípravek RU-486. 

Jak již mnozí víte, v České republice probíhají jednání o legalizaci potratového přípravku RU-486 (Mifegyne), který je určený k usmrcení dítěte do 9. týdne těhotenství. (Podrobné informace o tomto přípravku i jeho účincích je možné najít na internetu.) Hnutí pro život v České republice připravilo petici proti registraci přípravku RU-486, kterou podle svých možností můžete podpořit.

Ovšem prostředky nás věřících v boji proti zlu jsou mnohem širší a nemohou spočívat pouze v podepsání petice. Proto na první pátek letošní postní doby (15. února 2013) vybízím vás i vaše farníky k soukromým či společným modlitbám na tento úmysl, k vědomému a citelnému postu, případně k almužně na nějaký dobrý účel.

Tento den budu takto prožívat s každým z vás, kdo se připojí.

S požehnáním
Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

6.2.2013, biskupstvi.cz

http://www.prolife.cz/?a=72&id=2133

Novéna k Pražskému Jezulátku

za odvrácení registrace smrtících potratových farmak

První den

Milé Dítě Ježíši! Jsme zde u Tvých nohou. Obracíme se k Tobě, který jsi všechno. Tolik potřebujeme Tvou pomoc! Daruj nám, ó Ježíši, svůj pohled plný milosrdenství a pospěš nám na pomoc v naší nouzi, neboť Tobě není nic nemožné.   Otče náš — Zdrávas — Sláva Otci

 Pro své božské dětství, Ježíši, dej, pokorně prosíme, ať je v naší zemi obnovena kultura života a ať nejsou povolené chemické prostředky způsobující smrt počatého dítěte v lůně jeho matky.

Dítě Ježíši, na přímluvu Tvé matky Panny Marie, která Tě s láskou nosila pod srdcem, a svatého Josefa, muže pevné víry, který byl Vaším statečným ochráncem, vyslyš naše prosby za ochranu života nenarozených dětí. Dej, ať rodiče poznají krutost umělých potratů a najdou odvahu s láskou přijmout všechny své děti.

Dárce života, odpusť naši lhostejnost k různým formám ničení Tvého díla a dej nám milost, abychom dokázali bránit lidský život od početí do přirozené smrti. Vždyť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.                                                                                                                                                         Amen.

Panno Maria, Ochránkyně lidského života. Oroduj za nás.       Svatý Josefe. Oroduj za nás.

CELÁ NOVÉNA TU:

Novena k Jezulatku

Prentisovi RU486

ru486