Budú vraždiť injekciami?

314

Agentúra  НОВОСТИ  (Novosti), (17. januára 2011)  Ruský prezident Dmitrij Medvedev podporil myšlienku rozsiahleho očkovanie v Rusku, ktoré má „zabrániť rakovine krčka maternice“, oznamuje RIA Novosti. Podľa slov prvého podpredsedu vlády, ak toto opatrenie ukáže svoju účinnosť, očkovacia látka môže byť zaradená do celoruského kalendára očkovania.

Vyhlásenie Medvedeva odznelo na porade o zdokonalení lekárskej pomoci matkám a novorodencom, ktoré prebehlo 12. januára v Moskovskom oblastnom prenatálnom stredisku.

Otázka uplatňovania vakcíny proti rakovine krčka maternice rozvíril jeden z účastníkov porady, riaditeľ Moskovského vedecko- výskumného ústavu pôrodníctva a gynekológie Vladislav Krasnopoľskij. Poznamenal, že v USA tento preparát sa už využíva pri očkovaní mladistvých.

Budú dva druhy injekcií:

1. Injekcia určená pre dievčatá vo veku 12- 20 rokov. Bude za zavádzať pod zámienkou ochrany pred rakovinou prsníka alebo maternice. V škole bude povinná. Obsah je zhodný z injekciami, ktorými sterilizovali dievčatá v Mexiku, v Nikarague a v Iraku.

Dôsledky na organizmus: Vytvorenie nepretržitej, tzv. „klamlivej tehotnosti“ a potrat v 3- 4 mesiaci tehotnosti. Okrem priameho účinku, daná injekcia má obrovský psychický účinok, pretože mnohonásobné potraty v neskorom období tehotenstva vytvoria panický strach pred otehotnením.

2. Injekcia určená pre ženy staršie ako 45 rokov.

Obsahuje imunoglobulín človeka a geneticky upravených organizmov.

Dôsledky na organizmus: Rýchly vznik imunity s pomocou zavedenej „mladej“ imunity, s jej nasledujúcim prudkým znížením počas 2- 2, 5 roka  do nuly, t. j. nemožnosťou organizmu odolávať hocijakej infekcii.

(krátené).

http://www.golos-epohi.ru/?ELEMENT_ID=1132