Aktuálne: USA skúšali tsunami ako zbraň (a i.)

479

noviny1Projekt tuleň. Američané za války testovali bomby vyvolávající tsunami

2. ledna 2013  14:56
Spojené státy a Nový Zéland během druhé světové války tajně testovaly bombu, která měla vyvolat tsunami. Testy ukázaly, že série deseti mohutných podvodních výbuchů může vytvořit přívalové vlny o výšce asi deseti metrů, které dokážou zaplavit menší město.
Ničivá přívalová vlna se valí na japonské pobřežní město Iwanuma. (11. března 2011)

Takto se tsunami valilo Japonskem v březnu 2011. Podobným způsobem chtěli zemi vycházejícího slunce zasáhnout za druhé světové války i Američané.| foto: AP

Nálože způsobující mohutnou přílivovou vlnu, která by zničila města ležící na pobřeží, byly alternativou jaderné bomby. Přísně tajná operace byla označena Project Seal (Projekt tuleň) a zahrnovala testovací exploze zhruba 3 700 pum.

„Kdyby atomová bomba nepřinesla takové výsledky, jaké přinesla, mohli jsme místo toho zaplavovat lidi tsunami,“ řekl agentuře AFP novozélandský spisovatel a filmař Ray Waru, který podrobnosti otestechnalezl ve volně přístupných novozélandských vojenských archivech…
.Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/americane-za-valky-zkouseli-bomby-vyvolavajici-tsunami-p21-/zahranicni.aspx?c=A130102_145417_zahranicni_aha

 

6. 1. 2013 – Deň modlitieb za Sýrii – výzva Veronicy Williams

Drahé sestry v Kristovi!
Prajem Vám aj Vašim rodinám veľmi šťastný a svätý nový rok. Nech Vám rok 2013 prinesie veľké požehnanie a pokoj.
Veronika navrhuje, aby čo najviac členiek Modlitieb matiek usporiadalo tieto modlitby na sviatok Zjavenia Pána 6. januára a ak je to možné, aby sme sa v tento deň postili.

Zajatý sýrsky vojak – kresťan 

christian-syrian-soldier-2

 

Deň modlitieb za Sýriu

Drahé sestry v Kristovi!

Nedávno som počula, že arcibiskup Aleppo v Sýrii sa dozvedel o modlitbách matiek a chcel by toho vedieť viac. Povedal nám, že mnoho ľudí v Sýrii trpia nedostatkom, nemajú chleba, vodu, elektrinu. Požiadal nás, aby sme sa modlili za kresťanov, ktorí sú perzekvovaný alebo dokonca zabíjaní a unášaní.

Tiež nás požiadal, či by sme mohli usporiadať celosvetový Deň modlitieb za dúfam, že aj vy môžete podporiť túto vec – ako viete, sme aktívne spoločenstvo, a tak sa snažíme reagovať na všetko, čo sa od nás žiada.Uvedomujem si, že je to oznámenia na poslednú chvíľu (tamojšej situácie je veľmi naliehavá), a preto tiež prosíme o ďalší deň modlitieb neskôr počas roka.

Boh vám všetkým žehnaj.
S láskou v Kristovi,
Rozrazil

****************************************************************

O zavraždenom kňazovi Přemyslovi Coufalovi

(vysielalo rádio
Slobodná Európa dňa 18,3 1990)

Zvuková nahrávka v 3 častiach.
Časť 1.
http://www.youtube.com/watch?v=R7tvX2-zYYk&list=UUeMu2dHkh2uYVvXLdYDjjKA&index=53

Časť 2.
http://www.youtube.com/watch?v=gv61jq1CPz0&list=UUeMu2dHkh2uYVvXLdYDjjKA&index=52

Časť 3.
http://www.youtube.com/watch?v=g9-4MfgbNgw&list=UUeMu2dHkh2uYVvXLdYDjjKA&index=51

Anglikáni povolili vysviacku biskupov v homosexuálnom zväzku

TASR, dnes 8:07

Konzervatívci v anglikánskej cirkvi vyslovili obavu, že vysviacka homosexuálnych kňazov za biskupov vyvolá v cirkvi ešte väčší rozkol ako dilema ohľadom biskupskej vysviacky žien.

Londýn 5. januára (TASR) – Anglikánska cirkev zrušila zákaz vysviacky kňazov-mužov, ktorí žijú v homosexuálnom vzťahu, za biskupov v prípade, že sa zaviažu dodržiavať celibát. Informovala o tom agentúra Reuters. 

Podľa pozorovateľov hrozí, že toto rozhodnutie ešte viac rozdelí anglikánsku cirkev, ku ktorej sa vo svete hlási 80 miliónov ľudí.

Práve problém homosexuality spôsobil rozkol medzi západnou časťou anglikánskej cirkvi a jej komunitami v Afrike po tom, ako kanadské diecézy v roku 2002 schválili homosexuálne cirkevné manželstvá a episkopálna cirkev v USA v roku 2003 vymenovala za biskupa kňaza, ktorý sa otvorene hlásil k svojej homosexuálnej orientácii.

 

Panna Mária Bohorodička

Sviatok: 1. január

Liturgické slávenie: slávnosť; prikázaný sviatok

Výraz „Bohorodička“ sa síce vo Sv. písme nenachádza, no na viacerých miestach sa píše o Panne Márii ako o tej, ktorá porodila Božieho Syna. Pomenovanie Bohorodička nachádzame v 3. storočí v spisoch sv. Otcov ako u sv. Gregora Nazianzského, sv. Gregora Nyssenského, sv. Cyrila Alexandrijského, sv. Ignáca Antiochijského a ďalších. Ako dogmu, čiže ako článok viery bolo toto tajomstvo vyhlásené na cirkevnom sneme (koncile) v Efeze v roku 431 a neskôr aj v Carihrade v roku 555. Konciloví otcovia v Efeze prijali uznesenie, že Panna Mária je Bohorodičkou (grécky Theotókos) a že v Kristovi sú zjednotené dve prirodzenosti – božská i ľudská. Súčasne odsúdili blud carihradského patriarchu Nestória, ktorý hlásal, že Panna Mária bola matkou Krista ako človeka, nie Boha.

V lone Panny Márie sa vyvinulo Ježišovo ľudské telo podľa biologických zákonov. Bolo počaté z Ducha Svätého. No vieme, že Boží Syn žil už od večnosti ako druhá Božská osoba. Tento Boží Syn si zobral ľudské telo z Márie Panny a stal sa aj človekom. Panna Márie je Bohorodička a Ježiš Kristus je Bohočlovek. Panna Mária mu poskytla teda ľudské telo. V kristologickom výklade žalmov sa stretávame s Pannou Máriou, poeticky opísanou ako Sväté mesto (Sion), ktoré má vznešeného Obyvateľa (napr. Ž 48, 87, 132 a iné). Pán Ježiš naozaj u nej deväť mesiacov pred narodením býval, aby mohol prísť na svet ako človek.

Aj Druhý vatikánsky koncil venoval Bohorodičke Panne Márii veľkú pozornosť. Celá VIII. kapitola hlavnej vieroučnej konštitúcie sa hovorí práve o nej. Koncil potvrdil doterajšie učenie a povzbudzuje všetkých, aby mali čím väčšiu úctu k tej, ktorá priviedla na svet samého Boha. Boh prišiel na svet skrze ňu a my sa tiež cez ňu najľahšie dostaneme k Bohu. Nazývame ju Kráľovnou vesmíru, Kráľovnou anjelov a má ešte mnoho iných prívlastkov. Z toho vidno, že aj sám Boh ju zahŕňa osobitnou priazňou a jej príhovor je naozaj mocnou modlitbou, ktorá dokáže vyprosiť veľké milosti. Nenadarmo sa konajú mnohé známe mariánske pobožnosti, ako ruženec, litánie, večeradlo a podobne. Toto všetko je praktickým vyjadrením starej latinskej vety „Per Mariam ad Iesum“ (cez Máriu k Ježišovi).