BLÍŽI SA VÝROČIE 100 ROKOV OD ZJAVENÍ PANNY MÁRIE VO FATIME

5962

Rok 2017 sa blíži. 2017 – rok významných výročí:

500 rokov od reformácie,

300 rokov slobodomurárstva,

100 rokov od októbrovej revolúcie v Rusku – ale aj

100 rokov od zjavenia Fatimskej Panny Márie.

Zabudnime na jubileá Luthera, slobodomurárskych lóží a Lenina, ktoré by sa mali skôr riešiť ako smútočné obrady. Sústreďme sa skôr na udalosti vo Fatime.

1917 – šesť zjavení Panny Márie vo Fatime, prvé 13. mája 1917 a posledné 13. októbra 1917.

Rok 1917 je predposledným rokom prvej svetovej vojny. Je poznačený krvavými bojmi a veľkými ofenzívami.

Rok 1917 je súčasne aj prevratným osudovým rokom: Dobrý mesiac pred prvým mariánskym zjavením vo Fatime, 6. apríla, vyhlásili USA Nemeckej ríši vojnu a tak vstúpili do prvej svetovej vojny. A 8. apríla prepašovalo nemecké armádne vedenie Lenina z Zürichu do Ruska. Presne mesiac po poslednom mariánskom zjavení vo Fatime začína Lenin ruskú revolúciu, ktorá svet natrvalo zmení.

Dve uvedené udalosti, vstúpenie USA do vojny a ruská revolúcia budú pre vojnu rozhodujúce a v r. 1918 povedú ku koncu prvej svetovej vojny.

máj 1917, deň prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime, je poznačený pozoruhodnými udalosťami v Moskve, Ríme a vo Fatime samotnej, ako informoval páter Georg Scharf OMI v knihe „Fatima aktuálne“:
„13. máj 1917, Moskva: Deň prvého zhanobenia kostola v predvoji revolúcie!máj 1917, Rím: Eugenio Pacelli, neskorší pápež Pius XII. je na poludnie vysvätený za biskupa, aby potom ako nuncius v náročnej misii bol poslaný do Nemecka ako „posol pokoja“.máj 1917, Fatima: Farár Manuel Marques Ferreira káže na slávnostnej svätej omši o novej encyklike Benedikta XV. Pápež v nej vyzýva svet k modlitbovej krížovej výprave za pokoj na príhovor Božej Matky.

1917 – 2017: Mariánske zjavenia vo Fatime majú od počiatku priam politickú výbušnú silu. V treťom zjavení 13. júla 1917 Božia Matka hovorí o konci vojny, o inej horšej vojne, o Rusku. A túto politickú výbušnú silu má Fatima dodnes, ako to páter Scharf spracoval:

Fatima je a zostáva spočiatku len pútnickým miestom Portugalska. Až neskôr, najmä počas druhej svetovej vojny, a ešte viac po nej, sa zjavenia dostávajú na javisko dejín.

Druhá svetová vojna mnohými ľuďmi otriasla a tak boli ochotní prijímať posolstvo z Fatimy. Občas sa zdalo, akoby ho chcel vypočuť celý svet. No táto ochota pomaly, postupne mizla.

S atentátom na pápeža Jána Pavla II. sa Fatima znova viac dostala do povedomia, krátky čas sa o nej hovorilo. Atentát bol spáchaný, ako vieme, na výročie Fatimy 13. mája 1981 presne v hodinu, v ktorej sa Božia Matka zjavila. Čoskoro však opäť nastalo okolo Fatimy ticho.

V noci na 19. augusta 1991, na výročie štvrtého tamojšieho mariánskeho zjavenia, sa v Rusku začal puč stalinistov. V predvečer sviatku Panny Márie Kráľovnej 22. augusta dostáva svetová verejnosť oslobodzujúcu správu o potlačení puču. Jeľcinovi sa to podarilo s pomocou vysielača, ktorý mu mohla dať k dispozícii nemecká nadácia „Ostpriesterhilfe“ (Pomoc východným kňazom) vďaka nádhernému Božiemu zásahu.

Z vďačnosti dal Jeľcin potom 13. októbra vysielať reláciu o Fatime na 150 televíznych a 350 rozhlasových staniciach. Dostalo sa jej takej odozvy, že 7. novembra – práve na výročie októbrovej revolúcie – reláciu znova odvysielali. Nemecká tlač, aj tá cirkevná, o tom však pomlčala. Napriek mlčaniu zostáva Fatima stále aktuálna.

A čo možno v r. 2017 očakávať? To prirodzene nevieme. A vyjadrovať sa o tom, by jasne prekračovalo historický pohľad. Nech sa však v r. 2017 prihodí čokoľvek, chceme tu písomne zachytiť len tri závery:

– Historický pohľad na mariánske zjavenia vo Fatime nás odvádza od skráteného pozitivistického náhľadu na dejiny a privádza k hlbokému zamysleniu sa nad históriou.

– Mali by sme skúsiť rozpoznávať znamenia doby a viac dôverovať Božej prozreteľnosti. Cirkev nemožno zničiť zvonka a ani zvnútra! Môže sa stať, že bude ako Jób strašne trpieť, ale na konci stojí plnosť života.

– Fatimské posolstvo je v najvyššej miere aktuálne. Boh sa v novšej histórii sotva niekedy tak zreteľne vyjadril, ako sa to stalo vo Fatime. Pomyslime iba na slnečný zázrak. Nemali by sme Fatimu naďalej tak trestuhodne zanedbávať, ako doteraz.